Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2014 i Arbeidsmiljøet: hvordan skape forandring til det positive? i Supermarkedskæde forbedrer det psykiske arbejdsmiljø
Supermarkedskæde forbedrer det psykiske arbejdsmiljø
tema

Supermarkedskæde forbedrer det psykiske arbejdsmiljø

| Tekst: Marie Preisler, foto: Tomas Bertelsen

Supermarkedskæden Netto er nomineret til dette års store danske arbejdsmiljøpris for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø ved at ruste koncernens 10.000 overvejende unge medarbejdere til at forebygge og håndtere røveri og voldsomme kunder.

Detailhandlen beskæftiger mange unge og er samtidig en af de sektorer, hvor medarbejderne har størst risiko for at opleve røveri og voldsomme kunder. I disse år oplever branchen et stigende antal røverier, og supermarkedskæden Netto har derfor lanceret et nyt koncept, NettoCare, der skal klæde medarbejderne på til at forholde sig til røverier og organiseret tyveri.

Resultaterne er så bemærkelsesværdige, at Netto er nomineret til ArbejdsmiljøPrisen for bedste psykiske arbejdsmiljøindsats i 2014 – en pris, Arbejdsmiljørådet uddeler. 12 arbejdspladser er nomineret.

- Der sker stadig røverier og voldsomme episoder, men medarbejdernes fravær ved den slags oplevelser er faldet markant, efter at vi har indført NettoCare-konceptet, siger miljøkonsulent i Netto, Birgitte Oredson.

Få og enkle budskaber

Konceptet sætter fokus på både forebyggelse, konflikthåndtering, opgradering af sikkerhedsudstyr i særligt udsatte områder og sikrer ekstra støtte til medarbejdere, der trods indsatsen udsættes for voldsomme oplevelser. Men det helt unikke i konceptet er, at det bygger på få og nemt forståelige budskaber og direkte dialog med den enkelte medarbejder ude i butikken i arbejdstiden. 

- Den metode har vist sig særlig effektivt i arbejdsmiljøoplæringen af især unge medarbejdere, og dem har vi rigtig mange af, siger Birgitte Oredsen. 

Nett-medarbeidere

Mathias Schou Sørensen, i midten, er en af de unge, som arbejder i Netto. Butikschef Mukhtar Elmi til venstre og Amin Mohammad Poor til højre.

I en Netto-butik består personalet typisk af en erfaren butikschef og souschef plus et antal faste medarbejdere. 20 procent af Nettos medarbejdere er mellem 15 og 18 år, og 30-35 procent er mellem 18 og 24 år. Og da røverier ofte ser i den sidste time inden lukketid, hvor der typisk er mange unge medarbejdere på arbejde, har det, ifølge miljøkonsulenten, været vigtigt at få konceptet ud til de unge medarbejdere. Det har krævet nye strategier.

- Vi informerer som hidtil om oplæring og arbejdsmiljø via møder og flyers, men vi har indset, at det også er nødvendigt at tale om det i hverdagen og med hinanden på arbejdspladsen. Derfor har vi blandt andet udnævnt 454 NettoCare-ambassadører i butikkerne, som træner deres kollegaer, og NettoCare har fået egen Facebook-gruppe med inspiration. 

Fællesskab, oplæring og feedback

Hun håber og forventer at nå længere ud ved at supplere den hidtidige indsats med disse nye strategier.

Hun og kollegaer fra HR og koncernens afdeling for intern sikkerhed besøger selv tit Netto-butikker om aftenen for at tale med unge medarbejdere om konceptet og arbejdsmiljø generelt. 

- De unger er oplært i rutinerne, men de behøver opbakning og forklaring af, hvorfor rutinerne er vigtige. For mange unge giver det eksempelvis ikke mening nok at få at vide, at der ikke må være mange penge i kassen. De skal have forklaret, hvorfor det gør en forskel – at det rygtes i det kriminelle miljø, hvis en butik ikke ligger inde med ret mange kontakter. Så er den ikke værd at røve. 

Hun har arbejdet med unge og arbejdsmiljø i en årrække og erklærer sig enig med Videncenter for Arbejdsmiljø, der udpeger følgende tre råd til unge i forhold til at få et godt psykisk arbejdsmiljø:

 • Fællesskab - søg støtte og opbakning
 • Oplæring - bed om vejledning og instruktion
 • Feedback - giv og få tilbagemelding 

Ud over NettoCare har Netto en række klassiske arbejdsmiljøregler for unge, den vigtigste er, at unge under 15 år under ingen omstændigheder må få ansættelse. Den regel kan ikke gradbøjes, understreger miljøkonsulenten. Netto har også udarbejdet en piste med sikkerhedsregler, der angiver, hvad 15-17-årige ungarbejdere må og ikke må i butikken. De må eksempelvis gerne tage imod flasker og håndtere byrder under 12 kilo, mens de ikke må løfte byrderover 12 kilo, håndtere fyldte øl- og sodavandskasser eller arbejde efter kl 22. 

Om ArbejdsmiljøPrisen

Arbejdsmiljørådet uddeler en gang om året en pris for Danmarks bedste arbejdsmiljøindsatser inden for fire kategorier: arbejdsulykker, muskel-skeletpåvirkninger, psykisk arbejdsmiljø og arbejdsmiljø som strategisk element.

Formålet med prisen er at skabe opmærksomhed om arbejdsmiljø og de tre nationalt prioriterede indsatsområder: arbejdsulykker, psykisk arbejdsmiljø og muskelskeletpåvirkninger.

Nominerede og vindere udvælges i samarbejde med arbejdsmarkedets parter.

12 arbejdspladser er nomineret i 2014:

 • ISS Facility Services A/S Food Hygiene
 • DONG Energy
 • Botilbuddet Lyngdal
 • Herning Kommune DRIFT
 • Socialstyrelsen
 • Netto
 • Tandplejen i Helsingør Kommune
 • Aarhus Universitetshospital
 • Center for Senhjerneskade i Kolding
 • Arriva Danmark A/S
 • Vollsmose Sekretariatet
 • Arla Foods Amba ́s Hovedkontor.

Prisvinderne udpeges 27. november 2014 

Arbeidsmiljøet indsatsområde for regeringen

Arbejdsmiljøet for unge og nyansatte et af indsatsområderne i regeringens arbejdsmiljøstrategi frem mod 2020. Det har bl.a. affødt, at:

 •  Arbejdstilsynet har skærpet sit fokus på arbejdsgivernes pligt til at oplære og instruere nyansatte og at føre tilsyn med, at nyansatte udfører arbejdet forsvarligt.
 • En målrettet kommunikationskampagne skal lære unge om arbejdsmiljø.

En særlig jobpatrulje tjekker hver sommer arbejdsmiljøet, når danske unge udfører feriejob. Evalueringen af denne sommers patrulje viser, at arbejdsgiverne er blevet lidt bedre til at passe på de unge medarbejdere under 18 år, men at hver tredje arbejdsgiver stadig forsømmer at instruere unge medarbejdere under 18 år i, hvordan de undgår en arbejdsskade. 

Forebyggelse af dårligt arbejdsmiljø blandt unge skal bygge på, at unge er en differentieret gruppe med forskellige grunde til at gå på arbejde. Mange unge skifter for eksempel fra uddannelse til arbejde eller arbejder, mens de tager en uddannelse. Det betyder flere skift mellem arbejdsopgaver og jobtyper. Unge på samme alder har derfor meget forskellige forudsætninger og forventninger til arbejdet og risiko i arbejdet. 

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment