Tema

Flyktningene – belastning eller tilvekst?

På kort tid er flyktningenes muligheter til å komme til Norden blitt kraftig begrenset. Før innstrammingene kom rakk mer enn 170 000 personer å søke om asyl i et nordisk land i løpet av årets ti første måneder. Mange av dem som har kommet, vil få avslag. Likevel vil Norden få et kraftig tilskudd av arbeidskraft. Utfordringene fremover handler om integrering. Er flyktningene en trussel mot de nordiske velferdssamfunnene? Kan flyktningene bli inkludert i arbeidslivet uten at lønningene senkes og faren for en ny økonomisk underklasse oppstår?

27.10.2015 | Foto: Jonathan Nackstrand, AFP

Flyktninger krysser Europas nordligste grense, Storskog, mellom Norge og Russland. Ifølge russiske regler får ingen krysse grensen til fots.

Leder:   Tema:

Nyheter
Europa vil gøre affald til guld (26.11.2015) Cirkulær økonomi er på vej til at blive ny megatrend i Europa, forventer danske toppolitikere og virksomheder og bakkes op af en ny analyse, der opregner enorme økonomiske gevinster ved bedre ressourceudnyttelse. En EU-plan er på vej.
Nya regler ger svenska arbetstagare bättre skydd mot mobbning (24.11.2015) Nu ska svenska arbetsgivare bli bättre på att förhindra att människor blir sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling (mobbning) på jobbet.
Nordregio: Unga islänningar vill inte jobba inom traditionella yrken (24.11.2015) Isländska ungdomar är knappast intresserade av en framtida karriär inom jordbruket eller fiskerinäringen på Island. De enda djur de ser sig ta hand om i framtiden är sällskapsdjur. De vill hellre bli tränare eller jobba inom hälsobranschen. Det visar en nye studie från Nordregio. Där berättar de unga i Arktis om sina preferenser för framtiden.
Har luften gått ur jämställdhetspolitiken i EU? (19.11.2015) Ja, anser den finska forskaren Johanna Kantola. Samtidigt är emellertid EU-domstolen en ljuspunkt, vars domar också får stora konsekvenser i Norden, enligt Kirsten Ketscher, professor i socialrätt vid Köpenhamns universitet.
Gränsöverskridande utbildning på Nordkalotten förlängs (23.10.2015) Sedan 1991 har svenska, finska och norska ungdomar på Nordkalotten kunnat mötas och yrkesutbilda sig i regi av Utbildning Nord - en unik gränsöverskridande utbildningssatsning. Den 19 oktober förlängdes avtalet till 2019.
Stress og tidspres udfordrer arbejdsmiljøet i Norden (23.10.2015) Tidspres er en markant større psykosocial risikofaktor på virksomheder i Norden end i resten af Europa, og nordiske virksomheder udpeger samtidig mangel på tid som den største hindring for at skabe godt arbejdsmiljø.
Alle nyheter
Artikler
Innstramming! (27.11.2015) Kommentar Grensen er nådd. Kontrollen skjerpes og det strammes til. Selv Sverige har kastet inn håndkleet. Svenske asylregler skal tilpasses EUs minimumsnivå. Hva nå? Vil nordiske velferdssamfunn bestå prøven?
Utsatte unge på arbeidsministrenes agenda (27.11.2015) Innsikt - Ingen unge bør overlates til seg selv i lengre perioder, sa danske Noemi Katznelson da hun presenterte sin nyeste forskning for nordiske arbeidsministre i København nylig. Utsatte unge og arbeidsliv var tema til diskusjon mellom ministrene og arbeidslivets parter der forebyggende innsats mot arbeidsløshet sto i fokus.
Lizette Risgaard, ny LO-formand: vil kæmpe for den nordiske aftalemodel (27.11.2015) Portrett Dansk fagbevægelses nyvalgte førstedame, Lizette Risgaard, er varm fortaler for nordisk samarbejde og har allerede vist, at hun vil kæmpe til det sidste for at forsvare den nordiske aftalemodel.
Leder: Flyktninger setter sine spor (23.10.2015) Kommentar «Jeg tror ikke det er noen i regjeringskontorene som ikke tenker på flyktninger», sier Norges nye direktør for arbeids- og velferdsetaten Sigrun Vågeng i Portrett. Flyktningene som kommer til Norden sprenger alle prognoser og preger samfunn og debatt.
Norges NAV-direktør Sigrun Vågeng vil ha mindre styring og bedre ledelse (23.10.2015) Portrett - Jeg har fått klar melding om å dreie NAV mer i retning av arbeid. Det er oppdraget mitt, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng. Mindre styring og mer ledelse er stikkord for å få dette til, mener hun.
Leder: "Du vil betale moms, du?" (28.09.2015) Kommentar Arbeidskriminalitet, svart arbeid, sosial dumping. Det handler om fusk og bedrag, men hvordan bekjempe ulovligheter som rammer velferdens spleiselag?
Alle artikler
Siste

Europa vil gøre affald til guld

Cirkulær økonomi er på vej til at blive ny megatrend i Europa, forventer danske toppolitikere og virksomheder og bakkes op af en ny analyse, der opregner enorme økonomiske gevinster ved bedre ressourceudnyttelse. En EU-plan er på vej.

Les mer:
Lizette Risgaard, ny LO-formand Lizette Risgaard, ny LO-formand: vil kæmpe for den nordiske aftalemodel

Hun er ivrig forsvarer af den danske og nordiske model, hvor arbejdsmarkedets parter indgår aftaler om arbejdsmarkedet. Et hvert tilløb til en europæisk lovbestemt mindsteløn, vil den nye LO-formand kæmpe imod med næb og klør: 

- Vi ønsker ikke en lovbestemt mindsteløn. Det virker ikke i nordisk sammenhæng. Hvis fagbevægelsen og arbejdsgiverne i andre europæiske lande ønsker at gå den vej, sådan som det er sket i Tyskland, så er det deres sag, men det er ikke noget EU-traktaten skal kunne forpligte til, sier hun i et interview med Arbeidsliv i Norden

Les mer:
Direkte fra København:

"
Han er ret ukendt i den brede offentlighed, men det skal man ikke tage fejl af, for han er den person i hele Danmark med det suverænt bedste netværk."
Marie Preisler
Direkte fra Stockholm

Fångad i maktens korridorer:

Arbeidsløshet

i prosent av arbeidsstyrken -
merk lenke til kilde:

Danmark 6,2 - september

Finland 8,7 - oktober

Norge 4,6 - september

Island 3,8 - oktober

Sverige 7,2 - oktober

OECD  6,7 - september

Eurostat

Følg oss på Twitter

Twitter 2

Berit Kvam

Björn Lindahl

 

Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

Se tidligere nyhetsbrev
Vi samarbeider med:

Niva utbildning

EU & arbetsrätt

Nr 3 2015

Bland rubrikerna:

  • Europadomstolen: Även yrkesmilitär skyddas av förbudet mot tvångsarbete
  • Fælles nordisk retspragmatisme er værd at stå vagt om
  • ESA håller med Eftadomstolen i grälet om norska varvsmålet
  • Dragkamp mellan öst och väst om revision av utstationeringsdirektivet 
  • OK kräva upphandlingsspecifik minimilön – uttalanden i Rüffert överspelade, anser generaladvokat

Läs mer:
Arbeidsliv i Norden med fokus på:

Nedenfor finner du noen av de tema vi har tatt opp tidligere.