Tema

Nordjobb fyller 30 år: Här skapas framtidens nordister

Nordjobb är ett av av de många olika nordiska samarbetsprojekten. Att 750 ungdomar i år får möjligheten att under några månader jobba i ett annat land kanske inte låter så mycket. Men upplevelsen gör att många ser på Norden med andra ögon och för vissa ändrar upplevelsen hela deras liv.

22.06.2015 | Foto: Privat, Gunhild Wallin, Cata Portin

Spännvidden är stor när de unga Nordjobbarna reser ut i Norden. Ingen erfarenhet är helt den andra lik. På bilden ovanför är Emilie Sommervold och hennes vänner, Oda Bjellum och Simon Finnäs, på roadtrip på Island.

Nedan: Två veteraner från Nordjobb - Loa Brynjulfsdottir och Gunvor Kronman.

Loa och Gunvor

Leder: Et rom for Nordjobb

Tema:

Nyheter
Yderområderne i Norden må have en dynamisk beskæftigelsespolitik (28.08.2015) - Uanset om ledigheden er høj eller lav, så er det af afgørende betydning, at der foreligger en konkret og dynamisk beskæftigelsespolitik, som er istand til at modstå svingninger i konjunkturen. Beskæftigelse er afgørende for, om et samfund kan overleve på længere sigt, og det gælder især små samfund.
Europeisk arbetsrätt så komplex att rättssäkerheten är i fara (17.06.2015) Domstolarna har fått en större roll i det arbetsrättsliga systemet på bekostnad av politiker och arbetsmarknadens parter. Det börjar bli så svårt för arbetsgivare och fackföreningar att veta vad som gäller, att rättsäkerheten är i fara. Det framgår av en ny antologi från Nordiska ministerrådet.
Snabbspår till arbete för högutbildade invandrare i Sverige (27.05.2015) Den svenska regeringen satsar nu på att tillsammans med parterna skapa snabbspår ut på arbetsmarknaden för invandrare med kompetens inom bristyrken. Andra utmaningar på den svenska arbetsmarknaden är de många vakanserna, problem med matchning och långtidsarbetslöshet.
Ny portal för nordiska jobb (13.05.2015) Den som vill söka jobb i ett av de nordiska länderna hänvisas i dag till tjänsterna vid de fem olika nationella arbetsförmedlingarna som annonserar på landets eget språk. Nu kan det bli enklare att hitta ett jobb genom en ny tjänst.
Island riskerar generalstrejk i juni (13.05.2015) Strejker pågår på Island med allt fler fackföreningar som varslar om strejk. Generalstrejk bryter ut i juni om förhandlingsparterna inte har kommit fram till ett kollektivavtal. Strejkerna har redan nu blivit den största arbetsmarknadskonflikten på Island under de senaste 25 åren.
Poul Nielson ska utreda nordiskt samarbete inom arbetslivet (24.04.2015) Hela den nordiska arbetslivssektorn ska genomlysas av Poul Nielson, tidigare dansk minister och EU- kommissionär, på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Utredaren ska ge rekommendationer om hur det nordiska samarbetet på arbetslivsområdet ska förstärkas.
Alle nyheter
Artikler
Leder: Et rom for Nordjobb? (22.06.2015) Kommentar - Ambisjonene er ofte større enn resultatene i det nordiske samarbeidet, men dogmet lever, og følelsen av at det er noe verdifullt som skal passes, pleies og utvikles er stadig vekk i live. Så det er en kjerne der, sier Poul Nielson i Portrett. Kanskje er det et perspektiv verdt å reflektere over når Arbeidsliv i Norden setter fokus på Nordjobb.
Ny kurs i dansk beskæftigelsespolitikk efter regeringskiftet (21.06.2015) Analyse Forholdene for landets dagpengemodtagere bliver en vanskelig nød at knække for Danmarks nye borgerlige regering.
Tidligere EU-kommisær Poul Nielson: Norden må inn i kampen (21.06.2015) Portrett - Norden er ikke en isolert øy i verdenssamfunnet. Hvis vi vil bevare det vi synes om, og sikre at vi ikke blir overkjørt av andres verdier, må vi inn i kampen, sier Poul Nielson til Arbeidsliv i Norden.
Arbetsmarknad och kön svår nöt för den nya regeringen i Finland (11.06.2015) Analyse Regeringsförhandlingarna i Finland är förbi och de nya ministrarna i trepartisamarbetet är redo att sätta igång med att lyfta landet ur den ekonomiska krisen. Under de senaste tio åren har politiken visserligen gått på högvarv, men resultaten har uteblivit. En av de svåraste frågorna gäller reformer på arbetsmarknaden.
Direkte fra København: Ikke en eneste folkevalgt i magteliten (02.06.2015) Kommentar Fagforeningsledere og erhvervslivets topchefer sidder solidt på magten i Danmark og har mere indflydelse end politikere, viser en ny kortlægning. Det har både fordele og ulemper.
Leder: Ferdigheter er ferskvare (21.05.2015) Kommentar Den første nordiske PIAAC rapporten gir både spennende og skremmende perspektiver. Rapporten viser at overraskende mange har så svake grunnleggende ferdigheter at de har dårlige odds i arbeids- og samfunnsliv, og det blir ikke bedre med alderen.
Alle artikler
Siste

Ny kurs i dansk beskæftigelsespolitikk efter regeringskiftet

Forholdene for landets dagpengemodtagere bliver en vanskelig nød at knække for Danmarks nye borgerlige regering.

Les mer:
Lise Lyck liten Yderområdene i Norden: - Væk med bistand og bloktilskud, siger Lise Lyck

- Overførselsindkomster som ulandsbistand og bloktilskud til Grønland og Færøerne giver mindre incitament til selvstændig økonomisk udvikling, og er derfor ikke med til at udvikle og styrke det lokale erhvervsliv, siger Lise Lyck, fra Copenhagen Business School til arbejdsmarkedskonferens i Tórshavn.

Les mer:
Direkte fra København:

"
Han er ret ukendt i den brede offentlighed, men det skal man ikke tage fejl af, for han er den person i hele Danmark med det suverænt bedste netværk."
Marie Preisler
Direkte fra Stockholm

Direkte fra Stockholm

Fångad i maktens korridorer:

Arbeidsløshet

i prosent av arbeidsstyrken -
merk lenke til kilde:

Danmark 6,0 - juni

Finland 8,4 - juli

Norge 4,5 -juni

Island 4,3 - juli

Sverige 7,4 - juli

OECD  6,9 - mai

Eurostat

Følg oss på Twitter

Twitter 2

Berit Kvam

Björn Lindahl

 

Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

Se tidligere nyhetsbrev
EU & arbetsrätt

Nr 1 2015

Bland rubrikerna:

 • ILO:s föreningsfrihetskommitté: Danska regeringens försvar för ingrepp i avtalsförhandlingar räcker inte
 • Finland stämt för fördragsbrott
 • 6 – 0 till finska Elektrikerförbundet om minimilöner och lagval
 • Polsk lag kan inte hindra finskt fack från att föra talan
 • Tillåtet särbehandla feta om de inte är funktionshindrade
 • Tjänsteman med rätt till folkpension får särbehandlas
 • Dödförklarat direktivförslag på väg att återupplivas?
 • Parterna vill inte att arbetstidsdirektivet revideras
 • Europeiskt avtal om arbetstider i inlandssjöfart har blivit direktiv
 • Viktigt bidrag till diskussionen om balansen mellan ekonomiska och sociala intressen

Läs mer:
Arbeidsliv i Norden med fokus på:

Nedenfor finner du noen av de tema vi har tatt opp tidligere.