Tema

Mindsteløn - noe for Norden?

«Moderne slaveri» kalder lastbilchauffør Freddy Welle de forhold, han møder på vejene i Sverige. EU-lande indfører mindsteløn for at komme uacceptable arbejdsforhold til livs. Det ønsket deler svenske Transport. Kampen mod social dumping bliver stadig mere intens i Norden, men mindsteløn er ikke til debat. Her gælder den nordiske kollektivaftalemodel. «Kom ind i kampen om lovbestemt mindsteløn i EU, opfordrer NFS' nye leder, Bente Sorgenfrey. Arbeidsliv i Norden tager udfordringen op og sætter mindsteløn i fokus.

07.02.2015 | Foto: Björn Larsson Rosvall / TT / NTB scanpix
Nyheter
Norge: Streik og steile fronter - strid om endringer i arbeidsmiljøloven (07.02.2015) Kommer flere i jobb hvis flere kan ansettes midlertidig? Blir terskelen til arbeidslivet lavere? Blir det flere jobber, eller bare flere midlertidig tilsatte? Slike spørsmål er stridens kjerne når norske arbeidstakere kjemper for arbeidsmiljøloven.
Flere flygtninge og indvandrere skal i arbejde i Danmark (07.02.2015) Alt for få flygtninge og indvandrere i Danmark har et arbejde, og det skal der gøres noget ved. Det er der bred enighed om. Derimod støtter de færreste statsministerens forslag om at lade flygtninge og indvandrere rense strande og reparere gynger i daginstitutioner.
"LinkedIn kan komplettera arbetsförmedlingen" (07.02.2015) - Matchningen på arbetsmarknaden måste bli bättre och för att klara det behöver arbetsförmedlingen kompletteras med andra aktörer. LinkedIn skulle kunna vara en viktig pusselbit på en väl fungerande arbetsmarknad, säger Ylva Johansson, Sveriges arbetsmarknadsminister.
Teknik och samarbete viktigast för hållbar utveckling i Arktis (07.02.2015) Norden måste tala med en röst i arktiska frågor och satsa på gemensam teknikutveckling. Då kan de nordligaste landsdelarna av Finland, Norge och Sverige få en hållbar utveckling. Det är budskapet i rapporten ”Tillväxt i norr”.
Island: Likalönsstandarden har tagits i bruk (30.12.2014) De första statliga institutionerna på Island har nu i början av 2015 möjlighet att bevisa att de betalar lika lön för lika arbete. Det sker genom en ny certifikationsstandard som tas i bruk på Island. Myndigheterna får ett "fair pay"-certifikat när de har utvärderats och det blivit klart att de verkligen betalar lika lön enligt standarde
Arvefjender danner regering i Grønland (11.12.2014) Siumut vandt en kneben valgsejr og har dannet regering med de to borgerlige partier Atassut og Demokraterne. Især det sidste parti var en overraskelse.
Alle nyheter
Artikler
Minstelønn – mulighet eller trussel? (07.02.2015) Kommentar Drop berøringsangsten og bli med i kampen om lovbestemt minstelønn i EU, er brannfakkelen Bente Sorgenfrey kaster inn i debatten som ny leder for Nordens faglige samorganisasjon, NFS. Er berøringsangst problemet, eller er lovfestet minstelønn en reell trussel mot den nordiske modellen? Arbeidsliv i Norden tar utfordringen og starter diskusjonen i månedens tema i fokus.
Kristina Persson: Strategiminister som vill göra Arktis "grönt" (07.02.2015) Portrett Hon har hittills varit den mest anonyma ministern i den svenska regeringen. Men det kommer ändra sig när hon fått en tankesmedja etablerad på regeringskansliet.
Direkt från Reykjavik: Törs du klaga på lönen? (07.02.2015) Kommentar Hela Island är upprört. En man fick högre lön än en kvinna med samma jobb. Men i stället för att höja kvinnans lön när hon klagade, sänktes mannens lön till samma nivå som kvinnans.
Leder: Nye tendenser skjerper sansene (11.12.2014) Kommentar I OECD er det liten tvil om at det er Norden som har klart seg best gjennom krisa med lav arbeidsløshet, høy sysselsetting og lav ulikhet. Men det gjelder å ikke ta godene for gitt. Nye tendenser skjerper sansene. Det organiserte arbeidslivet er utsatt for press. Samtidig brer delingsøkonomien seg i et uoversiktlig tempo. Arbeidsliv i Norden tar tendensene på pulsen.
Gerd Kristiansen: norsk LO-leder med stål i ryggen (11.12.2014) Portrett Lufta dirrer. Lederen for den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge er kraftig provosert over den blåblå regjeringens arbeidslivspolitikk, over mangel på samarbeid og over forslaget til ny arbeidsmiljølov som gir arbeidsgiverne økt rett til å ansette midlertidig. Engasjementet bølger gjennom rommet.
Kvinner kan avgjøre den nordiske modellens fremtid (11.12.2014) Innsikt Kvinners høye sysselsettingsgrad er avgjørende viktig for den nordiske modellens fremtid. Det var OECDs Mark Pearsons budskap da forskningsrapporten The Nordic Model – challenged but capable of reform ble diskutert på Nordisk arbeidsministermøte.
Alle artikler
Kristina Persson Kristina Persson: Strategiminister som vill få en grön omställning

Hon har hittills varit den mest anonyma ministern i den svenska regeringen. Men det kommer ändra sig när hon fått en tankesmedja etablerad på regeringskansliet.

- Jag bygger just nu upp en organisation för att ha en analysapparat som ska utveckla nya idéer och förslag till insatser, som hur man fixar jobben i ljuset av alla teknikförändringarna som sker, säger Kristina Persson till Arbeidsliv i Norden.. 

- Jag håller på och rekryterar och snart kommer vi att presentera namn på ordföranden i analysgrupperna. De teman vi koncentrerar oss på till att börja med är arbetet i framtiden, grön omställning samt global styrning och utveckling. Vi ska jobba snabbt och ha rapporter klara på de här områdena redan om ett år.

 
Les mer:
Direkte fra Reykjavik:

"
Ingen blir förundrad om isländska kvinnor i framtiden tänker sig om två gånger innan de vänder sig till den offentliga jämställdhets-kommittén och klagar över lönen."
Guðrún Helga Sigurðardóttir
Direkte fra Nordisk råd

Fångad i maktens korridorer:

Arbeidsløshet

i prosent av arbeidsstyrken -
merk lenke til kilde:

Danmark 6,4 - desember

Finland 8,8 - desember

Norge 3,7 - november

Island 4,3 - desember

Sverige 7,8 - desember

OECD - 7,2 - november

Eurostat

Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

Se tidligere nyhetsbrev
EU & arbetsrätt

Nr 4 2014

Bland rubrikerna:

  • Utmanande fråga från Danmarks Højesteret: Vilken vikt fäster EU-domstolen vid rättssäkerhetsprincipen?
  • Generaladvokat vill godta  finska begränsningar för inhyrning av arbetskraft
  • Kammarrätt godkänner karenskrav vid upphandling av inhyrd arbetskraft
  • Mammorna fick löneutfyllnad
  • Svenska AD frågar om rättigheter vid företagsöverlåtelse
  • Företagsintressen ska inte dominera i kommissionens expertgrupper 
  • Avskedad journalists yttrandefrihet kränkt
  • Fel neka tredjelandsmedborgare lönegaranti för illegalt arbete
  • Dansk studie av nordiskt intresse
  • Aktuell antologi som belyser Europakonventionens sociala dimension

Läs mer:
Arbeidsliv i Norden med fokus på:

Nedenfor finner du noen av de tema vi har tatt opp tidligere.