Tema

Island på rett kjøl

Etter år med tøffe tider etter krisen som rammet 6. oktober 2008, er Island på full fart opp. I tema forteller vi hva som skjedde den dagen krisen slo inn, om hvordan islendingene sto sammen for å hindre at noen skulle sulte og for å sikre at ungdommen som ble hardest rammet, ikke skulle falle utenfor. Nå er den tøffeste tiden er over. Det er rom for å se nye muligheter. Nesten like bratt som arbeidsløsheten steg, er kurven nå på vei ned, og når økonomien går bedre vil islendingene også ha det bedre. Nå stilles det igjen krav om mer lønn og mer likestilling. Island syder av nytt liv, nye bedrifter, oppfinnelser, nytt konserthus og arbeid til flere.

17.06.2014 | Foto: Björn Lindahl

Bildet ovenfor viser en arbeider på skipsverftet i Reykjavik havn som renser kjølen på et fartøy.

Leder:

Til tema:

Nyheter
Nordisk modell fra Reykjavik til Paris (17.06.2014) - De nordiske landene må holde kursen. De vil være et eksempel for andre land, et orienteringspunkt, særlig når det gjelder samklangen mellom vekst og virkelig gode sosiale standarder. Det sier Christian Kastrop, nytilsatt direktør for Policy Studies Branch i OECD/ECO.
Den nordiske modellen er under press. Utfordringene krever upopulære beslutninger (17.06.2014) - Dette er en spennende og veldokumentert rapport som gir et godt bilde av situasjonen i Norden, men den avdekker også behovet for endring, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i Næringslivets hovedorganisasjon i Norge om «The Nordic Model – challenged but capable of reform».
Island tar initiativet till en nordisk välfärdsvakt (17.06.2014) Under sitt ordförandeskap för Nordiska Ministerrådet har Island initierat ett forskningsprojekt för att undersöka möjligheter och intresse för att skapa en nordisk välfärdsvakt. Fram till 2016 ska forskare i de nordiska länderna samarbeta för att skapa en erfarenhetsbank av hur ekonomiska kriser påverkar välfärden och hur den kan göras hållbar även i dåliga tider.
Svårt få gemensam nordisk syn på yrkes- och lärlingsutbildningarna (17.06.2014) Yrkes- och lärlingsutbildningarna i Norden måste svara bättre på arbetsmarknadens utmaningar. Den höga arbetslösheten bland ungdomar visar att kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknad måste stärkas och övergången göras lättare.
Arbetskonflikt om deltidsanställda stoppar svenska tåg (17.06.2014) En tågstrejk i södra Sverige har på nytt satt fokus på frågan om vad konkurrensen om de offentliga kontrakten innebär för leverantörernas anställda, och vilka möjligheter en upphandlande myndighet har att lägga sig i deras arbets- och anställningsvillkor.
Alle nyheter
Artikler
Leder: Se på Island (17.06.2014) Kommentar - Se hvor flinke islendingene har vært til å komme seg etter krisen, sier Christian Kastrop, direktør i OECD. Det skal vi, tema denne gangen handler nettopp om utviklingen Island har gått gjennom siden krisen i 2008 og frem til i dag. Vi følger også rapporten om den nordiske modellen som først ble lansert i Reykjavik, til OECDs hovedkvarter i Paris.
Stine Bosse: Bevar Norden som et smørhul (17.06.2014) Portrett Norden er et privilegeret smørhul, og sådan skal det helst fortsætte, men det kræver helhjertet opbakning til EU-samarbejdet, mener den danske Stine Bosse, flere gange kåret til en af verdens mest magtfulde erhvervskvinder.
Direkt från Bornholm: (15.06.2014) Kommentar När ståuppkomikerna Geo berättar om sin testikelcancer och vad som kan hända i mötet mellan läkare och patient tjuter publiken av skratt.
Direkt från Reykjavik: Krisen gav nya idéer (22.05.2014) Kommentar - Island har ofta kommit efter de andra nordiska länderna. Det industrialiserades senare och det tog längre tid att organisera samhället här. Vi upplevde också en bankkris sist av dem alla, sa Islands president Ólafur Ragnar Grímsson när han öppnade jubileumskonferensen för det gränslösa nordiska arbetsmarknaden i Reykjavik.
Leder: Et stykke nordisk samtidshistorie (06.05.2014) Kommentar Den 22. mai 1954 ble avtalen om et felles nordisk arbeidsmarked undertegnet. 60 år har gått. Arbeidsliv i Norden har intervjuet nordboere som i hvert av de seks tiårene søkte mulighetene i et annet nordisk land, og vi forteller historien rundt opprettelsen av avtalen.
Alle artikler
Stine Bosse Stine Bosse: Bevar Norden som et smørhul

Norden er et privilegeret smørhul, og sådan skal det helst fortsætte, men det kræver helhjertet opbakning til EU-samarbejdet, mener den danske Stine Bosse, flere gange kåret til en af verdens mest magtfulde erhvervskvinder.

Stine Bosses ord er møntet på de politiske partier i både Danmark og resten af Norden som i disse år lægger afstand til det europæiske samarbejde. Den tendens ser hun i Danmark især hos oppositionspartierne Enhedslisten og Dansk Folkeparti, der befinder sig i hver sin ende af det politiske spektrum men er fælles om at skyde med skarpt mod en hjørnesten i EU-projektet.

Les mer:
Direkt från Bornholm:

"Under fyra dagar kommer ortens 1633 invånare få sällskap av minst 60 000 besökare - politiker, opinionsbildare, företag, organisationer och en intresserad allmänhet.  Mer än 2000 programpunkter kring aktuella samhällsfenomen står på dagordningen."
 
Gunhild Wallin
Arbeidsløshet

i prosent av arbeidsstyrken -
merk lenke til kilde:

Danmark 6,5 - mai

Finland 9,2 - juni

Norge 3,2 - mai

Island 7,1 - mai

Sverige 8,0 - juni

OECD - 7,4 - mai

Eurostat

Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

Se tidligere nyhetsbrev
EU & arbetsrätt

Nr 2 2014

Bland rubrikerna

  • Europadomstolens första mål om sympatiåtgärder: Europakonventionen är tillämplig men brittiskt förbud godtogs
  • Nya norska regler om semester och lönegaranti efter ESA:s påtryckning
  • Sveriges regering fick nytt motiverat yttrande men ger sig inte om tidsbegränsade anställningar
  • Arbetsklausuler ska användas oftare i danska offentliga kontrakt
  • Lönesänkning efter verksamhetsövergång fråga för Efta-domstolen
  • Parlamentet kritiserar ”trojkans” politik
  • Tillämpningsdirektivet: Kontroller vid utstationering måste vara motiverade och proportionella
  • Undantag från likabehandlingsprincipen urholkar skyddet för uthyrda arbetstagare

Läs mer:
Arbeidsliv i Norden med fokus på:

Nedenfor finner du noen av de tema vi har tatt opp tidligere.