Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2018

I fokus 2018

Tema: Unge, arbeid og inkludering

Når unge blir gitt muligheter til å skape og en sjanse til å mestre, kan resultatene bli bra, overraskende bra. De unge gründerne vi har møtt i No Isolation og Blueye Robotics finner innovative løsninger på utfordringer som sosial isolasjon og et forurenset hav. Nå, er et gyllent øyeblikk: verdensøkonomien er i fremgang, arbeidsløsheten går ned, det finns mer kunnskap og erfaringer enn noen gang om hva som må til for at unge mennesker skal bli en del av arbeids- og samfunnslivet.

Tema: Unge, arbeid og inkludering - Les mer…

Tema: Nye grep i kampen for likestilling i Norden

Likestillingsbarometeret 2018 viser en utvikling mot bedre maktfordelingen mellom kjønn i Norden. Kun Finland henger etter. #metoo har ført til en erkjennelse av at mer må gjøres i kampen for å nå økt likestilling. Nå tar Norden grep for å få til grunnleggende og strukturelle endringer for en bedre kjønnsbalanse i samfunn og arbeidsliv.

Tema: Nye grep i kampen for likestilling i Norden - Les mer…

Tema: Nyanlända kvinnors sysselsättning

De nordiska länderna kan förbättra hur nyanlända flyktingar integreras på arbetsmarknaden. Det gäller i synnerhet för kvinnorna, som ofta kommer med små barn eller föder sitt första barn kort efter att de kommit till mottagarlandet. Det var budskapet på Nordiska ministerrådets konferens i Stockholm.

Tema: Nyanlända kvinnors sysselsättning - Les mer…

Tema: Forskning med innspill til ny politikk

The Nordic Work Life Conference 2018 presenterte og diskuterte forskning omkring en rekke aktuelle og utfordrende tendenser i samfunnet. Arbeidsliv i Norden har valgt å belyse ny kunnskap om utvidelse av fedrekvoten i Norge, forsøk med borgerlønn i Finland og den nye plattformøkonomien.

Tema: Forskning med innspill til ny politikk - Les mer…

Tema: Felles front mot svart økonomi

Norden og Baltikum har tatt kampen mot svart økonomi et hopp frem. Samarbeidet i Nordic Undeclared Work Project har gitt kontroll- og tilsynsmyndigheter mulighet til å lære av hverandre. Den norske modellen har inspirert Estland og Finland, og partene i byggebransjen i Finland har for første gang samarbeidet mot svart økonomi. Oslomodellen viser i praksis hvordan en kan stille konkrete krav i anbudsrunden for å motvirke kriminell aktivitet, og sikre seriøse utbyggere.

Tema: Felles front mot svart økonomi - Les mer…

Side-alternativer

This is themeComment