Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2019 i Vad skedde efter Metoo? i Hvordan har de nordiske landene reagert på #metoo?
Hvordan har de nordiske landene reagert på #metoo?
tema

Hvordan har de nordiske landene reagert på #metoo?

| Tekst: Lars Bevanger og Björn Lindahl, foto: BIG

Spørsmålene belyst av #metoo-bevegelsen har blitt satt høyt på agendaen til alle ministrene i Norden, ikke bare de med ansvar for likestilling.

– #Metoo var en alarmklokke for Norden. Kvinner og jenter i all sin mangfold har brutt stillheten rundt den seksuelle trakasseringen og volden som foregår i alle samfunnslag, sa Paula Lehtomäki, generalsekretær i Nordisk ministerråd på #metoo-konferansen i Reykjavik.

På internasjonalt nivå har de nordiske landene støttet den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILOs banebrytende konvensjon mot seksuell trakassering og vold i arbeidslivet. 

– Et annet viktig internasjonalt redskap er Europarådets anbefalinger for å hindre og kjempe mot kjønnsdiskriminering som ble vedtatt tidligere i år, sa Paula Lehtomäki.

De nordiske landene har også skjerpet egen lovgivning.

Nordisk informasjon for kunnskap om kjønn, NIKK, har samlet noen av de nordiske initiativene som har kommet i kjølvannet av #metoo:

Danmark har justert sitt forbud mot forskjellsbehandling. Loven sier nå helt tydelig at et rettferdig arbeidsmiljø også betyr et forbud mot seksuell trakassering. Gjennomsnittsnivået for kompensasjon for offer av seksuell trakassering har blitt økt med en tredjedel.

Finlands nye regjering har sagt at den vil jobbe mot trakassering og trusler. Den har publisert en guidebok for hva som kan gjøres for å forhindre seksuell trakassering, og gripe inn hvis det skjer. Boken har blitt sendt til tusenvis av arbeidsgivere over hele landet. En #metoo-rapport som undersøker filmindustrien har også blitt publisert. 

Island har utnevnt en ekspertgruppe mot kjønnsbasert vold. Det diskuteres å innføre et forbud mot å ansette noen som har en seksualdom. Ny lovgivning er ventet til høsten 2020.

Norge har innført et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering. Målet er å gi offer for seksuell trakassering et gratis alternativ til det ordinære rettssystemet.

Sverige har bedt Skolverket om å innføre endringer i læreplanen for å fremme bedre seksualundervisning for ungdom og kampanjer rettet mot ungdom har blitt lansert. Ny lovgivning understreker at det skal foreligge frivillig samtykke for sex.

Dette er bare noen få av initiativene. En nordisk turne ble holdt i alle de åtte landene, fra Nuuk på Grønland til Helsinki i Finland delte artister, forfattere, influensere og skuespillere sine erfaringer og bidro til å spre innsikt og kunnskap. Men det er fremdeles nødvendig med enda mer kunnskap. 

– Derfor har vi bestemt oss for å støtte et nordisk forskningsprosjekt om seksuell trakassering i arbeidslivet. Resultatene vil spille en avgjørende rolle når vi skal utvikle tiltak for å eliminere all seksuell trakassering og kjønnsbasert vold i samfunnet, sa Paula Lehtomäki.

arkivert under:

Paula Lehtomäki, som er generalsekretær i Nordisk ministerråd, deltok når de nordiske likestillingsministrene møttes på Island. Statsminister Katrín Jakobsdóttir har også ansvaret for de spørsmålene i den islandske regjeringen. 

h
This is themeComment