Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2022 i Tema: Arbetslivsforskning i Norden i Rockwool-fonden: Mere forskning i nordisk velfærd
Rockwool-fonden: Mere forskning i nordisk velfærd
tema

Rockwool-fonden: Mere forskning i nordisk velfærd

| Tekst: Marie Preisler, foto: Rockwell

Rockwool-fonden har ejerandel i dansk industri og en milliardformue, som finansierer forskning i velfærdstatens udfordringer. Den type forskning behøver Norden mere af, vurderer fondens direktør, Elin Schmidt.

Hvordan kan de nordiske lande levere vækst og service af høj kvalitet til borgerne uden at tabe nogen på gulvet? Det svære spørgsmål vil Norden via forskning skulle finde valide svar på de kommende år, forventer Elin Schmidt, direktør i danske Rockwool-fonden.

- Den nordiske velfærdsstat er under stærkt pres fra især globalisering og ændret demografi – med langt flere ældre. Forskning, der kaster lys på, hvordan vi kan takle det pres, vil alle nordiske lande få brug for de kommende år. Blandt andet vil der blive brug for at se på velfærdsstatens forpligtelser over for borgere, hvis egne pensioner ikke rækker og som vil forvente et rimeligt serviceniveau, siger hun.

Forskning af den type leverer Rockwool-fonden allerede i stort omfang. Fonden anvendte 125 mio. kr. i 2020, og beløpet er støt stigende. Fonden har som mål at styrke velfærdsstatens sociale og økonomiske bæredygtighed ved at skabe solid viden om udfordringer for velfærdsstatens fremtidige finansiering og sammenhængskraft og for viden om mulige løsninger på udfordringerne.

Fondens aktiviteter er derfor forskning og interventioner i blandt andet et velfungerende arbejdsmarked, hvor også sårbare grupper får fodfæste. Blandt fondens aktuelle indsatsområder er at skabe bedre viden om, hvordan udsatte unge og flygtninge får bedre jobadgang. Blandt fondens senest offentliggjorte forskningsresultater er en undersøgelse, der viser, at flygtninge stopper med deres danskundervisning, når de får job. Ifølge et andet nyt studie fra fonden har unge med lille eller ingen arbejdsmarkedstilknytning ofte også udfordringer på helbred eller kriminalitet, og deres udfordringer har stor sammenhæng med manglende ’vedholdenhed’.

Ulighed som i USA

Rockwool-fonden står også bag to opsigtsvækkende studier af ulighed, som viser, at trods den danske velfærdsstat ligner den sociale mobilitet i Danmark på mange områder den sociale mobilitet i USA. Betydningen af den sociale baggrund i både Danmark og USA viser sig allerede ved fødslen og varer hele livet og viser sig i blandt andet barnets færdigheder i børnehave- og skolealderen, kriminalitet i ungdommen, senere fuldført uddannelse, indkomst og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Fonden har sin egen forskningsenhed med 40 forskere, Ph.D.ere og forskningsassistenter som ofte samarbejder tæt med andre forskningsinstitutioner. Studierne om social mobilitet er således udført af nobelprisvinder og professor ved University of Chicago, James Heckman, sammen med forskningsprofessor ved Rockwool-fondens Forskningsenhed, Rasmus Landersø.

Nordisk lighed og forskelle

Rockwool-fonden laver også jævnligt komparative undersøgelser af velfærdsstaten og arbejdsliv i nordiske lande, især har fonden de senere år skruet op for sammenligninger mellem de skandinaviske lande. Fonden har udgivet flere større publikationer om dette, senest bogen ”Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien”, som udkom i 2020. Her sammenligner Rockwool-fonden den samfundsøkonomiske udvikling i Danmark, Norge og Sverige lige siden velfærdsstaten tog form, baseret på data fra landenes statistikproducenter, Eurostat, OECD og Nordisk Ministerråd og  Rockwool-fondens egen forskning.

Sammenligningen viser, at velfærdsstaten i de skandinaviske lande overordnet er meget ens, men at de er gået forskellige veje i forhold til indvandring og integration. Sverige har desuden haft stigende kriminalitet, mens kriminaliteten er faldet i Danmark og Norge, og fonden slår fast, at alle tre lande siden 1980’erne har haft svagt stigende ulighed og i nu et par årtier også en fælles økonomisk udfordring, at flere ældre kræver store reformer af velfærdsstaten.

Upartisk forskning

Foto: Rockwool-fondenRockwool-fonden samarbejder gerne men modtager aldrig penge til sin forskning fra eksterne kilder bortset fra offentlige forskningsråd. Det er et ukrænkeligt princip, som skal sikre, at fonden er 100 procent upartisk, forklarer Elin Schmidt:

- Vi finansierer altid vores forskning med egne økonomiske midler, og vi har ingen ideologisk eller politisk tilknytning, heller ikke til industrien. Denne uafhængighed giver os et unikt og virkelig godt rygstød til at tilvejebringe fuldstændig upartisk viden om velfærdsstaten.

Upartiskheden er afgørende for at blive lyttet til af den primære målgruppe for fondens aktiviteter: politiske beslutningstagere.

- Den nye viden, vi skaber, overdrager vi til samfundets aktører, for at de kan føre en meningsfuld demokratisk samtale om velfærdsstaten, og til de politiske beslutningstagere, så de rationelt kan foretage prioriteringer og indrette velfærdssamfundets institutioner. Derfor skal vores troværdighed være tårnhøj, og det er den også, siger fondsdirektøren.

Politisk troværdig

Fonden får regelmæssigt målt sin troværdighed blandt Folketingets partier, og politikernes vurdering er klar:

- Vi har samme meget høje troværdighed i rød og blå blok, og det lægger vi ekstremt stor vægt på, for vi ønsker at undgå enhver form for blindhed i vores forskning og interventioner, og fonden kommer aldrig selv med konkrete løsningsforslag til politik, siger Elin Schmidt.

Nye forskningsresultater fra fonden bliver både lanceret i anerkendte videnskabelige tidsskifter og fremlagt for beslutningstagere ved eksempelvis pressemøde eller briefing, hvor ministeren og oppositionens ordfører på området diskuterer relevante politiske konsekvenser af den nye viden, fonden har skabt om udfordringer for velfærdsstaten. Fondens seneste studie af social arv i Danmark og USA blev diskuteret ved en debat mellem to tidligere statsministre fra hver sin politiske blok, Lars Løkke Rasmussen fra Venstre og Poul Nyrup Rasmussen fra Socialdemokratiet, arrangeret af fonden.

Stor pengetank

Penge til uafhængig forskning råder Rockwool-fonden selv over i rigt mål: Fonden har aktier for milliarder af kroner i industrikoncernen Rockwool International. Koncernen, der producerer energiløsninger, blev grundlagt og ejes fortsat delvist af en stor dansk industrifamilie, Kähler. For 40 år siden besluttede seks af familiens medlemmer at etablere en fond og deri lægge en stor bid af deres allerede dengang betydelige formue.

Rockwool-fonden fik, hvad der svarer til 25 procent af aktierne i industrivirksomheden Rockwool International og den opgave at bidrage med uafhængig, troværdig forskning til gavn for samfundet. Ved udvælgelsen af fokusområder og bevillinger til projekter agerer Fondsbestyrelsen og Fonden uafhængigt af Rockwool International. Fonden modtager dividende fra Rockwool International, og disse dividender ligger til grund for finansieringen af fondens aktiviteter. Fonden kan ikke involvere sig i projekter eller aktiviteter, der direkte eller indirekte kan påvirke eller influere den kommercielle udvikling i Rockwool International, fortæller Elin Schmidt:

- Vores fornemste opgave er at fakta-belægge debatten om velfærdssamfundet, og for at gøre det, skal ingen kunne tænke, at vi varetager særinteresser. Derfor kan vi ikke forske i emner, som kan påvirke den kommercielle udvikling i Rockwool International. . Vi kan eksempelvis ikke se på aspekter af den grønne omstilling, der vedrører energirenovering.

Fondens bestyrelse, som tæller flere efterkommere af fondens stiftere, beslutter, hvilke projekter der skal støttes, baseret på anbefalinger fra en komite af toneangivende professorer fra skandinaviske universiteter. Forskningen udarbejdes og formidles i fuld uafhængighed af bestyrelsen og ofte i et tæt samarbejde med eksterne forskere fra de bedste universiteter og forskningsinstitutioner i Europa og USA.

Job til 5.000 unge

Siden 2015 har fonden også haft en såkaldt interventionsenhed, der fokuserer på velfærdssamfundets systemiske udfordringer og bidrager til at finde løsninger på nogle af de velfærdsudfordringer, som fondens forskning har peget på, og som forekommer fastlåste. Eksempelvis at 5.000 danske unge hvert år står uden hverken job eller uddannelse, svarende til omkring syv procent af en ungdomsårgang. Sådan har det været i næsten to årtier uden nogen tegn på bedring.

Det koster velfærdsstaten 15 milliarder kroner hvert år, anslår Rockwool-fondens Forskningsenhed, som vurderer, at der er tilsvarende fastlåste og meget dyre udfordringer på for eksempel integrationsområdet. Derfor arbejder de 20 medarbejdere i Rockwool-fondens Interventionsenhed med støtte til, hvad fonden kalder ’systeminnovation’ i praksis – nye måder at få eksempelvis unge i udsatte positioner i job eller uddannelse.

- Vi støtter eksperimenter, der afprøver nye løsninger på systemiske fejl i velfærdsstaten, eksempelvis at vi de seneste 20 år ikke har fået flere udsatte unge i job eller uddannelse. Og vi støtter kun via projekter, der evalueres efter meget høje standarder, så vi skaber evidens for, hvad der virker, siger Elin Schmidt.

Rockwool-fonden har blandt andet udviklet beskæftigelsesindsatsen NExTWORK, som afkobler den traditionelle jobindsats via jobcentrene til fordel for direkte netværk mellem unge og virksomheder, som tilbyder udsatte unge praktikpladser og samarbejder med de unge om at give dem arbejdserfaringer.

- Meget tyder på, at vi i projekterne har fat i noget, der virkelig virker, siger Elin Schmidt.

Også i sin fritid arbejder Elin Schmidt for social mobilitet og for at sikre udsatte børn og unge samme muligheder som andre for uddannelse, job og et godt liv. På 17. år er hun bestyrelsesformand i den humanitære organisation Mødrehjælpen:

Jeg er ikke politisk eller ideologisk men har bare den personlige holdning, at social mobilitet er vigtig, og at i et velfærdssamfund skal alle have lov til at bidrage til samfundet og til at skabe sig et godt liv. Derfor vil jeg gerne være med til at give næste generation af børn gode muligheder. 

Elin Schmidt

er direktør i Rockwool-fonden,

Fakta om Rockwool-fonden

En upartisk og selvfinansieret fond, som har til formål at tilvejebringe ny viden, der kan bidrage til at styrke velfærdsstatens sociale og økonomiske bæredygtighed.

Etableret i 1981 af medlemmer af Kähler-familien, som stiftede industrikoncernen Rockwool International.

Fonden har som erklæret mål at bidrage med uafhængig, troværdig forskning til gavn for brede dele af befolkningen, og dette mål er siden suppleret med udvikling af praktiske interventioner, der skal understøtte udvikling af nye løsninger på samfundsmæssige udfordringer.

Kilde: ROCKWOOL Fonden

h
This is themeComment