Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2022 i Tema: Nya sätt att få kompetent arbetskraft i Studera med nästan hela lönen – ny möjlighet i Sverige
tema

Studera med nästan hela lönen – ny möjlighet i Sverige

| Text: Fayme Alm

Upp till 80 procent av lönen. Så mycket kan vuxna med tillsvidareanställning få i bidrag om de vill studera för att öka på sin grundutbildning eller byta bana. Ansökningarna började strömma in direkt när det blev möjligt att söka det nya stödet.

Första gången Jennie Wallerström hörde talas om omställningsstudiestödet var i ett kortare radioinslag. Strax efter, den 1 oktober, samma dag ansökningstiden startade, lyssnade hon på Sveriges radios Ekonomiekot Extra. Avsnittet berättade om den nya möjligheten att finansiera studier för dem som är tillsvidareanställda inom privata eller offentliga sektorn alternativt egenföretagare. 

Foto: Privat

Jennie Wallerström är en av de första som ansök om det nya omställningsstödet. Foto: Privat

- Tidigare har jag jobbat som kock. Nu har jag en tillsvidaretjänst som innesäljare på ett uthyrningsföretag för byggsektorn, men är tjänstledig för studier. Båda jobben är fartfyllda och sådana där det inte alltid går att planera. Jag gillar att lösa problem jag inte i förväg visste att jag hade så jag trillade in på denna utbildning. Den passar en sådan som jag som tycker att tiden ska användas till något bra, säger Jennie Wallerström när Arbeidsliv i Norden fångar henne dagen efter hon haft en tenta.

Utbildningen Jennie Wallerström går heter Green Logistics Management. Det är en tvåårig yrkeshögskoleutbildning på Teknikhögskolan i Jönköping och har, som namnet antyder, inriktning på miljö. Det vill säga en utbildning för dem som vill genomföra ”projekt med fokus på att kombinera miljö-, effektivitets- och kostnadstänk för att skapa en välfungerande logistik med hållbar ansats”, som det står i kursprogrammet. 

Information via Sveriges radio


Ekonomiekot upplyste Jennie Wallerström om att en förutsättning för att kunna söka stödet är att arbetsgivaren är ansluten till en av Sveriges trygghetsorganisationer – även kallade omställningsorganisationer. Och att en ansökan både skulle gå till den organisationen och till CSN, Centrala studiestödsnämnden, den myndighet som hanterar offentliga studiestöd i Sverige. 

- Min arbetsgivare har avtal med TRR. Det kunde jag se via företagets intranät så jag skickade samma dag in en ansökan om stöd för min sista termin som börjar i januari både till dem och till CSN, säger hon.

När Jennie Wallerström några dagar senare träffade en rådgivare på TRR gick de tillsammans igenom en checklista för att se om hon uppfyllde kraven.

- Det var då jag fick veta att det är möjligt att söka stöd under pågående utbildning för dem som är 40 år eller äldre och jag är 43, säger Jennie Wallerström, och tillägger att helt säker på om hon uppfyller samtliga krav för att vara behörig till stöd vet hon först när hon får beskedet från CSN.

Med sikte på framtiden

För Jennie Wallerström var det viktigt att utbildningen hon valde inte bara passar hennes egna personliga preferenser utan även fyller en lucka på arbetsmarknaden.

- I och med att det är en yrkeshögskoleutbildning som skapats för att matcha arbetsmarknadens behov så saknas det logistiker, säger hon som nu väntar på besked från CSN dit TRR skickat sitt yttrande om att utbildningen stärker hennes ställning på arbetsmarknaden.

CSN har i ett autosvar meddelat att besked kan komma tidigast om 10-12 veckor. Söktrycket har varit högt, myndigheten fick enbart den första dagen det gick att söka omställningsstudiestödet in 3 457 ansökningar. För Jennie Wallerström skulle ett positivt besked innebära en stor förändring. Då skulle hon slippa ta fler lån från CSN som hon nu gjort under tre terminer.

 - Det skulle vara den absolut största vinsten att inte öka på skulden. Den är redan ganska hög eftersom vi har två barn och jag även har tillägglån de tre terminer som jag redan pluggat, säger Jennie Wallerström och lägger till att hon är mycket tacksam för att fått möjligheten att söka det nya omställningsstudiestödet.

 - Får jag inte bidraget finns det säkert en anledning till det. Men det kommer inte att påverka min utbildning. Jag fortsätter tills jag blir färdig logistiker.

Nytt stöd – nya kunskaper

TRR, den trygghetsorganisation Jennie Wallerström kontaktade, är en kollektivavtalsstiftelse som arbetar på uppdrag av Svenskt näringsliv, en arbetsgivarorganisation för privata företag, och PTK, en samverkansorganisation för fackförbund som organiserar anställda tjänstemän. 

Foto: Jeanette Hägglund/TRR

Johan Lagerhäll, vd TRR. Foto: Jeanette Hägglund/TRR

TRR fick in omkring 500 ansökningar första veckan det var möjligt att söka omställningsstudiestödet, upplyser, vd Johan Lagerhäll. Alla ansökningarna gick emellertid inte att bevilja, eftersom vissa sökanden inte var kvalificerade att söka.

- Det var så kallade early adapters vi mötte. Personer som med egen drivkraft sökt information om stödet eftersom vi legat lågt med vår egen marknadsföring tills vi visste hur stort intresset skulle bli.

Johan Lagerhäll påpekar att det för hans och andras organisationer handlar om att lära under resans gång. Han syftar på att Riksdagen fattade beslutet den 8 juni i år om ett ”omställningspaket för långsiktigt förbättrad flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden” och att TRR:s parter två veckor senare tecknade ett nytt huvudavtal där omställningsavtalet ingår och som också började gälla den 1 oktober.

- Omställningsstudiestödet är nytt för oss också, så vi är ute på lärresa och kommer anpassa oss längs med vägen utifrån volymen på de sökande. Vi har stor erfarenhet av att vägleda personer som av en eller annan anledning blivit arbetslösa. Detta är en annan målgrupp. Nu rullar vi igång och börjar leverera på det här, säger Johan Lagerhäll.

Välkomnande mottagande

Ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp, Martin Wästfelt, säger att han enbart hört positiva reaktioner på omställningsstudiestödet från de 25 fackförbund som tillsammans har 1 miljon privatanställda tjänstemän anslutna till TRR.

Foto: Juliana WiklundMartin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp och förhandlingschef på Unionen.

Martin Wästfelt, ordförande i PTK:s förhandlingschefsgrupp och förhandlingschef på Unionen. Foto: Juliana Wiklund.

- Det är en tydlig indikation på att många ser fram emot att stärka sin ställning i arbetslivet, säger han.

Martin Wästfelt ser det statliga stödet som en bottenplatta för dem som blir beviljade omställningsstudiestödet och där TRR kan ge ett kompletterande ersättning.

 - Betydelsen av det komplementet är stor om du tjänar 50 000 i månaden. Då klarar du dig inte på 21 000. Även om det är ett bra bidrag behöver du ett kompletterande stöd, säger Martin Wästfelt.

De ekonomiska resurserna som TRR förfogar över beskriver Martin Wästfelt som ett resultat av den förhandlingsöverenskommelse som skedde på 1970-talet mellan fackförbunden och näringslivet.

- Redan då förhandlade man fram att det skulle gå pengar till TRR som ett stöd till medlemmarna samtidigt som arbetsgivarna fick mer att säga till om. Det är därför TRR nu har ekonomi till att fylla på bidragsdelen till de som får omställningsstudiestödet, säger han.

Även från Svenskt näringsliv är reaktionerna positiva till omställningsstudiestödet. Till Arbeidsliv i Norden säger Mattias Dahl, organisationens vice vd, att över tid kommer svenska arbetsgivare att får tillgång till en pool av arbetstagare som är mycket mer välutbildade.

- Det som kan oroa är om det allmänna utbildningsväsendet inte kan tillhandahålla de utbildningar som vi behöver till exempel kurser i IT-utveckling, men annars ser våra medlemmar fram emot att Sverige kommer bli mer konkurrenskraftigt med kompetent arbetskraft.

En långsiktig satsning

Under 2023 är 1,3 miljarder svenska kronor avsatta till omställningsstudiestödet vilket ska räcka till ungefär 5 650 heltidsstuderande.

Det nya omställningsstudiestödet kommer att utökas de närmsta åren för att vara fullt utbyggt 2026. Då med en budget på mellan 6 och 9 miljarder kronor.


Vad betyder "att skruva på?"

Foto:  Johannes Frandsen/Regeringskansliet

Sveriges nye arbetsmarknadsminister, Johan Pehrson, sade när han tillträdde att regeringen skulle ”skruva på” det nya kompetensstudiestödet. Det skapade stor uppmärksamhet eftersom det är en del av det nya centralavtalet mellan arbetstagarna och arbetsgivarna som efter långa förhandlingar skrevs under sommaren 2022.

Till Arbeidsliv i Norden säger Johan Pehrson att han har träffat parterna och diskuterat stödet, som han beskriver som en möjlighet och en rättighet.

- Det som måste fås fram nu är en bra utbildning, där vi måste skruva på våra universitet och högskolor. För vi har ju arbetsmarknadsutbildningar, vi har komvuxutbildningar och yrkeshögskolor. Men här kan det komma personer som både är 30,40 och 50 år, och som gör en omställning. Men de ska ju in på ett universitet och bidra med sin höga kompetens och lära sig något nytt. De ska möta unga personer som är i början av sina akademiska studier. Det kan bli en enorm korsbefruktning.

- Det är det här som ska skruvas på säger Johan Pehrson.

Foto:  Johannes Frandsen/Regeringskansliet

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment