Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2022 i Tema: Nya sätt att få kompetent arbetskraft i Är det oetiskt att värva personal från andra länder?
Är det oetiskt att värva personal från andra länder?
tema

Är det oetiskt att värva personal från andra länder?

| Text och foto: Bengt Östling

Är det etiskt att ta hit personal från länder som också själva har personalbrist, till exempel Filippinerna? Det är inte ett hållbart alternativ, i synnerhet som det förmodligen är de bästa som flyttar. För en ung, nyutexaminerad vårdare är möjligheten att resa ut förstås strålande, säger Helena Leino-Kilpi, professor i vårdvetenskap.

Själv blev hon färdig sjukskötare i början av 1980-talet. Av hennes egen kurs på 48 sjuksköterskor åkte ungefär hälften till Sverige. Där fick man, som man då upplevde, "enormt mycket bättre lön".

Vi upprätthöll Rosenlunds sjukhus i Stockholm under ett år, skrattar Helena Leino-Kilpi. Men de allra flesta har återvänt till Finland för fortsatt jobb efter äventyret i Sverige. Själv kom hon tillbaka efter ett år för att fortsätta utbildningen.

Det viktigaste hon lärde sig i Sverige var jämställdheten och uppskattningen av mångfald, som inte fanns i det traditionella Finland, eller kanske ens ännu. Den gemensamma nämnaren i Norden är att alla länder och områden har en mycket god hälsovård i välfärdsstaten, med god utbildning och forskning inom vården.

- Det är få yrken i världen som ger så många internationella möjligheter om man själv vill utnyttja dem, säger Leino-Kilpi, som nybliven också blev hedersmedlem i Finlands sjukskötarförbund.

Hon citerar sin egen mamma: vårdarutbildningen duger till mycket. Man behöver bara sin utbildning, ett pass och en tandborste, så klarar man sig överallt i världen som sjukskötare.

För sjukskötarna är det förstås bra med möjligheten att resa ut och pröva något nytt och spännande, men finns det några etiska betänkligheter? Som individer ska de ha möjligheten att resa ut, säger Helena Leino-Kilpi. Men om det sker för att Finland inte kan erbjuda karriärmöjligheter och lön, då vänds det till något negativt för Finland.

Idag finns det också etiska svårigheter, eftersom personalbristen är global. 

- Nästan alla länder börjar ha sjukvårdarbrist, på grund av pensionering och coronapandemi som fick många att överväga sin sitt yrkesval. 

- I Finland finns mycket att förbättra, liksom i hela Norden. Vi måste se hur vi ska organisera de tjänster som hjälper människor

- Vi betonar värdet av vård, skola och socialsektorn och säger oss högakta personalen. Men det finländska samhället har inte varit berett att betala. Högaktningen måste synas, det handlar om organisering, utbildning och betalning, säger Helena Leino-Kilpi. 

h
This is themeComment