Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2023 i Norden och EU i En norrman på plats under det svenska EU-ordförandeskapet
En norrman på plats under det svenska EU-ordförandeskapet
Portrett

En norrman på plats under det svenska EU-ordförandeskapet

| Text: Gunhild Wallin, foto Marcus Gustafsson

Sedan januari har Finn Ola Jølstad bytt sitt arbete som senior tjänsteman på Arbeids- och inkluderingsdepartementet i Oslo till svenska Arbetsmarknadsdepartementet. Här är han under sex månader på en utbytestjänstgöring i Stockholm, mitt under svenska ordförandeskapet i EU.

- Så här långt har jag fått väldigt varierande uppgifter. Jag visste att departementet inte kunde ta emot mig som praktikant under det svenska ordförandeskapet i EU, men tänkte att jag kanske kunde vara en extraresurs, säger Finn Ola Jølstad.

Han tar emot i den luftiga entréhallen på Arbetsdepartementet i Stockholm, strax innanför ingången. Vi är anmälda i receptionen helt enligt regelboken och allt flyter på. Det kan verka självklart, men för den som är ny tar det tid att lära sig hitta, få kunskap om rutiner och system och inte minst – kunskap om vem som gör vad.

Foto: Marcus Gustafsson

- Strukturen i statsförvaltningen är ganska lika mellan de nordiska länderna, men det finns också andra processer och verktyg. Det handlar om att bli känd med en ny organisation och som i alla sådana här organisationer finns ett stamspråk, säger Finn Ola Jølstad.

Stipendium för nordiskt tjänsteutbyte

Idén att komma till Sverige på tjänsteutbyte växte fram under norska ordförandeskapet för Nordiska Ministerrådet 2022. Finn Ola Jølstad, som arbetat med det norska ordförandeskapet, såg en kommande lucka i kalendern som öppnade för något annat. I hans ordinarie arbete finns många möjligheter till utbyte mellan departementen och annan form av kompetensutveckling, men som den internationellt intresserade person han är ville han något annat.

- Jag har ju en del internationell erfarenhet och har arbetat både med nordiska frågor och inom EU. Därför fick jag idén att det kunde vara intressant att arbete i Sverige under ett halvt år, både med det nordiska och med det svenska ordförandeskapet. Det är ju en fantastisk kombination och både jag och min idé möttes av öppna dörrar, säger Finn Ola Jølstad.

Foto: Marcus Gustafsson

Att söka sig till ett departement i ett annat land för att lära nytt är ovanligt, men inte omöjligt. Hemlandets departement betalar ut lön som vanligt och Nordiska Ministerrådet har en stipendieordning för tjänsteutveckling mellan de nordiska länderna, NORUT. Det ger möjlighet att få täckning för kostnader för ett boende i Stockholm. Nu bor Finn Ola Jølstad i andrahandstvå vid Mariatorget i Stockholm och berättar förtjust över sin morgonpromenad till jobbet nerför Södermalms berg och genom Gamla stan. Samtidigt konstaterar han att en andrahandslägenhet på trendiga Södermalm inte är gratis, så det nordiska stipendiet kommer väl till pass. Eftersom vistelsen inte är längre än ett halvår är han inte utskriven ur Norge eller behöver krångla med det i Sverige så viktiga personnumret.

- Men jag har lyckats bli stammiskund på ICA, säger han med skämtsamhet i rösten.

En extra arbetskraft

Sedan någon månad tillbaka finns han på internationella avdelningen på Arbetsmarknadsdepartementet och tar tag i arbetsuppgifter där han behövs.

 - Jag är en resurs för internationella enheten och de får använda mig var de vill som extra arbetskraft. Det gör de absolut och jag har fått många intressanta arbetsuppgifter. Att mycket av det jag skriver ska vara på engelska har gjort det lättare att bidra.

Foto: Marcus Gustafsson

- I tillägg till uppgifter knutna till genomförandet av EU-ordförandeskapet har jag tagit del av löpande uppgifter och processer inom det nordiska och europeiska samarbetet. Många av arbetsuppgifterna rör möten som kräver koordinering och att ta fram underlag för dem. Bland annat har jag förberett de politiska ledarna i departementet inför möten och seminarier med parterna i arbetslivet och haft ett bra samarbete med parterna runt det. Sverige har också en roll att som ordförande driva för EU i ILO och jag kommer att bli kopplad dit, säger han.

Väcker du förvåning när du som norrman rör dig i de svenska korridorerna?

- Några kanske blir lite överraskade, men jag var med om något liknande när jag som norrman arbetade på EU-kommissionen.

Finn Ola Jølstad har lång internationell erfarenhet som tjänsteman, både från nordiskt samarbete och inom EU. Första statliga arbetet var på Utrikesdepartementet där han arbeta med EU- och EES-frågor. Något år senare, 1999, började han arbeta på Arbeids- och inkluderingsdepartementet i Oslo, där han idag arbetar med koordinering av nordiska och internationella frågor, senast med Norges ordförandeskap för Nordiska Ministerrådet som vid årsskiftet gick vidare till Island. Finn Ola Jølstad har också varit nationell expert i EU-kommissionen och arbetat som arbets- och socialråd vid Norges EU-delegation i Bryssel i sammanlagt åtta år. Han är också medlem i den ämbetsmannakommitté i Nordiska Ministerrådet, som bland annat förbereder arbetsministrarnas möten.

När han uttalar sig gör han det med engagemang, men samtidigt med ämbetsmannens försiktighet att trampa in på politikernas område. Hans uppgift både i det nordiska arbetet och inom EU är att ta fram kunskapsunderlag för politikerna, att kombinera fackkunskap med kunskap om institutioner och processer.

Under intervjun träder det fram en internationell person, med ständig lust att lära mer både om Norden, EU och världen. Så var kommer det internationella intresset ifrån?

En barndom med nordiska kontakter

Finn Ola Jølstad backar i tiden, till en gård vid sjön Mjøsa i Stange kommun, där han föddes 1968. Gården är en ”odelsgård”, det vill säga det är bestämt redan från början att den äldre brodern tar över gården. Finn Ola Jølstad var tidigt intresserad av samhället runt sig och läste alla tidningar han kom åt redan som liten.

Foto: Marcus Gustafsson

 - Det nordiska har jag bokstavligen med mig från modersmjölken. Min mamma är danska och jag tillbringade många ferier i Danmark. Därför blev jag tidigt van vid skandinaviska språk, berättar han.

Intresset för omvärlden växte och lade grund för ett yrkesval han själv beskriver som ganska ovanlig när man kommer från en gård på landet. Under gymnasiet var han utbytesstudent i Australien, studerade sedan statskunskap och internationell politisk ekonomi. Mastergraden tog han i London och sedan dess har han fortsatt att bo i olika länder, senast nu Sverige.

- Det ger så mycket mer kunskap att bo i andra länder än att resa som turist, säger han.  

Arbetslivet är i ständig förändring

Finn Ola Jølstad har följt arbetslivsfrågorna i snart 25 år och tycker fortfarande de är spännande. Arbetslivet rör sig över många politikområden och berör alla i vardagen.

 - I det stora nordiska projektet ”Future of work”, beskrivs stora strukturella förändringar som demografi och det gröna skiftet och de är frågor som är mer i fokus i dag än för tio år sedan. Samtidigt gäller som alltid att arbetslivet måste vara flexibelt och anpassningsbart och att få in fler i arbetslivet, särskilt de som står långt från arbetsmarknaden. Man pratar om framtidens arbetsliv, men är ständigt mitt uppe i en förändring, säger Finn Ola Jølstad.

Kan man jämföra det nordiska samarbetet med EU?

- Nej, de är väsensskilda. EU har ett mycket mer förpliktigande samarbete och går mycket längre än det nordiska samarbetet. Men både i samarbetet mellan de nordiska länderna och inom EU är det viktigt att arbeta tätt tillsammans och att lära av varandra.

Tjänsteutbytet är ett sätt att knyta nya kontakter och få mer kunskap om Sverige, vilket kan komma till nytta i hans fortsatta arbete med nordiska arbetslivsfrågor.

- Det jag kommer att ta med hem är ju många olika saker, men exakt hur jag kommer att använda dem är ännu lite för tidigt att säga. Här jobbar jag för Sverige, men utveckling verkar ju åt två håll. Vi behöver förstås kompetens i EU-frågor i Norge och det är kompetenshöjning för mig att vara här under ordförandeskapet, säger Finn Ola Jølstad.

h
This is themeComment