Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2003 i Brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet
Nyhet

Brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet

| Text: Gunhild Wallin

Under två dagar i oktober inspekterade det svenska Arbetsmiljöverket 1550 arbetsplatser, där man har, eller har haft, problem med stressrelaterade sjukdomar. Undersökningen gjordes som ett led i den Europeiska arbetsmiljöveckan, vars tema i år var stress och psykosociala faktorer. Resultatet visar att hälften av arbetsgivarna saknar systematiskt arbetsmiljöarbete.

- Det är allvarligt att inte ens hälften av de inspekterade arbetsplatserna bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete, sa Arbetsmiljöverkets chef Kenth Pettersson när resultatet presenterades i samband med Arbetsmiljöriksdagen i Stockholm den 25 oktober 2002.

De svenska arbetsgivarna är, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter, skyldiga att kontinuerligt undersöka, bedöma, åtgärda och följa upp såväl fysiska som psykosociala risker i arbetsmiljön. Detta ska ingå i det dagliga arbetet och är juridiskt bindande. Arbetsmiljöverket har rätt att ställa krav på åtgärder och att följa upp dem. 

300 arbetsmiljöinspektörer besökte under två dagar 1550 arbetsplatser för att kontrollera just detta systematiska arbetsmiljöarbete, särskilt inom det sociala och organisatoriska området. De hade varslat om sina besök i förväg och besökte arbetsplatser där det sammanlagt redan riktats nära tusen krav på att antingen undersöka, bedöma eller åtgärda hälsorisker förknippade med arbetsmängd, återkommande organisationsförändringar och konflikter på arbetsplatsen. Andra krav som kontrollerades gällde handlingsplaner som ”kommit en bit på väg”, men inte fullföljts. 

Undersökningen visade att det fortfarande finns mycket övrigt att önska. Visserligen är tre arbetsgivare av fyra anslutna till företagshälsovården, men den användas alltför sällan i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Kenth Pettersson ansåg det positivt att företagshälsovården anlitas för rehabilitering av den enskilde, men detta räcker inte, hävdar han. 

- Det behövs ett helhetsgrepp om alla de faktorer som påverkar arbetsmiljön. I förebyggande syfte måste arbetsmiljöriskerna undersökas och åtgärdas systematiskt. Först när ett sådant arbetssätt trängt igenom överallt kan vi få bukt med stressen, som gör att folk mår dåligt, sa Kenth Pettersson.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment