Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2009 i Finlands arbetsminister: ”Läget är allvarligt”
Nyhet

Finlands arbetsminister: ”Läget är allvarligt”

| Av Carl-Gustav Lindén

Den finska regeringen hoppas kunna dämpa ökningen av arbetslösheten med ökade budgetanslag för nästa år, men nya arbetsministern Anni Sinnemäki (grön) säger att läget är allvarligt.

Anni Sinnemäki

- Jämfört med depressionen under 1990-talet har företagen mer förlitat sig på permitteringar än uppsägningar. Detta kan innebära att de ändå vill hålla fast vid en kompetent personal.

Även om det finns tecken på att konjunkturen vänder så förvärras problemen på arbetsmarknaden. Regeringen beräknar att 160 000 jobb går förlorade på grund av finanskrisen. I slutet av sommaren var arbetslösheten 7,7 procent och utifrån prognosen går den upp till 10,5 procent nästa år och kan stiga till över tolv procent.

- Det är viktigt att en stor grupp av långtidsarbetslösa inte tillåts uppstå. Under de närmaste åren går många i pension och arbetande händer behövs nog.

I regeringens budgetförslag, som nu gått till riksdagen, föreslås drygt 560 miljoner för olika satsningar på sysselsättningen. Det är nästan en femtedel mer jämfört med 2009 års ordinarie budget. Dessa anslag ska räcka för att ordna sysselsättningsstöd eller arbetskraftsutbildning för 83 000 arbetslösa. Därmed blir den beräknade aktiveringsgraden 20 procent. Regeringen vill också bidra till sysselsättningen genom att betala en del av lönen så att arbetslösa blir mer attraktiva för arbetsgivaren.

- Lönesubventionerat arbete kan vara till hjälp för många i detta skede när företagen behöver mindre arbetskraft, säger Sinnemäki.

Närings- och arbetsministeriet går in med särskilda insatser för arbetslösa ungdomar, bland annat en ny tjänst för att finna läroavtalsplatser och en annan där arbetskraftsutbildning kombineras med lönesubventioner till arbetsgivare som vill sysselsätta ungdomar.
Ett stort problem i Finland är skogsindustrins nedskärningar som ofta drabbar små orter hårdast. Anni Sinnemäki påpekar att den framtida ekonomiska tillväxten kommer från helt nya områden och det kräver en omorientering i näringslivet.

- Nu måste företagen och kedjorna av underleverantörer visa flexibilitet, en förmåga att marknadsföra sitt kunnande och finna nya kunder.

Anni Sinnemäki, 36, fick sin ministerpost i juni, då hon tog över sin partikollega Tarja Cronberg. Sinnemäki tog över i ett svårt läge och dessutom, vilket OECD har påpekat i sin färska sysselsättningsöversikt, har Finland varit väldigt sent ute med aktiveringsåtgärder i finanskrisens spår.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment