Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2009 i Nordisk aktivitet under Islands formannskap
Nyhet

Nordisk aktivitet under Islands formannskap

| Av Berit Kvam

Hvordan er reglene for foreldrepermisjon i de nordiske landene? Hvordan påvirker uttak av omsorgspermisjon lønnsutvikling og arbeidsdeltakelse for kvinner og menn? Dette er blant de spørsmål som vil bli diskutert denne høsten under Islands formannskap i Nordisk Ministerråd.

På konferansen om omsorgspolitikk, barn og likestilling i Norden som finner sted i Reykjavik den 22. oktober, skal en nordisk forskergruppe ledet av dr. Ingólfur V. Gíslason og dr. Gudný Bjørk Eydal presentere resultatene fra et nytt felles nordisk forskningsprosjekt om omsorgspolitikk, likestilling og barns beste.

Velferd i krisetider

Virkningene av finanskrisen både på kort og lengre sikt er et gjennomgående tema under det islandske  formannskapet. De nærmeste månedene arrangeres flere konferanser i Reykjavik der deltakelse i arbeidslivet står sentralt. Det dreier seg om hvordan vi skal avskaffe hindringer for mobilitet innen Norden, hvordan vi kan utvikle velferdssamfunnet ved å se velferdsordninger og arbeidsmarked mer i sammenheng, hvordan vi i Norden kan samarbeide på tvers av fagområder og hvordan vi kan utvikle samarbeidet med landene i nærområdene.

21. oktober holdes konferansen ”Velferd i krisetider” om virkningen av finanskrisen på folks helse. Hva slags samfunn vil vi ha, hvilke verdier skal vi bygge på, hvordan skal vi ta vare på nasjonen og hvordan vi skal sikre folkehelsa er blant spørsmålene til diskusjon. I Island har den økte arbeidsledigheten hatt stor effekt på husholdningenes økonomi. Sosialdepartementet har derfor tatt initiativ til å opprette Velferdsvakten i samarbeid med både offentlige og private aktører for å kunne følge tett med på hvordan befolkningens velferd og helsetilstand utvikler seg under krisen.

26. november arrangeres videre en konferanse om finanskrisens virkninger på boligmarkedet, og om det er nødvendig å sette i verk spesifikke tiltak.

Arbeid til alle

9. og 10. november avholdes en to-dagers konferanse under tittelen ”Arbeid til alle”. Den handler om hvordan en kan øke deltakelsen i arbeidslivet. I en tid med rekordhøy arbeidsledighet i flere nordiske land kan temaet synes litt på siden av virkeligheten. Begrunnelsen er faren for at finanskrisen skal føre til at mange kan støtes varig ut av arbeidslivet. Svenske erfaringer fra nedgangsperioden midt på nittitallet viser for eksempel at en stor andel arbeidsløse ble varig utestengt. I løpet av det neste tiåret kommer hele Norden til å merke presset på velferdsgodene etter som vi lever lenger og det blir færre i yrkesaktiv alder. Det betyr blant annet at behovet for arbeidskraft øker.

Tema til diskusjon under konferansens første dag er derfor hvordan en kan mobilisere flere eldre til deltakelse i arbeidslivet. På konferansens andre dag blir fokus i særlig grad satt på hvordan man skal inkludere unge under tretti som verken er i utdanning elle arbeid. Videre vil man diskutere hvordan man kan sikre at langtidsledige ikke mister tilknytningen til arbeidsmarkedet og hvilke tiltak som best kan bidra til at dem som i dag er utstengt, blir inkludert i arbeidslivet. Konklusjonene fra de to konferansedagene skal deretter spilles inn på arbeidsministermøtet.

EU-kommissæren kommer

10.-11. november møtes arbeidsministrene til sitt årlige samarbeidsmøte. I år som i fjor, er EU-kommissær Vladimir Spidla invitert til å delta under deler av ministermøtet. Om ettermiddagen den 10. november er også partene i arbeidslivet invitert til et samarbeidsmøte med arbeidsministrene. Tema for møtene er ikke endelig bestemt.

Dessuten - allerede den 23. september fortsatt i Reykjavik, arrangerer utdanningsdepartementet en dialogkonferanse under temaet en helhetsorientert utdanningspolitikk der læring hele livet og samspillet mellom utdanning og arbeid blir en viktig del.

Lenker:

Det islandske formannskapets nettsider

 

 

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment