Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2009 i Skræddersyet indsats skal hjælpe de unge i Danmark
Skræddersyet indsats skal hjælpe de unge i Danmark
Nyhet

Skræddersyet indsats skal hjælpe de unge i Danmark

| Tekst: Dorte Skovgaard Wihre / Foto: Cata Portin

En målrettet og skræddersyet indsats for de 15-17-årige i Danmark skal få alle unge i uddannelse eller job. Den danske regering vil bruge 1,25 mia. kr. de næste tre år på planen. LO kalder trussel om at fjerne ungeydelse ”kæmpelussing” til de svageste familier.

Langt hovedparten af alle danske unge forlader folkeskolen med en plan om at starte på en ungdomsuddannelse. Men omkring 10.000 på en ungdomsårgang kommer enten aldrig i gang eller falder fra undervejs.

Derfor foreslår den danske regering nu 25 initiativer på beskæftigelses- og uddannelsesområdet, som skal sikre en mere målrettet indsats overfor den gruppe unge.

- Den manglende indsats overfor de helt passive unge er en rugekasse for fremtidens kontanthjælpsmodtagere og kriminelle, herunder bandemedlemmer. Her kan arbejde, udlandsophold, praktik eller højskole modne og udvikle dem, så især de skoletrætte bliver klar til at tage en uddannelse, sagde undervisningsminister Bertel Haarder ved præsentationen af ungepakken.

Pakken indeholder bl.a. en styrkelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning i kommunerne, som har kontakt med de unge allerede i folkeskolens ældste klasser. Udover ungdomsuddannelse kan indsatsen fremover også indeholde beskæftigelse, virksomhedspraktik, højskoleophold eller frivilligt arbejde. De kommunale jobcentre skal spille en mere aktiv rolle overfor de skoletrætte unge, som kan få tilknyttet en mentor, og vejlederne skal følge de unge tæt, så de griber hurtigt ind, hvis uddannelse eller job kører af sporet.

I kommunernes forening, KL, er man enig i behovet for at skabe mere sammenhængende og målrettede forløb for nogle af de unge.

- Men løsningen ligger ikke kun i kommunerne. En stor del af problemerne med unge og uddannelse skyldes jo, at der mangler praktikpladser. Derfor er der også brug for, at de private virksomheder lever op til deres ansvar, siger Erik Nielsen, formand for KL’s arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg.

Ungeydelse kan forsvinde

Alle unge har en uddannelsesplan, som indgås i samarbejde mellem vejleder, den unge og forældrene, og overholdes den ikke fremover, kan det blive dyrt for familien. Forældrene risikerer at miste den nuværende børnefamilieydelse, som bliver omdøbt til ungeydelse. Den skattefrie ydelse udgør i 2009 2.558 kr. pr. kvartal.

Den trussel har skabt en del vrede i LO og Dansk Socialrådgiverforening, da man mener, at der er stor risiko for, at det især vil gå ud over familier med dårlig økonomi og lav uddannelse.

- Forslaget er en kæmpelussing til mange dårligt stillede familier. Det er jo vanvittig naivt at tro, at blot man truer med at tage pengene fra folk, får de pludselig ressourcerne til at motivere deres børn til at tage en uddannelse eller søge et job, siger LO-sekretær Ejner Holst.

Ungepakken er en opfølgning på en række initiativer, regeringen kom med i september. Dengang drejede det sig om at forebygge ungdomsledighed og hjælpe de 18-30-årige i uddannelse eller job, og man satte bl.a. 1 mia. kr. af til 5000 nye praktikpladser på erhvervsuddannelserne.

 

 

Fakta om Ungepakke 1 og 2

Den danske regering vil gøre en særlig indsats for at få alle unge i gang med uddannelse og job og forsøge at forebygge en stigende ungdomsledighed. Derfor har den netop præsenteret to såkaldte ungepakker med en måneds mellemrum.

Pakke 1

  • De 18-19-årige kontanthjælpsmodtagere skal have tilbud og en målrettet indsats, straks de bliver ledige.
  • 100 mio.kr. til et nyt initiativ ”Ny chance til unge”, hvor jobcentrene tager fat i unge under 30 år, som både mangler job og uddannelse.
  • I 2010 sættes ekstraordinært 1 mia.kr. af til at skabe 5.000 ekstra praktikpladser, så flere kan gennemføre deres erhvervsuddannelse.

Pakke 2

  • De 15-17-årige skal følge deres uddannelsesplan og det skal kommunerne hjælpe dem med.
  • Kommunerne skal tilbyde mentorstøtte til unge, der risikerer at opgive deres uddannelse.  
  • Alle unge skal have vurderet deres uddannelsesparathed før optagelse på en uddannelse.
  • Jobcentrene skal kunne give tilbud som beskæftigelse og virksomhedspraktik til unge, der ikke er helt klar til at gå i gang med en uddannelse.
  • Børnefamilieydelsen omlægges for de 15-17-årige til en ungeydelse. Kommunen kan stoppe udbetalingen, hvis den unge ikke overholder sin uddannelsesplan eller forældre og den unge ikke samarbejder med kommunen.
Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment