Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2010 i Utlysning av midler til forskning om et mer konkurransedyktig Norden
Nyhet

Utlysning av midler til forskning om et mer konkurransedyktig Norden

| Berit Kvam

Med søknadsfrist 1. desember lyser Nordisk Ministerråd ut nærmere 10 millioner DKK for perioden 2010-2012 til tverrsektoriell velferdsforskning. Hensikten er å styrke Norden i møte med globaliseringens utfordringer.

Nærmere 5 millioner skal gå til forskning som kan styrke nordiske lands konkurranseevne innen nye vekstområder. Vel 4,6 millioner er avsatt til prosjekter som kan vise hvordan forebygging av sosial dumping og gode arbeidsforhold kan gi bedre muligheter til å tiltrekke utenlandsk arbeidskraft. 

Nordisk Ministerråd har siden 2007 fokusert samarbeidet på områder som kan styrke nordiske land i møte med globaliseringens utfordringer. Globaliseringssatsingen har sin bakgrunn i de nordiske statsministrenes initiativ og engasjement omkring visjonen ”mulighetenes Norden – svar på globaliseringens utfordringer”. Initiativet har resultert i en ny nordisk profil som også har vekket interesse internasjonalt.

Hvordan fremme nye vekstområder?

Ministerrådet for Arbeidsliv har overordnet ansvar for prosjektene som nå lyses ut. Arbeidsmarkedsutvalget under ministerrådet har ansvaret for gjennomføring av globaliseringsprosjektet som skal skaffe frem innsikt i hva som skal til for å ”styrke mulighetene for at de nordiske landene skal få bedre utbytte av nye økonomiske vekstområder som for eksempel  nanoteknologi, klimateknologi  og dataspillmarkedet”.

Arbeidsmiljø som konkurransefaktor

Arbeidsmiljøutvalget under Ministerrådet for Arbeidsliv har ansvar for gjennomføringen av globaliseringsprosjektet ”Utenlandsk arbeidskraft i Norden - Sammenlignende analyser av arbeidsvilkår, arbeidsmiljø og rekrutteringsforutsetninger ”.  Formålet her er å utvikle viten om hvordan rekruttering av utenlandsk arbeidskraft kan forbedres slik at sosial dumping forebygges, og tilbud om gode arbeidsforhold og et godt arbeidsmiljø kan brukes aktivt som tiltrekningskraft.

 

Vekstprosjektet Helse og Velferd 2010- 2012

Formålet med prosjektet er å få innsikt i hva som skal til for å styrke mulighetene for at de nordiske land får bedre utbytte av nye vekstområder.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment