Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2010 i Fællesnordisk front mod fortsat dansk enegang
Nyhet

Fællesnordisk front mod fortsat dansk enegang

| Marie Preisler

Den danske regering står fast på retten til at udvise nordiske borgere på sociale ydelser. Nordisk Råd vil derfor anmode de nordiske samarbejdsministre om at tage sagen op.

Nordisk Råd har med stort flertal vedtaget at anbefale Finlands, Islands, Norges og Sveriges regering at meddele Danmark, at den danske praksis med at hjemsende nordiske borgere, der har behov for socialhjælp giver anledning til bekymring og afviger tydeligt i tolkningen i de øvrige nordiske lande. Samtidig opfordres regeringerne til at bede Danmark om at fortolke konventionen på samme måde som i Finland, Island og Norge og Sverige, så nordiske medborgere har samme rettigheder.

Det blev udgangen på en usædvanlig lang og ophedet debat, da Danmarks enegang i det nordiske samarbejde onsdag var på dagsordenen ved Nordisk Råds session i Island.

Karen Ellemann

Den danske minister for nordisk samarbejde, miljøminister Karen Ellemann (Venstre) deltog på vegne af den danske regering og slog over for de nordiske parlamentarikere fast, at den danske regering ikke finder de danske hjemsendelser i konflikt med den nordiske konvention.

Som det eneste lande i Norden udviser Danmark nordiske statsborgere, der modtager sociale ydelser, og det strider mod den nordiske konvention om fri bevægelighed, mener Nordisk Råds medborgerudvalg, der tidligere forgæves har forsøgt at få den danske integrationsminister, Birthe Rønn Hornbech (Venstre) til at møde op og redegøre for den danske linje.

Den danske integrationsministers kategoriske afvisning af at forklare sig, fik medborgerudvalget til at kræve sagen taget op af i Nordisk Råd. Den danske regering skulle derfor møde op ved Nordisk Råds session i Island og forklare den danske kurs.

Næstformand i Nordisk Råds medborgerudvalg, Martin Kolberg (Arbeiderpartiet i Norge) glæder sig over, at Nordisk Råd med onsdagens debat og vedtagelse sender endnu et klart signal til den danske regering om, at den danske politik er uacceptabel:

- Det er en grundsten i det nordiske samarbejde, at nordiske borgere har ret til samme sociale støtte. Med beslutningen i dag om at bede de øvrige nordiske landes regeringer om at gå ind i sagen, sender vi et krystalklart signal om at den danske praksis må ændres, siger Martin Kolberg.

Han er stærkt utilfreds med den danske samarbejdsministers redegørelse over for Nordisk Råd:

- Den danske samarbejdsminister, Karen Ellemann, havde hverken selvkritik eller forståelse for, at der er et problem. Det er en stærkt beklagelig og uacceptabel arrogance over for det nordiske samarbejde. Hun burde have undskyldt, at hendes ministerkollega, Birte Rønn Hornbech pure nægtede at møde op og forklare sig, siger Martin Kolberg.

Den vurdering deler Henrik Dam Kristensen (Socialdemokraterne i Danmark), formand for Danmarks delegation i Nordisk Råd og medlem af Nordisk Råds præsidium, der tidligere har drøftet sagen og sendt en beklagelse til den danske statsminister.

- Det er uforståeligt, at den danske integrationsminister nægter at forklare sig for Nordisk Råd og sender en ministerkollega.

Henrik Dam Kristensen finder det også kritisabelt, at Karen Ellemann alene redegjorde for den danske regerings syn på de juridiske aspekter – og ikke de politiske:

- Den danske minister fastslog bare, at den danske praksis lever op til den nordiske konvention, og det vil jeg ikke stille spørgsmålstegn ved. Det er nok rigtigt. Men vi kan ikke få noget svar på, hvorfor Danmark vælger så skrap en fortolkning af juraen, at det strider mod praksis i alle andre lande og derved truer det nordiske samarbejde, siger han.
Det lykkedes ikke at få en kommentar fra den danske samarbejdsminister Karen Ellemann.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment