Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2010 i Finland: Intresset ökar för att jobba längre
Nyhet

Finland: Intresset ökar för att jobba längre

| Text: Carl-Gustav Lindén

Det senaste årets intensiva debatt om höjd pensionsålder verkar ta skruv. Enligt en färsk utredning är allt fler finländare beredda att jobba också efter 63 års ålder. Samtidigt gör regeringen ett nytt försök att med normativa åtgärder få folk att stanna kvar i arbetslivet åtminstone till 65.

För ett år sen kom statsminister Matti Vanhanen (centern) med sitt soloutspel att den allmänna pensionsåldern ska höjas till 65 år i Finland. Statsministern satte fyr på en debatt som inte visar några som helst tecken på att slockna. Ändå har effekterna av den föregående pensionsreformen från 2005 först nu börjar märkas. I fjol steg den faktiska pensionsåldern.

Debatten tycks ändå ha fått till stånd en allmän förståelse om att något radikalt måste göras i detta land där befolkningen åldras snabbare än i övriga Europa. En ny översikt från Arbetshälsoinstitutet – Arbete och hälsa i Finland 2009 - visar att beredskapen för att jobba efter 63 har ökat. Nu säger bara en tredjedel av de tillfrågade i åldersgruppen 45 år och äldre att de inte kan tänka sig att stanna kvar i jobbet, eller betydligt färre än vid den förra undersökningen 2006. Det är framförallt högutbildade som förhåller sig positivt. Beredskapen är dock inte villkorslös: god hälsa, bättre ekonomi, ett meningsfullt arbete och flexibla arbetstider nämns som förutsättningar. Det är också högre tjänstemän som har bäst möjlighet att jobba mer flexibelt medan anställda inom vården, servicenäringar och försäljning ges mindre utrymme för individuella lösningar. Samtidigt är det förmågan att beakta också de anställdas behov som är nyckeln till ett bättre arbetsliv.

- Den här typen av ömsesidig flexibilitet när det gäller arbetstiderna stärker arbetstagarnas psykiska och sociala välbefinnande, säger äldre forskare Irja Kandolin vid Arbetshälsoinstitutet.

Regeringen håller ändå fast vid planerna på höjd pensionsålder och har satt igång förberedelserna med att skapa ett nytt politiskt program för ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Facket och arbetsgivarna deltar i förhandlingarna som ska ta konkret form i september i höst. En arbetsgrupp misslyckades tidigare i år med att samordna parternas åsikter i pensionsfrågan.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment