Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2010 i Protest mot nytt isländskt arbetsmarknadsinstitut
Nyhet

Protest mot nytt isländskt arbetsmarknadsinstitut

| Text: Tor Jonsson

Den isländska regeringen vill slå ihop Arbetsdirektoratet och Arbetsinspektionen till en ny organisation kallad Arbetsmarknadsinstitutet. Det protesterar Eyjólfur Sæmundsson, vd för Arbetsinspektionen, kraftigt emot.

- Fusionen är defekt, irrationell, oprofessionell och kontraproduktiv. Beslutet verkar ha fattats utan att frågan undersökts, säger han.

Enligt propositionen i Alltinget ska Statens Arbetsinspektion (Vinnueftirlitið) och Arbetsdirektoratet (Vinnumálastofnun) slås ihop till en ny organisation kallad Arbetsmarknadsinstitutet (Vinnumarkaðsstofnun).

Den ska utföra allt administrativt arbete inom området arbetsmarknad och arbetsmiljö. Det huvudsakliga syftet med fusionen av de två organisationerna är att få en effektiv statlig institution som sysslar med arbetsmarknadsfrågor med betoning på en säker och god arbetsmiljö, flexibilitet, ett starkt stödnätverk och sparsamhet.

Vill ha samordning

Regeringen räknar med att den nya institutionen kommer att få en bättre överblick över villkoren på arbetsmarknaden. Dessutom tror den att det kommer att göra det lättare att skapa ett samband mellan arbetsskyddet hos företagen och service för dem som av någon anledning har förlorat sitt arbete.

Arbetsmarknadsinstitutet väntas bistå företag och deras anställda med en rad tjänster som rådgivning för arbetssökande, aktiva arbetsmarknadsåtgärder och arbetsförmedling. Myndigheterna hoppas uppnå besparingar genom att administrationen bantas, diverse tjänster kommer att samordnas och servicefilialer slås ihop.

Eyjólfur Sæmundsson är allt annat än nöjd med lagförslaget.

– Jag är emot fusionen. Jag anser att den inte är meningsfull och den uppfyller knappast internationella krav om arbetsskydd, vilket faktiskt är en del av de mänskliga rättigheterna. Jag har gjort mina åsikter hörda i Alltinget. Arbetsinspektionen bör inte vara beroende av andra synpunkter än säkerhet och de anställdas hälsa på arbetsplatsen, säger han.

Begränsad synergi

Sæmundsson menar att ett samgående kommer få flera negativa konsekvenser. Synergin är begränsad eftersom institutionerna har olika kompetens och expertis samt arbetar för olika mål. Ökat operativt samarbete om aspekter som gemensamma lokaler och liknande kan leda till besparingar. Men samma effekt kan uppnås utan fusion om man så vill. Å andra sidan är effektivisering av driften utan professionell samverkan inte förnuftig.

– Denna fusion leder enligt min mening inte till en reell effektivisering. Olika uppgifter inom samma institution betyder mer internt arbete och kanske till och med konflikter inom ledarlaget och därför högre kostnader. Det kräver mera arbete och kompromisser än det gör nu.

Ny departementsstruktur

Sæmundsson säger att Arbetsinspektionen har mer gemensamt med institutioner som arbetar med förebyggande frågor. Ett samgående med sådana institutioner kunde diskuteras men det har inte fått gehör. Han påpekar att det finns planer på att slå samman Social- och försäkringsdepartementet med Hälsovårdsdepartementet och frågar varför man inte väntar tills det är klart för att sedan bestämma strukturen av det nya ministeriets institutioner.

– Planeringen av fusionen mellan Arbetsdirektoratet och Arbetsinspektionen har varit bristfällig. Social- och försäkringsdepartementets beslut fattades utan nödvändiga förberedelser och debatt. Jag är väl insatt i dessa frågor efter att ha arbetat med dem i många år både här hemma och utomlands, exempelvis de grundläggande principerna, internationella lagar och regler och hur de behandlas i andra länder. Jag grundar min syn på en professionell bedömning och tvekar inte att göra mig hörd även om jag är i opposition mot departementet.

Fakta

Ungefär 60 personer arbetar hos Arbetsinspektionen och 70 hos Arbetsdirektoratet. Därtill kommer entreprenörer och projektanställda.

Fusionen av Arbetsdirektoratet och Arbetsinspektionen beräknas äga rum vid årsskiftet om Alltinget godtar lagförslaget.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment