Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2010 i Norden kan bane vej for bedre arbejdsforhold i den tredje verden
Norden kan bane vej for bedre arbejdsforhold i den tredje verden
Nyhet

Norden kan bane vej for bedre arbejdsforhold i den tredje verden

| Tekst: Marie Preisler, foto: Björn Lindahl

Ved at behandle medarbejderne godt kan produktivitet stige. Det er erfaringen i nordiske virksomheder med produktion i Vietnam.

Det er muligt at flytte produktion til tredjelande for at spare løn og samtidig medvirke til at højne standarderne på disse landes arbejdsmarkeder. Det kræver dog langsigtet og målrettet indsats fra både nordiske virksomheder, regeringer og internationale organisationer.  

Det var slutsatsen, da Nordisk Ministerråd forleden holdt konference i København om nordiske virksomheder og myndigheders medansvar for at sikre ordentlige arbejdsforhold, når produktion i stigende grad flytter fra Norden til lande i den tredje verden.

Under overskriften ”Decent Work and outsourcing” - ordentligt arbejde og udflytning – belyste konferencen dilemmaer og muligheder ved outsourcing med udgangspunkt i landet Vietnam. Takket være et meget dynamisk arbejdsmarked er det et meget populært land at udflytte produktion til – også for nordiske virksomheder.

Aktuelt har cirka 100 nordiske virksomheder produktion og anden aktivitet i Vietnam. Flere af disse virksomheder bidrag til konferencen med konkrete erfaringer, der alle peger i retning af, at det er muligt at udflytte produktion uden at kompromittere de bærende værdier på det nordiske arbejdsmarked.

Nordiske rollemodeller

Den danske beskæftigelsesminister, Inger Støjberg, åbnede konferencen med et ønske om, at de nordiske lande kan bidrage til at sikre decent work til alle. Hun kom med en klar opfordring til de nordiske virksomheder om at være rollemodeller, når det gælder outsourcing.

- I de nordiske lande har vi vist, at høje standarder på arbejdsmarkedet kan gå hånd i hånd med bæredygtig økonomisk vækst. Vi kan være gode eksempler ved at demonstrere, at det er muligt at kombinere gode arbejdsvilkår og vækst, sagde ministeren.

Det vil dog kræve en stor indsats og aktivt samarbejde med blandt andre FN’s arbejdsorganisation, ILO. Regeringer løfter ikke den opgave alene, fastslog ministeren.

I konferencen deltog også beskæftigelsesattache Mr. Vinh, der repræsenterer Vietnam i EU og ILO. Han vurderer, at Vietnam er godt i gang med en større lovreform, der skal fremme decent work. Men han erkendte, at der er lang vej til forhold, der minder om de nordiske arbejdsmarkeder. De nordiske virksomheder i Vietnam karakteriserer han som generelt meget optagede af at sikre gode arbejdsvilkår og ordentlig træning og uddannelse af deres vietnamesiske medarbejdere. Og derved kan de nordiske virksomheder medvirke til at skubbe det vietnamesiske arbejdsmarked i en bedre retning, mener han.

Betydningen af at nordiske virksomheder i Vietnam er gode rollemodeller blev også understreget af Rie Vejs Kjeldgaard, landechef på ILO’s regionale kontor i Vietnam.

- Der er stort behov for ambassadører for decent work, og her kan nordiske virksomheder og de nordiske lande virkelig gøre en forskel, lød hendes appel. 

Skriftlig politik

Hun opfordrede nordiske virksomhed med ansatte i tredjeverdenslande til at formulere en politik for decent work og at skrive politikken ned. Dette meget konkrete råd var også anbefalingen fra de virksomheder, der ved konferencen præsenterede deres egen konkrete erfaring med decent work i Vietnam. 

Betina Moldt Rasmussen er chef for de udenlandske aktiviteter i den danske virksomhed Orana, der leverer frugtråmateriale til fødevareindustrien. Orana har produktion i blandt andet Vietnam, og har formuleret en skriftlig politik for social ansvarlighed, såkaldt Corporate Social Responsibility (CSR). Det skete i første omgang, fordi store kunder som Coca-Cola, Arla og Carlsberg efterspurgte en CSR-politik. Men politikken, der stiller krav til hele forsyningskæden, har vist sig at være meget gavnlig for Orana – også rent økonomisk.

- Det har en krævende proces, for vi er bare en lille fisk og kan ikke kontrollere hver eneste frugtplukker, så vi når ikke målet på én dag. Men det er som ringe, der spreder sig i vand. Vi høster hver dag fordelene i form at loyale og stabile medarbejdere, og det giver større produktivitet, siger hun. 

Opret fagforening

Blandt de konkrete elementer i Oranas politik er forbud mod bestikkelse. Det vakte i starten bestyrtelse blandt egne medarbejdere og forsinkede mange processer. Men Orana holdt fast. Medarbejderne har fri om lørdagen, hvilket ellers ikke er normalt. De får gratis og sund frokost, de tilbydes bustransport til og fra arbejde, og der er strikse krav til tunge løft – hvilket har givet mange flere ansøgere til nye job.

Michael Grosbøl er administrerende direktør på den danske, familieejede virksomhed Mascot International, der laver arbejdstøj og sikkerhedssko. Det sker på blandt andet egen fabrik i Vietnam. Virksomheden har også en skriftlig CSR-politik om blandt andet arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed. Både på egen fabrik og hos leverandører. Lønnen på Mascot International er højere end mindstelønnet, fortæller Michael Grøsbøl, der også oplyser, at han har sørget for, at medarbejderne på fabrikken har dannet en fagforening.

- Jeg opfordrede medarbejderne til at danne en fagforening, og i første omgang kom de tilbage og spurgte, hvem jeg ønskede udpeget til tillidsrepræsentant. Jeg var nødt til at understrege, at det var helt deres eget valg.

Direktøren oplever, at ordningerne på hans virksomhed inspirerer de omkringliggende virksomheder til at prioritere bedre arbejdsvilkår. De kan se, hvordan det giver Mascot International flere jobansøgere, lavere udskiftning og mere motiverede medarbejdere. Han er ikke i tvivl om, at fokus på decent work og CSR har gavnet virksomhedens produktivitet. 

Opbakning fra Norden

Den danske beskæftigelsesministers opfordring til at være nordiske rollemodeller ved outsourcing og til nordisk samarbejde på dette punkt hilses velkommen i beskæftigelsesministerierne i de øvrige nordiske lande.

Stina Modeen er ministeriel rådgiver i det finske ministerium for beskæftigelse og økonomi. Hun vurderer, at virksomhedernes globalisering aktualiserer behovet for fokus på sociale emner som decent work.

- Det er et tema, der udmærket egner sig til fortsatte nordiske indsatser både internationalt og regionalt, siger hun.

Arbeidsdepartementet i Norge var repræsenteret ved konferencen i København af blandt andre seniorrådgiver Charlotte Gede Vidnes. Hun glæder sig over, at nordiske virksomheder kan engagere sig i decent work og endda opleve en konkurrencefordel. Hun håber og forventer, at de gode erfaringer vil sprede sig.

Christer Eriksson er ämnesråd i Arbetsmarknadsdepartementet i Sverige. Han ser også potentiale i at arbejde for udbredelse af den nordiske arbejdsmarkedsmodel i samarbejde med de lokale parter og med respekt for kulturelle forskelle.

Ho Chi Minh-byen

er Vietnams største by med ca. 7.200.000 indbyggere. (Saigon bruges fortsat af vietnamesere i dagligtale).

FAKTA

Decent Work (ordentligt arbejde) er ILO’s begreb for arbejde som basis for personlig værdighed og produktive arbejdsforhold. Decent Work fungerer i dag som rettesnor for størstedelen af ILO’s aktiviteter. Decent Work anerkendes desuden mere og mere i en række andre internationale fora end ILO, for eksempel i EU.

Dagsordenen for Decent Work bygger på målsætninger om at fremme:

  • beskæftigelse
  • social beskyttelse
  • social dialog og trepartssamarbejde
  • grundlæggende arbejdstagerrettigheder

ILO opfordrer medlemsstaterne til at ratificere de såkaldte ”kernekonventioner” om forbud mod tvangsarbejde, foreningsfrihed, retten til at organisere sig og føre kollektive forhandlinger, forbud mod diskrimination og de værste former for børnearbejde.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment