Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2010 i Nya villkor för långtidssjukskrivna i Sverige efter årsskiftet
Nyhet

Nya villkor för långtidssjukskrivna i Sverige efter årsskiftet

| Text: Gunhild Wallin

Det råder bråda dagar på Sveriges arbetsförmedlingar efter årsskiftet. Under januari förs 16 000 långtidssjukskrivna över från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen där de ska erbjudas individuell hjälp och rådgivning för att komma tillbaka till arbetslivet. Kritiken mot förändringarna har varit hård och regeringen har tvingats backa på flera punkter.

- Vi har haft överlämningssamtal sedan i oktober och fångat upp de flesta inom vårt område. Det rör sig om cirka 400 personer, berättar Beatrice Berglund, chef för AF Samverkan i Göteborg.

Där, liksom i Stockholm, har man valt att samla alla de som berörs av förändringarna i sjukförsäkringssystemet på ett kontor medan de utförsäkrade i övriga delar av landet får vända sig till de vanliga arbetsförmedlingarna. Oavsett organisationsform ska de som nått sjukförsäkringens bortre gräns erbjudas arbetslivsintroduktion på Arbetsförmedlingen.

Varje person får inledningsvis ett individuellt samtal med Arbetsförmedlingens handläggare. Där kartläggs arbets- och sjukhistoria och planeras för framtiden. Många av dem som nått gränsen för hur länge de kan vara sjukskrivna har långa sjukperioder bakom sig och inte sällan en svag anknytning till arbetsmarknaden.

- Vi vill hitta det som fungerar och som trots allt är friskt. Även om man är sjuk finns ofta saker som fungerar och det är det vi vill fokusera på. Ofta har man också drömmar och dem vill vi försöka finna, men det tar en stund och vi behöver tid, säger Beatrice Berglund.

Arbetslivsintroduktionen är tre månader. Därefter kan personen skrivas in i ett annat arbetsmarknadspolitiskt program, erbjudas anställning med stöd eller om personen är mycket sjuk kan det bli aktuellt att bli sjukskriven på nytt. Arbetsförmedlingen har också specialister som sjukgymnaster, psykologer och arbetsterapeuter till sin hjälp.

Överföringen från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen sker i en tid med ovanligt svårt arbetsmarknadsläge, inte minst i Västsverige.

- Det är en konkurrens om praktikplatser, men det kan det också vara i högkonjunktur när företagen har mycket att göra, säger Beatrice Berglund.

Oro och debatt

Totalt är det 54 000 personer påverkas av de nya reglerna och som ska slussas över till Arbetsförmedlingen under 2010. Debatten har varit hård, den har pågått under i stort sett hela hösten och ses enligt många bedömare som en orsak till att alliansens opinionssiffror sjunkit. Förslaget har kritiserats för att skyndas fram, med otydligheter och rättsosäkerhet som följd. En av de saker som har diskuterats är hur sjuk man ska vara för att inte behövas ställas till arbetsmarknadens förfogande. Efter kritiken mjukades reglerna upp, vilket innebär att en prövning mot hela arbetsmarknaden inte längre ska behöva ske i situationer när det skulle få orimliga konsekvenser för den enskilde.

Ersättningsnivåerna har också kritiserats. Enligt förslaget skulle de utförsäkrade gå från sjukförsäkringen till arbetslöshetsersättningen, i den mån de har A-kassa. För många skulle det betyda en betydligt sämre ekonomisk situation och för de som saknar A-kassa skulle ersättningen bli långt under sjukförsäkringen. Det har också uttryckts oro över att det skulle bli ett glapp när ersättningar skulle gå över från en myndighet till en annan. Också här backade regeringen. Några dagar innan jul kom beskedet att de som skulle lämna sjukförsäkringen skulle få så kallat aktivitetsstöd grundat på den sjukpenningsgrundande inkomsten. Därmed skulle hanteringen för A-kassorna bli enklare och människor skulle få sina ersättningar i tid.

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Persson har varit ute i snålblåsten vid upprepade tillfällen. Gång på gång har hon förklarat att förslaget handlar om att ”bygga en bro” mellan sjukskrivning och arbete, men mött hård kritik från många håll. Medierna har också skildrat oron hos många långtidssjukskrivna, som berättat om sina sjukdomar och sin oro att tvingas ut i arbete de anser sig för sjuka för att klara av.

Beatrice Berglund på AF Samordning i Göteborg bekräftar att de vid överlämningssamtalen märkt att det finns en oro hos många av dem som slussats över till Arbetsförmedlingen.

- Oron varierar förstås beroende på hur sjuk man är och på vilket sätt. Det har också spridits bilder av att man ska vara igång i arbete från dag tre, men vi kommer att anpassa oss till varje individ, säger hon.

Fakta

Arbetslöshetskassorna, eller A-kassan, som den ofta kallas, är i Sverige i regel knuten till fackförbunden. Det finns också fristående A-kassor för dem som inte är fackanslutna.

De 54 000 svenskar som nått sjukförsäkringens bortre gräns och skrivs över till Arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion kommer att få ersättning från A-kassa om de är medlemmar i en sådan och uppfyller villkoren.

Ersättningen kallas aktivitetsstöd och betalas ut fem dagar i veckan. Högsta ersättningsbelopp är 680 kronor per dag och lägsta på 320 kronor.

Om Försäkringskassan efter tre månaders arbetslivsintroduktion bedömer att man inte kan arbeta finns möjlighet att återigen få sjukpenning.

 

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment