Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2010 i Nytt norskt trepartsavtal om sjukfrånvaron
Nytt norskt trepartsavtal om sjukfrånvaron
Nyhet

Nytt norskt trepartsavtal om sjukfrånvaron

| Text och foto: Björn Lindahl

Den norska regeringen och parterna på arbetsmarknaden har blivit eniga om ett nytt avtal för att få ned sjukfrånvaron. Avtalet ska gälla i nästan fyra år och är en förlängning av avtalet om ett inkluderande arbetsliv, det så kallade IA-avtalet, som gällt sedan 2001.

En av huvudpunkterna i avtalet är att sjukskrivningar som regel ska vara partiella.

– Partiella sjukskrivningar ska vara huvudregeln, sjuka arbetstagare ska följas upp tätare och skiljeväggen mellan att vara helt frisk och att vara helt sjuk ska rivas ned, sa statsminister Jens Stoltenberg när han tillsammans med arbetsminister Hanne Bjurstrøm presenterade avtalet.

Alla de stora fackförbunden har skrivit under avtalet, liksom arbetsgivarna.

– Partiella sjukskrivningar minskar faran för att bli utstött från arbetslivet. Därför är det positivt att det blir fler partiella sjukskrivningar, säger Roar Flåthen, som leder det norska LO.

Andra åtgärder är att utbilda de som sjukskriver patienter, att en plan för vad som ska ske görs tillsammans med arbetsgivaren efter fyra veckors sjukskrivning (mot åtta tidigare) och att det dialogmöte som hölls efter tolv veckors sjukskrivning, nu ska hållas efter åtta veckors sjukskrivning.

Det sker ingen försämring av lönekompensationen som fortfarande ska vara 100 procent och det införs inte någon karensdag.

Målet är fortfarande att sjukfrånvaron ska minska med 20 procent, jämfört med andra kvartalet 2001, som även varit utgångspunkt för det tidigare IA-avtalet och de förlängningar av avtalet som gjorts. Det innebär att den samlade sjukfrånvaron inte ska vara högre än 5,6 procent. Idag ligger den på 7,7 procent.

Andra mål är att fler med handikapp ska kunna delta i arbetslivet och att den reella pensionsåldern ska öka med ett halvt år.

Det nya avtalet innebär inte någon ändring i arbetsgivarperioden för sjukfrånvaron, eller hur många dagar en anställd kan sjukskriva sig själv.

– Vi är nöjda med det nya IA-avtalet. Läkare, NAV, företagen och arbetstagarna måste dra lasset tillsammans för att få ned sjukfrånvaron. Det vi blivit eniga om är att alla parter tar ett större ansvar, säger John G Bernander, som leder arbetsgivarorganisationen NHO.

NAV, som är en sammanslagning av arbetsförmedlingen, försäkringskassan och kommunernas socialtjänst, får ansvaret för ett speciellt stöd som arbetsgivarna kan ansöka om för att tillrättalägga arbetet för det partiellt sjukskrivna. 

LÄS MER OM AVTALET 

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment