Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2011 i Uthyrd personal bör ha lika villkor
Nyhet

Uthyrd personal bör ha lika villkor

| Text: Kerstin Ahlberg, redaktör EU & Arbetsrätt

Arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag (vikarbyråer) ska ha rätt till minst lika förmånliga villkor när det gäller lön, arbetstid och semester som de skulle ha haft om de varit anställda direkt av det företag som de hyrs ut till, föreslår en svensk utredare.

Det ska gälla även när utländska bemanningsföretag hyr ut arbetskraft till Sverige. Det föreslår den utredare som haft i uppdrag att tänka igenom hur EU:s bemanningsdirektiv ska genomföras i landet. Argument för sina förslag hämtar hon bland annat från Danmark och Norge.

EU:s direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag (nr 2008/104) ska vara genomfört i medlemsstaterna den 5 december i år. Norge och Island har lite mer tid på sig, eftersom direktivet först ska tas in i EES-avtalet.

En central regel i direktivet är att arbetstagarna, under den tid då de är uthyrda, ska ha minst samma grundläggande arbets- och anställningsvillkor som de skulle ha haft om de varit anställda i kundföretaget. Från denna likabehandlingsprincip kan medlemsstaterna göra undantag i vissa fall, och utredaren föreslår att Sverige ska utnyttja två sådana undantagsmöjligheter. Om arbetstagaren är tillsvidareanställd (”fast” anställd) av bemanningsföretaget och får lön även mellan uthyrningsperioderna krävs inte likabehandling när det gäller just lön, bara när det gäller övriga arbets- och anställningsvillkor. Undantag kan också göras genom kollektivavtal, förutsatt att avtalet ”respekterar det övergripandet skyddet” för arbetstagarna.

Den nya lagen kommer kanske att få störst betydelse för arbetstagare som hyrs ut till Sverige från andra länder. Svenska bemanningsföretag är nämligen i stor utsträckning redan bundna av kollektivavtal som bygger på samma tankar som direktivet. De upplever därför hård konkurrens från utländska bemanningsföretag som utstationerar arbetstagare från låglöneländer som Lettland och Polen.

Visserligen gäller den svenska utstationeringslagen för dem som för alla andra utstationerade arbetstagare, men den garanterar dem inte mer än de minimivillkor som gäller i Sverige. Men när de nordiska länderna genomför bemanningsdirektivet öppnas en ny möjlighet att motverka låglönekonkurrens. Nu kan de bestämma att reglerna om att uthyrd arbetskraft ska ha samma villkor som kundföretagets anställda (inte bara minimivillkor) ska gälla även för arbetstagare som hyrs ut av utländska bemanningsföretag, och utredaren föreslår att Sverige ska göra så.

Det innebär alltså att arbetstagare som utstationeras av just uthyrningsföretag kan kräva mer förmånliga arbetsvillkor än arbetstagare som utstationeras av andra företag. Den här delen av förslaget är mycket kontroversiell och arbetsgivarorganisationerna är bestämt emot. Men utredaren försvarar sitt förslag bland annat med hänvisning till att även Danmarks och Norges regeringar är inne på samma linje.

Detta är inte det enda som arbetsgivarna är missnöjda med. Direktivet innehåller inte bara en likabehandlingsprincip utan säger också att medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter ska gå igenom lagar och kollektivavtal för att se om de innehåller några hinder mot att anlita uthyrd arbetskraft som inte är motiverade av allmänintresset. Dessa får i så fall inte finnas kvar. På den här punkten tycker arbetsgivarorganisationerna att utredaren inte har kommet med tillräckliga förslag.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment