Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2011 i OECD varnar Sverige för arbetslöshet
Nyhet

OECD varnar Sverige för arbetslöshet

| Text: Gunhild Wallin

Svensk ekonomi fick starka lovord när den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD presenterade sin ekonomiska rapport om Sverige den 20 januari. Samtidigt varnades det för den höga arbetslösheten och risken för en tudelad arbetsmarknad.

Visst drabbades Sverige av den ekonomiska krisen, men mindre än många andra. Och även om arbetslösheten ökade ser man nu att den återhämtar sig.

- Den här rapporten visar att det är möjligt att hantera svåra situationer om du är förberedd, har gjort reformerna och lärt av tidigare erfarenheter, sade generalsekreterare José Angel Gurría som presenterade OECD:s rapport om Sveriges ekonomi.

En av förklaringarna som ges är att Sverige gjorde många nödvändiga reformer efter krisen i slutet av 90-talet och därför klarade sig relativt bra denna gång. Men som en liten, öppen ekonomi är man alltid sårbar och det gäller att inte fastna i självbelåtenhet. Särskilt bör Sverige vara uppmärksam på de höga arbetslöshetssiffrorna och medvetna om att många riskerar att fastna i utanförskap, inte minst de unga.

Inte trygghet för alla

Angel Gurría sade att sättet på vilken den svenska arbetsmarknaden fungerar är ett annat område för förbättringar. Visserligen har den svenska arbetsmarknadsmodellen, där de sociala parterna spelar en viktig roll, underlättat anpassningar vid stora makroekonomiska chocker genom att ge trygghet till de arbetande. Men trygghetssystemen omfattar inte alla och kan, enligt OECD, skada de som lever i arbetsmarknadens marginaler.

OECD har flera förslag för att motverka att arbetslösheten får fäste. En del handlar om förbättringar i utbildningssystemen och lärlingsplatser. Andra handlar om sänkta skatter på arbetsinkomst. Man föreslår också mindre förändringar av trygghetssystemen, eftersom de idag skyddar äldre, ibland improduktiv arbetskraft och riskerar att stänga ute ungdomarna. Likaså är man kritisk till de avtalade lägstalönerna, som organisationen anser vara alltför höga och därigenom försvårar för dem utan jobb att komma in på arbetsmarknaden. Mer kan göras för att försäkra sig om att minimilönerna är i nivå med arbetstagarnas produktivitet, anser OECD och ställer sig positiv till en oberoende låglönekommission, som skulle kunna granska effekterna av minimilöner och ge råd kring dessa.

OECD har ett dilemma

Man förespråkar också obligatorisk arbetslöshetskassa med en närmare knytning till arbetsförmedlingen.

- OECD har ett dilemma. De omhuldar den svenska modellen och tycker den är bra. Samtidigt som de lägger förslag sänder de grundskott mot modellens institutioner som lönebildningen, fackens roll och förhandlingsrätten, säger LO:s chefsekonom Lena Westerlund och en av kommentatorerna på presentationen av OECD-rapporten.

Hon anser att den är långtgående i sina förslag till förändringar av den svenska modellen. Det handlar om ingrepp i hur avtalen mellan parterna ska se ut, om obligatorisk arbetslöshetskassa och förslag som inkräktar på fackens möjlighet att förhandla om arbetsrätt.

- Vad vi kan vara säkra på är att rapportens förslag skulle innebära ökade löneskillnader och ett försvagat fack, säger hon.

Avregleringar, till exempel försämringar av anställningsskydd och lägre minimilöner, är inte ett sätt att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten. Det finns inga bevis för att det är så, anser Lena Westerlund.

Ungdomar har problem att komma in på arbetsmarknaden, men det beror snarare på brister och misslyckanden i grundskola och på gymnasiet än på att det skulle ha med lönerna att göra.

Hennes slutsats är att ungdomarna behöver stöd, de behöver nätverk och man måste uppmärksamma diskrimineringen. Att sänka lönen för alla unga är enligt henne ingen lösning, utan leder bara till större klyftor.

- Turordningsreglerna bidrar till att omfördela arbetslösheten mellan yngre och äldre, men de gör att vi har högre sysselsättning bland de äldre än de flesta länder i OECD och det är viktigt, säger Lena Westerlund.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment