Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2011 i EU-dom ger rätt till tjänstepension från flera länder
Nyhet

EU-dom ger rätt till tjänstepension från flera länder

| Text: Kerstin Ahlberg, redaktör EU & Arbetsrätt

Den som arbetar i flera länder under sitt yrkesliv kan få en obehaglig överraskning när pensionen kommer. Tjänstepensionen är kanske lägre än den skulle ha varit om man hade hållit sig på hemmaplan hela tiden. Men att göra något åt problemet är lättare sagt än gjort.

Inom EU har man försökt i många år, och nya initiativ väntas i höst. Och i mars i år slog EU-domstolen fast att ett kollektivavtal som fick sådana här effekter var ett otillåtet hinder mot den fria rörligheten.

Det är inte de allmänna, lagstadgade pensionerna som är problemet utan tjänstepensionerna som man får på grund av en anställning och som arbetsgivaren helt eller delvis bekostar. En som hårdhänt fick erfara detta var belgaren Maurits Casteels, som hade jobbat i Belgien, Tyskland och Frankrike, fast hela tiden för samma arbetsgivare och med samma anställningsavtal. Men pensionsavtalen var olika, och det tyska kollektivavtalet innebar att han inte hade rätt till pension för de tre åren i Tyskland, eftersom han inte hade arbetat tillräckligt länge där. Om han hade avstått från att flytta runt hade han däremot fått pension för alla år som han varit anställd. Kollektivavtalet missgynnade alltså arbetstagare som hade utnyttjat den fria rörligheten och det var inte tillåtet, ansåg EU-domstolen. Maurits Casteels måste få pension även från Tyskland.

EU begränsar avtalsfriheten

Domen innebär inte att man nu genast måste ändra alla pensionsavtal som kan ha sådana här effekter, omständigheterna i målet var alldeles för speciella för det. Men den är ännu ett exempel på hur EU-rätten drar upp gränser för avtalsfriheten på områden där arbetsmarknadens parter i de nordiska länderna har stor frihet.

Det är också ett av skälen till att det har varit så svårt att anta EU-regler som ska göra att människor inte får sämre tjänstepension för att de utnyttjar den fria rörligheten. 2005 lade Europeiska kommissionen fram ett förslag till direktiv som ännu inte har lett någon vart. Det är sannerligen inte vanligt att Svenskt Näringsliv och svenska LO tycker lika om lagförslag från kommissionen, men här skrev de en gemensam protestartikel i Financial Times tillsammans med sina nederländska motsvarigheter. De påpekade att frågor som rör intjänande, bevarande och flytt av pensionsrättigheter är reglerade i kollektivavtal i Sverige och Nederländerna, och att dessa system har utvecklats under lång tid och speglar förhållandena på arbetsmarknaden. Dessutom är tjänstepensionsavtalen nära förbundna med förhandlingar om löner och andra anställningsvillkor, som lagstiftaren inte ska lägga sig i. Om den gör det skulle den balans mellan förbättringar i pensionssystemen och löner och anställningsvillkor som parterna har enats om rubbas. För övrigt, fortsatte de, hindrar våra pensionssystem inte rörligheten, vare sig inom landet eller mellan länder.

Extremt olika tjänstepensioner

Men att tjänstepensionerna i vissa länder är en fråga för arbetsmarknadens parter är inte det enda, om ens det huvudsakliga, skälet till att medlemsländerna inte har kunnat anta något direktiv. Tjänstepensionssystemen är extremt olika och det är svårt rent tekniskt att utforma regler som ska underlätta rörligheten över gränserna utan att man rubbar den ekonomiska balansen i systemen. Om man petar i ett hörn händer det lätt något på motsatt sida. Inte minst är systemen anpassade till landets skatteregler. Får arbetsgivaren göra avdrag för premierna vid beskattningen? Räknas premien som en inkomst för arbetstagaren? Beskattas räntan på pensionskapitalet? Och hur beskattas pensionen när den betalas ut? Hur tjänstepensionerna är utformade är också beroende av hur ländernas allmänna pensionssystem ser ut och även det varierar kraftigt

Nya lagförslag i höst

Men kommissionen ger sig inte. Både de lagstadgade och de avtalade pensionssystemen behöver reformeras, menar den, och säger sig ha fått stöd för detta i svaren på den så kallade grönbok om ”tillräckliga, långsiktigt bärkraftiga och trygga pensionssystem i EU” som den skickade ut förra året. Om kommissionens planer håller kan vi vänta nya lagförslag under hösten.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment