Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2011 i Sverige ändrar regler om tidsbegränsade anställningar
Nyhet

Sverige ändrar regler om tidsbegränsade anställningar

| Text: Kerstin Ahlberg, redaktör EU & Arbetsrätt

Inför hotet att dras inför EU-domstolen är Sveriges regering nu beredd att föreslå en lagändring som ska göra det möjligt att ingripa mot missbruk av tidsbegränsade anställningar. Den ger alltså efter för kritiken från Europeiska kommissionen som anser att lagen om anställningsskydd inte lever upp till kraven i EU:s visstidsdirektiv (1999/70).

Förslaget, som Arbetsmarknadsdepartementet skickade ut på remiss i början av juli, är resultatet av en anmälan som Tjänstemännens Centralorganisation, TCO, gjorde sedan nya regler om tidsbegränsad anställning hade införts 2007. Med de nya reglerna kan en arbetsgivare kombinera olika typer av tidsbegränsade anställningar så att en arbetstagare kan vara anställd hur länge som helst utan att bli tillsvidareanställd ("fast" anställd), menade TCO. Därför uppfyller de inte visstidsdirektivets krav på effektiva åtgärder mot missbruk av upprepade tidsbegränsade anställningar.

Kommissionen tog klagomålet på allvar och började ställa frågor till den svenska regeringen. Så sent som i juni 2010 förklarade den att den inte tänkte ändra lagen, men nu har regeringen alltså backat. Den medger visserligen fortfarande inte att de nuvarande reglerna är otillräckliga. Det skulle redan idag gå att tolka dem så att missbruk förhindras, menar den. Men för att ”förtydliga vad som redan gäller” föreslår regeringen ett tillägg till lagtexten. Där sägs att om visstidsanställningar kombineras på ett sätt som innebär ett missbruk så kan arbetstagaren gå till domstol och begära att den förklarar att anställningen gäller tillsvidare. Lagändringen ska i kraft i juni 2012.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment