Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2011 i Regjeringen i Norge varsler krafttak mot ufrivillig deltid
Nyhet

Regjeringen i Norge varsler krafttak mot ufrivillig deltid

| Berit kvam

– Ufrivillig deltid er et alvorlig problem både for den enkelte og for samfunnet. Det er et mål for regjeringen å redusere ufrivillig deltid og at de som ønsker det får arbeide heltid, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Ufrivillig deltid er en av utfordringene Hanne Bjurstrøm la særskilt vekt på da hun fredag 26. august presenterte regjeringens Melding til Stortinget 29 (2010–2011): Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv.

Begivenheten er historisk. Dette er første gang det er lagt frem en slik melding om arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerhet i norsk arbeidsliv til Stortinget. Meldingen er en invitasjon om å diskutere de grunnleggende forholdene og utfordringene i det norske arbeidslivet. Et viktig formål har i den sammenheng vært å utvikle det faktabaserte og analytiske grunnlaget for arbeidsmiljøpolitikken.

Blant utfordringene meldingen omtaler er at ”enkelte bransjer, som renholdsbransjen og restaurantbransjen er preget av mange useriøse virksomheter og sosial dumping”. Dessuten pekes det på at ”deler av arbeidslivet er preget av høyt langtids sykefravær og utstøting, for eksempel innenfor helse- og omsorgssektoren og transportsektoren”.

Faren er at useriøsitet og sosial dumping skal bre om seg og svekke den norske arbeidslivsmodellen, advares det. En annen utfordring er at det norske arbeidsmarkedet blir en stadig mer integrert del av et større europeisk arbeidsmarked, med store variasjoner i lønns- og arbeidsvilkår.

Ufrivillig deltid betyr at en arbeidstaker ikke får jobbe heltid dersom han eller hun skulle ønske det. I 2010 var det nærmere 70 000 arbeidstakere som ønsket å jobbe mer enn de gjorde, hvorav tre av fire var kvinner. Men utfordringene er sammensatt.

- Det er mange arbeidstakere som ønsker deltid, sier Hanne Bjurstrøm, og understreker at det må være mulig av hensyn til egen familiesituasjon og arbeidsevne.

Krafttaket som arbeidsministeren varsler innebærer blant annet at deltidsansattes fortrinnsrett evalueres med sikte på at denne skal være reell. Dessuten skal spørsmålet om rett til større stillingsprosent utredes.

Å redusere ufrivilig deltid krever et sett av virkemidler og innsats fra aktører både sentralt og lokalt på den enkelte arbeidsplass. Regjeringen har i 2011 satt i gang et treårig program på 75 millioner kroner for å finne praktiske løsninger.

Arbeidsministeren annonserer at hun vil invitere partene til et møte for å presentere regjeringens politikk for heltid/deltid og for å understreke partenes ansvar for å legge til rette for heltidsarbeid.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment