Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2012 i Sverige nominerar Mona Sahlin till generaldirektör för ILO i Genève
Nyhet

Sverige nominerar Mona Sahlin till generaldirektör för ILO i Genève

| Text: Björn Lindahl

För första gången kan en kvinna bli chef för den Internationella arbetsorganisationen, ILO, med huvudkontor i Genève i Schweiz. Det är den svenska regeringen som lanserar Mona Sahlin som kandidat när den nuvarande generaldirektören Juan Somavía, avgår.

Det är den svenska arbetsmarknadsministern Hillevi Engström som nominerar Mona Sahlin som kandidat. De svenska arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna stödjer kandidaturen.

- Sverige har kontaktat de övriga nordiska länderna arbetsministrar och inväntar deras svar om de stödjer kandidaturen, säger Cherine Khalil, som är pressekreterare till Hillevi Engström.

Den nuvarande generaldirektören, chilenaren Juan Somavia, avgår den 30 september 2012. Samtliga tidigare generaldirektörer ända sedan ILO bildades 1919 har varit män. ILO bad om att medlemsländerna skulle skicka in förslag den 5 januari i år. Fristen för att lämna in förslag är den 9 mars.

Hittills har bland annat Nederländerna föreslagit Ad Melker som sin kandidat. Han har varit social- och arbetsminister och organiserade en konferens som låg till grunden för ILO:s konvention om barnarbete. Frankrike har lanserat Gilles de Robien, som varit landets representant i ILO sedan 2007. Arbetstagarnas kandidat är den brittiske fackföreningsledaren Guy Ryder, som varit ledare för International Trade Union Confederation. Han är idag vice generaldirektör i ILO.

- Mona Sahlin har en gedigen och bred sakkunskap om frågor av central betydelse för ILO:s verksamhet. Med sin bakgrund som vice statsminister, partiordförande för det svenska socialdemokratiska partiet, statsråd under olika perioder med ansvar för bland annat arbetsmarknads- och arbetslivsfrågor, jämställdhetsfrågor, demokrati- och integrationsfrågor, småföretagande, energifrågor och näringspolitik är Mona Sahlin utomordentligt väl lämpad att efterträda Somavía, skriver den svenska arbetsmarknadsdepartementet i ett pressmeddelande.

Dessutom var Mona Sahlin 1997-1998  ordförande i Europaåret mot rasism och fungerade som ordförande för avslutningskonferensen.

-  Som ordförande i EU:s ministerråd för sysselsättnings- och sociala frågor bidrog Sahlin i hög grad till ett framgångsrikt svenskt EU-ordförandeskap 2001. Sahlin deltar aktivt i socialistinternationalens möten, bland annat som vice president vid mötet i Aten i mars 2011. Hon har ett omfattande internationellt kontaktnät, påpekar departementet.

Under mars kampanjar medlemsländerna, medan själva beslutet fattas i maj.

- Så vitt jag vet finns det inga andra kvinnliga kandidater ännu, säger Cherine Khalil.

 

Fakta om ILO

ILO logo

ILO är FNs fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor med 183 medlemsstater. ILO:s ställning inom FN-systemet är unik. Organisationen är trepartisk till sin struktur, vilket är styrande för hela verksamheten. Medlemsstaterna företräds av sina regeringar, arbetsgivare och arbetstagare. Med stöd av internationella normer och genom tekniskt bistånd till medlemsländerna och en omfattande forsknings- och informationsverksamhet har ILO till uppgift att främja sysselsättning, goda arbetsvillkor, respekt för arbetstagarnas rättigheter, jämställdhet i arbetslivet och social trygghet på global nivå.


Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment