Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2012 i ILO varnar för en global sysselsättningskris
ILO varnar för en global sysselsättningskris
Nyhet

ILO varnar för en global sysselsättningskris

| Text: Björn Lindahl Foto: J. Maillard, ILO

Den ekonomiska krisen som inleddes 2008 har utvecklat sig till en global sysselsättningskris. 27 miljoner fler människor har blivit arbetslösa sedan krisen inleddes. För att hålla takt med befolkningsökningen måste 400 miljoner nya jobb skapas under de kommande tio åren.

Det är slutsatsen som den internationella arbetsorganisationen ILO drar i sin rapport Global Employment Trends 2012.
Helst bör det skapas 600 miljoner nya jobb under de kommande tio åren för att få en hållbar tillväxt och för att kunna upprätthålla den sociala sammanhållningen. Då kommer ändå 900 miljoner människor att leva med sina familjer under fattigdomsgränsen på två amerikanska dollar per dag.
Talen är alltid stora när ILO gör sina sammanställningar. Den globala arbetslöshetssiffran  är 200 miljoner personer, vilket motsvarar sex procent av arbetsstyrkan.

Ungdomar drabbas hårdast

Allvarligast drabbade är ungdomen, där arbetslösheten i genomsnitt i världen ligger på 12,7 procent. Det är en procentenhet högre än vad den låg på innan den ekonomiska krisen. Det är tre gånger så stor risk för ungdomar att bli arbetslösa som för vuxna.
Ytterligare tre miljoner personer beräknas bli arbetslösa under 2012, när många länder skär ned på sina utgifter.
Problemet är att när alla länder skär ned samtidigt så blir det en nedåtgående spiral. Alla kan inte samtidigt exportera sig ur krisen.
Även om många europeiska länder har svårt för att låna så finns det fortfarande stora länder   som fortfarande har utrymme för att stimulera både sin egen och världsekonomin. Dit hör Tyskland, USA och Kina, enligt ILO. Det gäller för dessa länder att koordinera sin politik.
Organisationen pekar också på möjligheten att stimulera den inhemska ekonomin utan att det går ut över budgetbalansen. Efterfrågan i ett land kan ändå öka om staten ökar skatterna och investerar det i sådant som skapar nya jobb. Efterfrågan ökar för att bara en del av de skatter tas in skulle användas i ekonomin. Köpkraften minskar därför mindre än vad staten stimulerar ekonomin.

Vill ha finansreform

ILO tar också till orda för en finansreform som återställer förtroende för bankväsendet. De banker som har räddats med offentliga medel har samtidigt pressats att köpa statliga lån. Nu är bankerna stressade av att räntan på lånen är ohållbar i längden för många länder.
De stora företagen tacklar osäkerheten genom att bygga upp stora reserver, medan de mindre och medelstora företagen får svårt att låna. Det är dess företag som står för 70 procent av alla nya jobb som skapas.
-En genomgripande reform av finansmarknaderna, som skulle inkludera både större säkerhetsmarginaler för de inhemska bankerna och striktare regler för internationella finansiella flöden, skulle hjälpa arbetsmarknaden  och öka sysselsättningen med en halv procentenhet, skriver ILO.

I kö för att arbeta

Brasilianska ungdomar i kö till en arbetsförmedling (bilden ovan).

Här finner du rapporten:

Global Employment report

Ladda ned rapporten här.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment