Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2012 i OECD: Hälsovården är Finlands problem
Nyhet

OECD: Hälsovården är Finlands problem

| Carl-Gustav Lindén

Samarbetsorganisationen OECD:s ekonomiska analys av Finlands läge pekar på att landet klarat sig väl under den skuldkris som drabbat flera av euroländerna. Och det är ingen akut kris som står inför dörren. Det som framför allt krävs är en omfattande reform av den offentliga hälsovården men också en rad andra strukturella åtgärder är nödvändiga.

- Vi ser inga fiskala problem eller budgetproblem, däremot strukturella, långsiktiga problem. Frågan är vad som kan göras för att rätta till dem, säger Henric Braconier, en av dem som ansvarar för Finlandsanalysen vid OECD.

Finland har tagit längre tid på sig än andra att komma ur finanskrisens grepp och Nokias omvandling har grava konsekvenser för samhällsekonomin. Visserligen har arbetslösheten sjunkit, men OECD spår att kurvan kan vända uppåt igen.

Mycket att göra

Braconier ser det som oroande att arbetskraftsmyndigheterna jämfört med andra länder tar så mycket längre tid på sig att rikta aktiveringsåtgärder till de som blir utan arbete. Det tar dubbelt så lång tid jämfört med Danmark.

- Här finns det mer att göra.

OECD:s experter väntar på att regeringen ska genomföra den planerade reformen av lokalförvaltningen som innebär att antalet kommuner minskar till en tredjedel eller ännu färre av nuvarande 336. Medan regeringen låtit förstå att 70-100 kommuner blir kvar föreslår OECD att det räcker med 30-50 kommuner.

Kommunreformen ska göra hälsovården effektivare, vilket väntas minska de offentliga utgifterna. Dessutom borde nivån på vården höjas överlag eftersom det råder stora skillnader i kvalitet mellan olika kommuner vilket innebär att såväl mellan socioekonomiska grupper som mellan olika regioner är variationerna bland de största inom OECD. Den finländska hälsosektorn hänger inte med utvecklingen i den rika världen, varken vad gäller produktivitet eller förmågan att hålla befolkningen frisk.

Jobba längre

Braconier hoppas att regeringen kan leverera vad den lovat. Han påpekar också att Finland har större problem med en åldrande befolkning än övriga Europa och därför måste beslutet att höja pensionsåldern till 65 år i snitt komma snart. Nu är pensionsåldern flexibel, 63-68 år.

Överlag uppmuntrar OECD Finlands regering att skära mer i de offentliga utgifterna och höja skatterna eftersom underskottet i statskassan växer sig alltför stort, vilket är ett stort hot på lång sikt med tanke på åldersstrukturen.

För Finansministeriet i Helsingfors och regeringen kommer OECD:s åsikter inte som någon överraskning eftersom förslagen redan presenterats för den innersta kretsen och problemen är väl kända och diskuterade. Därifrån är steget ändå långt till konkreta beslut.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment