Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2013 i Icesave-konflikten: Island bröt inte mot reglerna
Nyhet

Icesave-konflikten: Island bröt inte mot reglerna

| Text: Guðrún Helga Sigurðardóttir

Islänningarna jublar. Efta-domstolen har kommit fram till att det inte strider mot EES:s regler att Island inte betalar den isländska internetbanken Icesaves kunder någon ersättning. Statsminister Jóhanna Sigurðardóttir kritiserar de övriga nordiska länderna för att inte ha stått på Islands sida under tvisten.

Island har väntat på Efta-domstolens beslut med stor spänning och nu är det klart: Island gjorde rätt när landet vägrade ersätta brittiska och holländska kunder vid internetbanken Icesaves kollaps hösten 2008.

Statsminister Jóhanna Sigurðardóttir säger att Island har gått segrande ur tvisten. Hon är optimistisk och anser att segern har en positiv effekt på den isländska ekonomin.

Statsministern hoppas att Efta-beslutet ska leda till att Island återfår ekonomisk trovärdighet  i internationella sammanhang. Hon anser också att det nu blir lättare för Island att avskaffa valutabegränsningarna som landet har haft sedan kraschen. 

Hade behövt stöd

Men Jóhanna Sigurðardóttir är besviken över Nordens reaktioner i kraschens början och anser att de största broderfolken reagerade på fel sätt när Island hade behövt stöd.

- Islänningarna hade hela världssamfundet emot sig och endast få allierade, erinrar sig statsminister Jóhanna Sigurðardóttir.

Nationell konkurs hotade. Statsministern poängterar att Island hade svårt med att få lån, även från de nordiska länderna.

- Vi hade varit tacksamma för allt det stöd vi så bittert hade behövt från våra närmaste vänner. Vi fick stöd från Färöarna, men jag skulle ha förväntat mig större förståelse och mera stöd från de nordiska broderfolken, säger statsminister Jóhanna Sigurðardóttir. 

Kan underlätta avskaffningen

Bankdirektör Már Guðmundsson vid Seðlabanki Íslands, Islands centralbank, anser att Efta-beslutet är bra för Island. Bankdirektören tror att Islands kreditvärdighet kommer att förbättras och att investerare kan bli intresserade av Island. Han tror också att Efta-beslutet kan underlätta avskaffningen av valutabegränsningarna.

- Det är också viktigt hur utvecklingen blir inom den inhemska och utländska ekonomin och hur statsbudgeten för 2014 ser ut, säger bankdirektör Már Guðmundsson.

Det är ännu oklart exakt vilka följder domstolens beslut kommer att ha i internationella sammanhang. Bankdirektör Már Guðmundsson tror att Efta-beslutet kan leda till en revision av bankdirektiven inom EU, speciellt angående bankgarantier och bankverksamhet över nationsgränserna.

Professor Eiríkur Bergmann Einarsson vid Centret för europeiska studier i Island funderar på om Efta-beslutet kan påverka den politiska debatten i de krisdrabbade länderna i Europa.

- Efta-domstolens beslut är första steget i riktningen mot att bankägarna, de privata finansiärerna, själva ska betala sina skulder, inte skattebetalarna, säger professor Einarsson.

Studerar beslutet noga

Vid Icesave-bankens konkurs garanterade brittiska och holländska myndigheter sina medborgares besparingar. Island har betalat största delen av det minimibelopp landet hade godkänt. Men brittiska skattebetalare förlorar nu 115 miljoner euro på grund av Efta-domstolens beslut.

Storbritannien säger att landet noga ska studera Efta-domstolens beslut. 

Domstolens beslut

Här kan du läsa hela domen:

Fakta

Internetbanken Icesave kollapsade under bankkrisen i Island hösten 2008.

Drygt 300 tusen nederländska och brittiska kunder lämnades utan ersättning av Island. Myndigheterna i Holland och Storbritannien ersatte i stället bankens kunder och krävde ersättning från Island.

Island lovade betala fyra miljoner euro enligt ett avtal med Storbritannien och Holland men det isländska folket röstade nej till avtalet i början av 2010. Det isländska folket röstade igen nej till ett annat avtal med Holland och Storbritannien våren 2011.

Eftas övervakningsorgan ESA ansåg att Island hade brutit mot EES-avtalet genom att inte respektera ett direktiv som skulle förplikta Island till ersättning av alla besparingar.

Island har nu betalat 90 procent av det minimibelopp som skulle återbetalas till Storbritannien och Holland.

 

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment