Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2013 i Svensk formannskap med jobbtoppmøte om unge i 2013
Nyhet

Svensk formannskap med jobbtoppmøte om unge i 2013

| Tekst: Berit Kvam

"Et inkluderende arbeidsliv med fokus på unge", er tittelen på programmet Sveriges arbeidsmarkedsminister Hillevi Engström har lagt for samarbeidet på arbeidslivsområdet i Nordisk ministerråd i 2013.

- I min tid som arbeidsmarkedsminister har jeg besøkt alle de nordiske landene og tatt del i gode eksempler på effektive innsatser for dem som står aller lengst fra arbeidsmarkedet, sier Hillevi Engström i forordet til programmet, der hun understreker nytten av den erfaringsutvekslingen som finner sted innenfor det nordiske samarbeidet. 

Det vil også være kjernen i samarbeidet i 2013 der Sverige vil legge stor vekt på å løfte frem erfaringer og gode eksempler på hva som nytter, når det gjelder å få flere mennesker i arbeid og redusere risiko for utenforskap.

- Dette er særlig viktig i en tid med global økonomisk uro, sier Hillevi Engström, som sammen med statsminister Fredrik Reinfeldt vil rette søkelyset på ungdoms situasjon på arbeidsmarkedet. 

16. mai skal det arrangeres et jobbtoppmøte om unge i tilknytning til statsministermøtet i Stockholm. Dette blir et bredt anlagt arrangement med deltakelse fra flere departementer og ministerråd i tillegg til Ministerrådet for arbeidsliv. I løpet av arrangementet skal det løftes frem nordiske eksempler på hvordan politikk og virksomheter kan virke sammen for å få til en god integrering av unge i arbeidsmarkedet. Samtidig skal det arrangeres en konferanse der statsministere, arbeidsministere og Sveriges finansminister vil delta. I forkant skal det utarbeides underlagsrapporter som analyserer unges overgang fra skole til arbeidsliv, unges situasjon på arbeidsmarkedet og unge utenfor arbeidsmarkedet i Norden. 

Søkelyset på ungdoms situasjon på arbeidsmarkedet skal også omfatte et fokus på arbeidsmiljøet for unge arbeidstakere. Det skal blant annet gjennomføres et omfattende arrangement i samarbeid med den svenske ILO-komiteen i Stockholm i oktober. 

Integrasjonsminister Erik Ullenhag vil dessuten samle sine nordiske kolleger til et uformelt ministermøte i november. Her skal fokus settes på integrering av utenlandsfødte på arbeidsmarkedet. 

Arbeidet med å finne løsninger på grensehindringer mellom de nordiske land pågår for fullt, og skal følges av det svenske formannskapet i Nordisk ministerråd i 2013. 

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment