Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2013 i OECD: Oro för ekonomin gör att debatten om invandring skjuter fart
OECD: Oro för ekonomin gör att debatten om invandring skjuter fart
Nyhet

OECD: Oro för ekonomin gör att debatten om invandring skjuter fart

| Text och foto: Björn Lindahl

För första gången på åtta år översteg antalet asylsökande 400 000 i hela OECD under 2011. Preliminära siffror visar att den trenden fortsatte även 2012. I Norden är skillnaderna stora. Nästan dubbelt så många personer ansökte om asyl i Sverige i fjol, som i Danmark, Finland och Norge tillsammans.

I fjor 30.000 mennesker søkte om asyl i Sverige, 9800 i Norge, men bare 3000 i Finland og 2600 i Danmark. Til tross for dette, i Norge, er debatten ikke mer enn om innvandring, etter at Statistisk Sentralbyrå, SSB publiserte en kontroversiell rapport som beregner kostnadene for en "ikke-vestlige" innvandrere under hele livssyklusen til å være 4,1 millioner norske kroner. 

Dette har Finansavisen for å finne ut at innen 2100, innvandring koste statskassen 4000000000000 - mer enn hele oljefondet og statens aksjer i oljeselskapet Statoil. Når Aftenposten åpnet debatten om SSBs prognoser kom i 1994 kommentarer på fem timer. Etter det stengt kommentarfeltet som debatten spores til rasisme og person skjellsord.

Når vi går til flyktninger i Vadsø i Finnmark, som med sine 21 år er en av de eldste, atmosfæren er imidlertid mer preget av å være en av årets fineste sommerdager med temperaturer på over 20 grader, selv om vi er oss 50 mil nordøst for Kiruna.

- Vi er den kommunen i Norge med høyest antall flyktninger i forhold til folketallet. På mottaket, har vi 240 personer, men mange av dem som er innvilget asyl også bosette seg i kommunen, sier Per Yngve Christensen, som er leder av Oscar gaten Mottak, et privat selskap som driver asylmottaket i et tidligere sykehus i midten av byen.

En av fem beboere har flyktningbakgrunn

I Vadsø bor 6000 innbyggere, hvorav 5000 i Vadsø. En femtedel av befolkningen har flyktningbakgrunn, hvis du teller de som bor i asyl anlegget.

- Hvis du tar med de som jobber med bosetting av flyktninger i kommunen for å gi asylsøkere flere arbeidsplasser enn noen annen industri i kommunen. Det er ca 60-70 arbeidsplasser, sier Per Yngve Christensen.

- Når vil nye medarbeidere her, jeg pleier å si at hvis du ikke har hatt mulighet til å se resten av verden, kan du gjøre det her.

Fordelingen av asylsøkere gjenspeiler strømmen av flyktninger til Norge. Akkurat nå de største gruppene fra Somalia, Eritrea og Afghanistan. 

- Men for noen år siden hadde vi 100 colombianere her. Da var det salsa hver dag.

Aynur Naman

I en av innsamlings rom møter vi Aynur Naman, kommer fra Xinjiang-provinsen i det vestlige Kina og tilhører den muslimske Uigur minoritet. Hun har vært i Vadsø seks måneder og fordrive tiden med å lære å spille gitar.

- Jeg liker meg her i Vadsø, men håper jeg får asyl snart, sier hun.

OECD Innvandrere positive for økonomien

Ifølge OECDs årlige International Migration Outlook 2013 er i gang, er det nå en debatt i mange europeiske land hvor innvandrere bidrar positivt eller negativt for økonomien. Ifølge de siste meningsmålingene tror 50 prosent av innbyggerne i de europeiske land og Canada at innvandrere bidrar mindre i skatt enn de mottar i form av helsetjenester og sosiale fordeler. 

- Det er en frykt for at innvandring medfører ytterligere press på offentlige utgifter i en tid da budsjettbalansen er på toppen av den politiske agendaen, skriver OECD i innledningen til rapporten.

- Frykten er langt mer utbredt enn utelukkende av partene som ønsker å begrense innvandringen. Det risikerer å undergrave virkemidlene som trengs for å endre innvandringspolitikk, slik at den kan møte de nye økonomiske og demografiske utfordringer som mange av OECD-landene står overfor i de kommende tiårene.

Ifølge OECD er det ikke grunnlag for frykten for at innvandring vil true velferdsstaten. Virkningen på bruttonasjonalproduktet til et land er sjelden mer enn 0,5 prosent, i positiv eller negativ retning. 

- Med endringen av innvandringen som har skjedd de siste to tiårene, med flere høyt utdannede innvandrere, kan man være ganske sikker på at effekten vil være positivt, skriver OECD.

SSB er skeptiske tall fra OECD

Land som har en høy andel av fremmedarbeidere, som i Norge, har en mer positiv effekt av innvandring enn i land der flyktninger og familiegjenforeninger dominerer innvandring. Ifølge OECD økonom Thomas Liebeg, intervjuet av Aftenposten, den gjennomsnittlige bidraget fra innvandrerhusholdninger i Norge til Treasury 4505 euro. Bidraget fra norske husholdninger uten innvandrerbakgrunn er litt høyere, 5055 euro per år. 

SSB kan være ganske forskjellige tall når de ser de 85 årene frem i tid.

- Jeg er ikke overrasket over at OECD kan være et positivt tall. Deres beregninger ligner på beregninger gjort tidligere i Norge, som ser på effekten i noen de siste årene. Det ville være veldig rart og veldig skremmende for de årene vi nettopp lagt bak oss viste positive tall for innvandrere, samlet sett, sier Erling Holmøy, en av forfatterne av SSB-rapporten.

- Mange mennesker i sin mest produktive alder har kommet til Norge og fikk jobb i et stramt arbeidsmarked. Svært mange har gått direkte til en jobb uten videre opplæring, har få barn, må du være forsiktig i liten skala og får svært lite i bidrag.

Mindre oljeförmögenhet per person

Men innvandrere er eldre og i et land som Norge, hvor inntektene fra oljen gjør at alle innbyggerne betaler mindre skatt enn de ellers ville ha gjort, betyr flere innvandrere at oljeformuen deles på flere personer.

SSB har protestert på at deres tall skal tolkes som den personlige kostnaden av en innvandrer. Det innebærer både personen og barn født. 

De to forskerne understreker også at det er en utfordring å lage befolkningsframskrivinger med mindre grad handler om hvor mange fødsler og dødsfall. I stedet er innvandring en stadig viktigere faktor. I en ytterligere rapport beregner SSB at det er gruppen av østeuropeiske land vil øke mest i Norge, fra 80 000 i 2010 til 730 000 mennesker i året innen 2100.

Har du tenkt eksperiment for å gå tilbake til 1928, og prøve å forutse hvordan befolkningssammensetningen vil være i Norge i 2013, er det lett å se hvordan usikre er prognosene. I løpet av den tiden span, var det bare en verdenskrig, og deretter et Europa som dukket opp. Ville noen spådd at pakistanerne i mange år å bli den største innvandrergruppen i Norge, med start på 70-tallet.

Kanskje den største innvandrergruppen i fremtiden vil komme fra Kina, som Aynur Naman?

Per Yngve Christensen

 är chef för asylmottagningen i Vadsø, som just fått en efterlängtad påfyllning av vitvaror (bilden ovanför).

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment