Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2013 i Islands ordförandeskap 2014: Maskuliniteten står i fokus
Nyhet

Islands ordförandeskap 2014: Maskuliniteten står i fokus

| Text: Guðrún Helga Sigurðardóttir

Island tar över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet vid årsskiftet. Under ordförandeskapet ska ministerrådet bland annat fokusera på arbetsmarknadsfrågor, män och maskulinitet samt avskaffandet av gränshinder i Norden.

Det nordiska samarbetet om arbetsmarknadsfrågor firar 60-årsjubileum i maj 2014. Under jubileumsåret får bekämpningen av arbetslösheten bland unga och andra utsatta grupper hög prioritet. Långtidsarbetslöshet och samspelet mellan utbildning och arbetsmarknad står också i fokus.

En jubileumskonferens kommer att hållas i Reykjavik i oktober. På konferensen kommer aktuell forskning att presenteras, liksom resultatet av samarbetet kring undanröjandet av administrativa hinder för fri rörlighet samt framtida utmaningar. Samtidigt hålls ett ministermöte och ett samrådsmöte mellan arbetsmarknadsparterna.

Nytt gränshinderråd

Island ska omorganisera Gränshinderforumet och skapa ett Gränshinderråd. Rådet ska arbeta under ledning av före detta ministern och parlamentsledamoten Siv Friðleifsdóttir.

Målet med Gränshinderrådet är att avskaffa gränshinder och verka för en öppen och välfungerande gemensam arbetsmarknad. Rådet ska avskaffa fem till tio gränshinder per år för att underlätta gränsöverskridningen för de 70.000 människor som dagligen korsar gränserna inom Norden.

- Människor och företag ska kunna korsa våra gränser på lika villkor och så fritt som möjligt, sa välfärdsminister Eygló Harðardóttir under Nordiska ministerrådets session i Oslo nyligen.

En nordisk konferens om utbildnings- och praktikmöjligheter vid företag och institutioner planeras också. Konferensen ska rikta uppmärksamhet mot hur skolsystemet bättre kunde kopplas till näringslivet för att ge unga yrkesträning på arbetsplatserna.

Island och de övriga länderna i Norden har tidigare gett företagen möjlighet att ta in lärlingar som en del av yrkesutbildningen, men den trenden har minskat bland annat på grund av sämre ekonomi. Nu skall man diskutera utvecklingen.

Jämställdhet viktig fråga

Jämställdhet kommer naturligtvis också att finnas på agendan under 2014. Både deltidsarbete, lika lön, en könsuppdelad arbetsmarknad samt koordinering av arbete och familj kommer att diskuteras.

Seniorrådgivare Ingi Valur Jóhannsson vid välfärdsministeriet på Island säger att man under konferensen bland annat kommer att presentera resultaten från en ny undersökning om varför kvinnor hellre väljer att arbeta deltid än män.

Intressant blir också konferensen om maskulinitet och maskulinitetsstudier i Norden som planeras äga rum i juni 2014. Två berömda maskulinitets- och könsforskare blir huvudföreläsare under konferensen; den australiensiska professorn Raewyn Connell från University of Sydney och den amerikanske professorn Michael Kimmel från State University. of New York.

- Norden har en särställning i världen och har lett utvecklingen med tanke på jämställdhet mellan könen, säger projektledare Ásta Jóhannsdóttir, som har hand om planeringen av konferensen för NFMM, Nordisk förening om män och maskulinitet.

Hon  poängterar att maskulinitetsstudier också har en särställning i Norden, kanske på grund av pappaledigheten.

- Ofta talar man om Norden som ett större välfärds- och jämställdhetssamhälle än på andra håll i Europa. Därför tyckte vi att det var viktigt att fokusera på maskulinitet, fortsätter hon.

Ásta Jóhannsdóttir hoppas på åtminstone 150 deltagare i maskulinitetskonferensen. Och hon är optimistisk. Hon har redan fått 87 sammandrag av olika rapporter från föreläsare runt om i världen.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment