Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2016 i Det norske Arbeidstilsynet skjerper metodene
Nyhet

Det norske Arbeidstilsynet skjerper metodene

| Tekst: Berit Kvam, foto: Arbeidstilsynet

Hvordan drive et effektivt tilsyn med arbeidsmiljøet? Det var spørsmålet da risikobasert tilsyn ble diskutert på Nordisk arbeidsmiljøkonferanse i Tampere nylig. Hvilke arbeidsplasser skal besøkes og hvordan skal tilsyn og kontroll utøves? Arbeidstilsynets oppgave er å se til at virksomhetene følger arbeidsmiljøloven. Nå er metodene under omlegging, men til hva?

I Norge bruker Arbeidstilsynet 40 prosent av tiden til å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. 60 prosent av tiden går til å forebygge ulykker og skader og heve arbeidsmiljøstandarden.

Foto: Arbeidstilsynet- I forhold til arbeidskriminalitet er det ikke mye veiledning. Da må vi være litt hardere i klypa og ta de kriminelle ut av arbeidsmarkedet, sier Ingrid Finboe Svendsen, direktør for Direktoratet for arbeidstilsynet.

Innsatsen mot arbeidskriminalitet har vekket internasjonal oppmerksomhet på grunn av at Arbeidstilsynet arbeider i team med andre myndigheter som politi, NAV, skatteetaten, kemner og toll.

- Vi sitter sammen fem steder i landet.  Vi planlegger sammen, er ute i virksomheter sammen og bruker våre virkemidler sammen. På den måten klarer vi å ta ut kriminelle aktører.

Ulike etater

Det høres fint ut, men dette er helt ulike etater, med ulik målsetting, tilnærminger og metoder. Hvordan er det å jobbe sammen?

- Det vi har felles i Norge er at alle etatene så at arbeidslivet ble en arena for kriminell virksomhet. Så begynte vi å snakke sammen og så at hvis vi virkelig skulle få gjort ting effektivt, måtte vi begynne å jobbe sammen. 

- Når vi setter oss sammen og forteller om hva vi ser og hva vi gjør, og når vi er ute på aksjoner og raid og går målrettet inn i nettverk, klarer vi å knuse nettverkene sammen. Det betyr ikke at dette arbeidet er enkelt, men det betyr at vi oppnår mer enn vi ville gjort hver for oss.

Dere ønsker å sette klarer mål for virksomheten dere driver. Er det viktig å tallfeste? Nå har vi klart fem, neste år må vi ta ti kriminelle arbeidsgivere?

- Vi vet ikke om det å tallfeste er poenget. Poenget er at arbeidsgivere skal oppleve at det er mulig å arbeide seriøst i Norge, at de merker at nå er det noen som tar tak i de useriøse og får dem vekk.

60 prosent av tiden bruker Arbeidstilsynet i Norge på seriøse arbeidsgivere. Hvilke metoder gjelder da?

- Da er det mye mer at vi jobber sammen med partene, sammen med virksomhetene om hvordan vi kan forebygge muskel og skjelettskader i forhold til arbeidsoperasjonene i denne virksomheten. Psykiske lidelser er også en stor utfordring der vi ser hvordan kan vi jobbe kunnskapsbasert sammen.

- Ute på virksomhetene må vi komme bort fra tenkningen om at nå kommer arbeidstilsynet da må vi ha oppfylt påleggene og følge loven, men vi må heller fokusere på hvorfor det er viktig å forebygge, hvorfor det er viktig å tenke risiko og hvorfor det er viktig å gi god opplæring til folk som skal bruke farlig utstyr. Jeg tror det er viktig at de som styrer og leder arbeidet, skjønner vitsen. Først da kan vi oppnå varig virkning av de tilsynene vi gjør.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment