Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2016 i OECD om Finland: Lätt att få nytt jobb
Nyhet

OECD om Finland: Lätt att få nytt jobb

| Text: Bengt Östling

Arbetslösheten är hög, över 8 procent. Men det är relativt lätt att få nytt, motsvarande jobb. Det blir ofta bortglömt i Finland. Tacka utbildningsnivån för det! Så kommenterar den ledande dagstidningen Helsingin Sanomat OECD:s färska landrapport.

"Finlands arbetsmarknadsmodell har visat sig vara tämligen flexibel. Det är vanligt i Finland att bli uppsagd, men största delen hittar snabbt en ny arbetsplats. Finlands arbetsmarknadsmodell fungerar bra för en majoritet av arbetskraften."

De bedömningarna lyfter många kommentatorer och det finländska arbets- och näringsministeriet ur OECD:s färska landrapport ”Finland - Back to Work”.

Finland jämför gärna med Sverige

OECDs landrapport analyserar Finlands arbetsmarknad, framförallt när det gäller uppsägningar och möjligheten att få nya jobb. Dessutom utreds de politiska åtgärder som stöder sysselsättningen.

5,5 procent av arbetskraften i Finland drabbas årligen av massuppsägningar och fabriksstängningar. Det är en betydligt högre andel än de jämförda OECD-länderna, framförallt Sverige.

Gäller inte äldre och fabriksarbetare

Fem av sex uppsagda finländare får sysselsättning inom ett år. Där har Finland och Sverige ungefär samma grad av återsysselsättning.

Det kanske inte är arbetsmarknadsmodellen som är flexibel, utan arbetskraften som är rörlig, antyder OECD.

Det finns utrymme för förbättring i situationen för äldre uppsagda (över 55 år) och de långtidsarbetslösa, enligt OECD-rapporten.

Efter finanskrisen har det blivit svårare speciellt för fabriksarbetare att få jobb igen. Det finns också regionala skillnader, och arbetskraftens rörlighet spelar en begränsad roll.

Arbetsministern ser stöd för egen politik

Finansieringen av den offentliga arbetskraftsservicen i Finland ligger på en lägre nivå än i många andra OECD-länder.

– Det är nyttigt att få färska forskningsdata om hur Finlands arbetsmarknad placerar sig i internationell jämförelse, säger arbetsminister Jari Lindström (Sannfinländarna) i ett pressmeddelande.

Han utlovar reformer från regeringen inom utkomstskyddet för arbetslösa och arbetskraftsservicen. De gör att det blir mer attraktivt att ta emot jobb och att arbetslösa får bättre stöd i jobbsökningen, enligt minister Lindström.

Aktivering eller ”tvångsförhör” för arbetslösa

En förändring som gäller obligatoriska intervjuer på arbetskraftsbyrån var tredje månad för de arbetslösa får OECD-beröm. Erfarenheterna har varit goda i OECD, säger Christopher Prinz till tidningen Iltalehti.

-Vi har kunnat notera att sådana möten är speciellt effektiva för dem som är i sämst situation, säger Prinz och hänvisar till forskningsresultat från olika länder. Men ”tvångsintervjuerna” är mycket omstridda bland arbetslösa och oppositionen i Finland.

Finlands system för arbetslöshetsförmåner betecknas som heltäckande och ganska effektivt.

Enligt OECD är det inte möjligt att i någon avsevärd grad minska förmånerna från nuvarande nivå, utan förmånstagarna bör sporras till arbete t.ex. genom en åtstramning av skyldigheterna i anslutning till jobbsökning. Det är något Finland är igång med som bäst, när Utkomstskyddet för arbetslösa ska minskas och man röjer undan bidragsfällor som utgör hinder för att ta emot arbete.

Reformen medför en direkt besparing på minst 200 miljoner euro i arbetslöshetsförmåner. Det är en åtgärd som OECD också tidigare har rekommenderat för Finland.

”Finland kunde göra mer för uppsagda arbetare”

OECDs rapport är inte enbart positiv till Finlands arbetsmarknad. Finland kunde göra mer för utsatt uppsagd arbetskraft, heter det i rapporten.

OECD uppmuntrar Finland att satsa mer på den offentliga arbetskraftsservicen och att inrikta resurserna på att i ett tidigare skede identifiera framtida långtidsarbetslösa.

Finland kritiseras för minskande resurser till arbetskraftsbyråerna. Det finns nästan ingen möjlighet till individuell assistans ansikte-mot-ansikte för den som registrerar sig som arbetssökande, enligt OECD-rapporten. Mer intensiv och individuell support behövs enligt OECD.

Permitteringar inte enbart positivt

Användningen av tillfälliga permitteringar får kritik. Visserligen kan permittering hjälpa mot onödiga uppsägningar.

Men förfarandet kan också bli en attraktiv option för arbetsgivaren att skjuta upp oundvikliga uppsägningar. Permittering kan försena och försvåra för arbetstagarna att söka och få nya jobb.

Låt arbetsgivarna bära mer av kostnaderna för att undvika eventuell överanvändning av den metoden, uppmanar OECD.  

Blandat mottagande

I många finländska kommentarer har OECD-rapporten fått blandat mottagande.

En del skribenter gläder sig över att de finländska arbetarna får stöd från utlandet, då den borgerliga regeringen enligt dem är mest intresserad av att stöda de rika och trampa på arbetarnas rättigheter. Andra anser att det är bäst att alltid göra tvärtemot vad OECD rekommenderar.

Men arbetsmarknaden får också kritik för tröghet och alltför gott skydd för de anställda, där företagarna har det svårt.

Helsingin Sanomat fäster uppmärksamhet vid att de flesta arbetslösa får ett jobb på samma nivå som det de miste. Det är också riktigt att en hög utbildningsnivå har stor betydelse för möjligheten att få nya jobb.

En flexibel och bra arbetsmarknad byggs redan på skolbänken, enligt HS.

Hela rapporten

Foto: OECD

 

 

 

 kan laddas ned här:

OECD:s rapport i sammandrag 

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment