Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2019 i Langt flere arbeidsinnvandrere til Polen enn polakker til Norge
Nyhet

Langt flere arbeidsinnvandrere til Polen enn polakker til Norge

| Tekst: Lars Bevanger

For andre år på rad har Polen mottatt flere arbeidsinnvandrere enn noe annet OECD-land. Samtidig reiser stadig færre polakker til andre europeiske land for å jobbe. Dette kan føre til utfordringer innen lavlønns-sektorer i nordiske land.

Polen dominerer fremdeles arbeidsinnvandringen fra de nyeste EU-landene til Norge, Danmark og Island. Men det er Polen selv som topper statistikken for antallet arbeidsinnvandrere i OECDs migrasjonsrapport for 2019

Rapporten, som ble publisert 18. september, viser at det i Polen ble utstedt midlertidig oppholdstillatelse til 1,1 million korttids- og sesongarbeidere fra land utenfor EU i 2017. I tillegg ble det registrert 21 000 utplasserte arbeidere fra andre EU land. Dette representerte en økning på hele 16 % i forhold til året før. 

248 000 polakker emigrerte til andre OECD-land i 2018, noe som er 5,7 % færre enn i 2017. De fleste reiste til Tyskland, med Storbritannia og Nederland på andre og tredjeplass. 

Bare 28 «nye» polakker til Norge

Polakker utgjør fremdeles den største innvandrergruppen i Norge (12 %) og Danmark (7 %), mens innvandrere fra tidligere sovjetstater ligger på topp i Finland (15 %) og syriske innvandrere topper listen i Sverige (9 %). Islands migrasjonsstatistikk viser at polske arbeidere utgjør mer enn 40 % av immigranter der. 

Ifølge Statistisk Sentralbyrå bodde det 98 200 polakker i Norge i 2017, men kun 3 600 av dem var arbeidsinnvandrere. Polske arbeidere har lenge vært viktige for det norske arbeidsmarkedet, som i mange år har hatt problemer med rekruttering av norsk arbeidskraft til lavlønnsyrker – spesielt innen tungindustri og byggesektoren.

Men i senere år har mange polske arbeidere reist hjem til Polen, noe som førte til en rekordlav nettoinnvandring fra Polen til Norge i 2018 på bare 28 personer, ifølge forskningsstiftelsen Fafo.

Siden Polen ble medlem i EU i 2004, har flere enn 1,7 millioner polakker reist til andre vestlige land for å finne arbeid eller som familiemedlemmer. 

Kilde: OECD

Grafen viser tilstrømningen av utenlandsk befolkning til Norge og Polen. Like før 2015 begynte Polen å akseptere fler utlendinger enn Norge. I 2017 var antallet tre ganger så høyt. Kilde: OECD

I både Norge, Danmark og Island har byggesektoren og sesongbasert jordbruksproduksjon nytt godt av polsk arbeidskraft i mange år, men det finnes flere tegn på at trenden kan være i ferd med å snu. 

Antallet polske migranter i andre EU-land har begynt å falle, og polske myndigheter har også tatt grep for å hindre at nye generasjoner av unge arbeidere skal emigrere. Fra 1. august i år kan polske arbeidstagere under 26 år tjene opptil 200 000 kroner i året skattefritt i hjemlandet. Nesten to millioner mennesker faller inn under denne kategorien, og den polske regjeringen håper at dette skal gjøre det mindre attraktivt å reise til andre EU-land for å finne arbeid. 

OECD rapport OECD Migration Outlook
Årlig rapport fra OECD som analyserer de seneste endringene i migrasjon og migrasjonspolitikk i OECD-land. Rapporten ser også på hvordan migrasjon påvirker utviklingen av arbeidsmarkedene i ulike OECD-land. Årets rapport inneholder to ekstra kapitler som ser på hvordan korttids-migrasjon påvirker arbeidsmarkeder samt hvilken effekt familiegjenforening har på langtids integrasjon.
Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment