Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2021 i Globalt initiativ för att stärka den sociala dialogen
Globalt initiativ för att stärka den sociala dialogen
Nyhet

Globalt initiativ för att stärka den sociala dialogen

| Text: Björn Lindahl Foto: Maud Bernos/OECD

Coronapandemin har visat hur viktigt det är att beslut kan fattas snabbt – men besluten behöver också ha ett stöd i befolkningen. Därför är den sociala dialogen viktig. Global Deal, som lanserades av Sverige tillsammans med OECD och ILO, är ett av de få initiativen som ser social dialog i ett internationellt perspektiv.

Global Deal lanserades av Sverige statsminister Stefan Löfven, tillsammans med Angel Gurría och Guy Ryder som leder respektive OECD och ILO, på ett möte i FN 2016.

Ett par år senare, 2018, tog OECD över ansvaret för det globala partnerskapet som arbetar för social dialog och bättre villkor på arbetsmarknaden globalt. Samtidigt upprättades ett sekretariat på OECD för Global Deal.

- Styrkan i Global Deal är att det är ett bredare samarbete än det tvåparts- eller trepartssamarbete som finns i arbetslivet, speciellt här i Norden. Det är ett bredare begrepp där civilsamhället, frivilliga organisationer, biståndsverksamhet och många andra grupper också ingår, säger Laila Abdallah, som är ämnessakkunnig för Global Deal på arbetsmarknadsdepartementet i Sverige.

112 aktörer

Idag finns det 112 aktörer i Global Deal. De består av en blandning av länder, fackförbund, företag och frivilliga organisationer. För att bli en partner förutsätts det att man stödjer de underliggande principerna för en social dialog, och att man gör åtaganden för att främja social dialog. Allt som görs sker frivilligt och initiativet är inte juridiskt bindande.

Initiativet förlängdes nyligen med en tvåårsperiod fram till december 2022. Under den tiden kommer partnerna i Global Deal fokusera på att dels sprida initiativet, så att flera aktörer engagerar sig, dels se hur man ska arbeta med kapacitetsuppbyggnad.

- Den sociala dialogen, som Norden är känt för, gör att det går att anpassa sig snabbare när omvärlden ändras, än om man går lagstiftningsvägen, som oftast tar väldigt lång tid. Det har inte minst visat sig under coronapandemin, när det gäller att till exempel snabbt omställa arbetskraften så att till exempel arbetslös flygpersonal kan börja jobba i vården istället, säger Laila Abdallah.

FOTO: Global Deal/

God stämning mellan OECD:s generalsekreteare Angel Gurría och Sverigs statsminister Stefan Löfven, under Global Deals konferens i februari i fjol, innan coronapandemin.

Hittills har initiativet haft det starkaste politiska stödet i Sverige och Frankrike. Frågan är vad som sker när OECD får en ny generalsekreterare den 1 juni, Mathias Cormann, från Australien.

- Både Angel Gurría och Guy Ryder på ILO har varit väldigt engagerade i Global Deal. De har deltatt på flera möten och konferenser som handlat om Global Deal och jag vet att Gurría har tagit upp Global Deal i sina samtal med olika statsledare, säger Veronica Nilsson, som leder sekretariatet.

Det är knappast någon hemlighet att man på det svenska arbetsmarknadsdepartementet hade hoppats på att Sveriges kandidat, Cecilia Malmström, hade fått jobbet som OECD:s generalsekreterare. Då hade även Global Deal lättare fått uppmärksamhet.

Den som leder styrkommittén för Global Deal är Sveriges utrikeshandelsminister Anna Hallberg, men även Gurría och Ryder sitter i den.

Handlar inte bara om pandemin

Social dialog är förstås inte något som bara behövs i samband med coronapandemin. Det behövs på alla nivåer för att hantera omställningen till en grönare ekonomi, konsekvenserna av globaliseringen och många andra frågor. Den behövs också för att fackföreningarnas roll försvagats.

- Det är en global trend att det blir färre och färre som är fackligt anslutna, samtidigt som vi står inför stora utmaningar som kräver mer social dialog. Andelen anställda som omfattas av  kollektivavatal inom OECD har minskat från 45 procent år 1985 till 32 procent år 2017, påpekar Veronica Nilsson.

De som blivit en partner i Global Deal delar med sig av sina erfarenheter med sociala dialoger. Det kan handla om hur Systembolaget tillsammans med det svenska fackförbundet Union och det internationella förbundet för livsmedelsarbetare, IUS, försöker förbättra arbetsvillkoren i den Sydafrikanska vinindustrin. Sydafrika är det fjärde mest populära vinlandet i Sverige.

Industrin är emellertid splittrad i många små, privata vingårdar. Fackföreningarna har ofta inte de resurser eller nödvändiga organisatoriska färdigheter som behövs för att kunna tala med ledningen på lika villkor.

Satsning på kapacitetsbyggande

- Vi kommer att jobba mycket med kapacitetsbyggande framöver och har i mars i år lanserat det vi kallar en ”Global Deal Masterclass on Sound Industrial Relations”. Det är digitala kurs i fem ämnen, som hur klagomålsförfarande hanteras i fabriker, hur kollektivförhandlingar genomförs och hur social dialog kan användas när det är kris i samhället, säger Veronica Nilsson.

De sista två kurserna handlar om smarbetet på arbetsplatsen och jämställdhet.

Vad är det viktigaste argumentet för att gå med i Global Deal?

- Att gå med i Global Deal är en stark signal om att man delar ambitionen att uppnå mer social dialog för att hantera utmaningarna på arbetsmarknaden, som ny teknik, brist på anständigt arbete och ökande ojämlikheter. Global Deal erbjuder en plattform för att dela erfarenheter och god praxis, där partner kan lära av varandra och utbyta idéer. Global Deal bidrar också med forskning och kapacitetsuppbyggnad. 

Underskattar man i Sverige ibland hur främmande social dialog är många länder?

- Jag tror att det finns en stor förståelse i Sverige för att förhållande är annorlunda i andra länder. Men det är också därför som det behövs ett globalt initiativ. Oavsett hur mycket vi samarbetar i Sverige löser inte det de stora globala utmaningarna.

arkivert under:
Global Deal

genomförde en konferens den 4 februari 2020, innan pandemin bröt ut. ILO:s generalsekreterare Guy Ryder och Sveriges utrikeshandelsminister Anna Hallberg var bland panelisterna som diskuterade social dialog (bilden ovanför).

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment