Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2022 i Nordisk fokus på nye job uden diskrimination
Nyhet

Nordisk fokus på nye job uden diskrimination

| Tekst: Marie Preisler

Opkvalificering og ligestilling vil fylde i de nordiske landes samarbejde om arbejdsliv de kommende år.

Framsida av rapport

Nordens lønmodtagere skal ruste sig til, at nogle job forsvinder og nye opstår i den grønne omstilling, som er i gang i Norden. Det vil derfor stå højt på dagsordenen i samarbejdet mellem de nordiske ministre for arbejdsliv, at arbejdsstyrken i Norden behøver opkvalificering til de nye job.

Samtidig bliver der behov for nordisk samarbejde om at sikre, at det nordiske arbejdsmarked stadig byder på ordentlige arbejdsvilkår uden diskrimination.

Det fremgår af programmet for samarbejdet om arbejdsliv mellem de nordiske lande for årene 2022-2024, som nu er publiceret og kan læses på fire sprog på norden.org.

Ni mål

Nordisk samarbejde om at uddanne og opkvalificere arbejdsstyrken i de nordiske lande er et af i alt ni konkrete strategiske mål i programmet – køreplanen – for arbejdet i Nordisk Ministerråd for Arbejdsliv frem til 2025. Opkvalificering er et højt prioriteret mål, og det bliver i programmet begrundet med, at nye kompetencer og omskoling er nødvendig. Ellers er arbejdstagerne i Norden ikke klar til de nye job, som vil opstå samtidig med, at andre job forsvinder, når Norden indfrier det overordnede strategiske mål for det nordiske samarbejde frem mod 2030: Norden som verdens mest grønne, konkurrencedygtige og social bæredygtige region.

Ligestilling overalt

Et andet strategisk mål i programmet er at samarbejde om et godt arbejdsmiljø også i nye grønne job, og et tredje fremhævet mål i programmet er at styrke lige behandling og ligestilling i arbejdslivet, så arbejdstagere ikke diskrimineres på grund af alder, køn, kønsidentitet, seksualitet, etnicitet, religion eller anden trosopfattelse og funktionshindringer. Det skal være en målsætning i alt nordisk samarbejde om arbejdsliv.

Det nordiske samarbejde om arbejdsliv vil i perioden også trække på viden og anbefalinger fra forskningsprojektet “The future of work”, og i 2024 vil ministerrådet markere 70-året for Overenskomst om fælles nordisk arbejdsmarked som et grundelement i det nordiske samarbejde.

Nordisk Institution for Videreuddannelse inden for Arbejdsmiljøområdet (NIVA) er også en del af det nordiske samarbejde på arbejdslivsområdet. Nordisk Ministerråd for Arbejdsliv samarbejder også med andre nordiske institutioner som for eksempel Nordens Velfærdscenter (NVC) og NordForsk. Derudover medfinansierer ministerrådet for arbejdsliv Nordjobb-programmet - et mobilitets- og udviklingsprogram for unge nordboer, der ønsker at arbejde i et andet nordisk land (www.nordjobb.org).

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment