Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2022 i Problemene med rekruttering øker – også på «den ytterste øy»
Problemene med rekruttering øker – også på «den ytterste øy»
Nyhet

Problemene med rekruttering øker – også på «den ytterste øy»

| Tekst: Bjørn Lønnnum Andreassen. foto: Tore Wuttudal / NN / Samfoto

Mangelen på kvalifisert arbeidskraft har blitt et sort problem mange steder i Norden. I Trøndelag har arbeidsledigheten aldri vært lavere, viser en undersøkelse NAV gjort. Det merkes også på øya Frøya, med drøye 5.000 innbyggere.

Både industri og skoler på Frøya sliter med å rekruttere kvalifiserte ansatte.
Erfaringene i arbeidslivet stemmer med en undersøkelse NAV har gjort i Midt-Norge.

Korona fikk mange østeuropeere til å dra tilbake. I Ukraina får ikke mennene forlate landet på grunn av krigen. Samtidig har det også blitt en generell ubalanse når økonomien er sterk, inflasjonen høy og mange bytter yrker.

Veksten i sjørelaterte næringer på kysten av Norge og på Frøya fortsetter. Behovene for flere kvalifiserte ansatte finnes nå blant omtrent alle typer aktører. Frøya er blant de områder som er størst på oppdrett av laks i Norge.

Mangler flere ansatte

Industribedrifter i og rundt laksenæringen trenger folk. En av dem er fabrikken Nutrimar AS. De foredler råstoff som brukes til å lage for til oppdrettsfisk.

Foto: Bjørn Lønnum Andreassen

Remy Strømskag og Ida Andersen ved fabrikken Nutrimar ser etter nye ansatte. Foto: Bjørn Lønnum Andreassen.

Både fabrikksjef Remy Strømskag og hans ansvarlige på HR og administrasjon, Ida Andersen, bekrefter at de søker spesialister og andre ansatte.

– Vi har flere bedrifter å konkurrere med og det støvsuges etter dyktige folk. Vi er også stadig på leting etter folk med kjemi og prosessfag, da vi trenger flere ansatte. Vi venter å gå opp til flere skift i døgnet og mer produksjon. Derfor tilpasses fabrikken for en økning. De som jobber her har en turnus som gjør at flere kan bo andre steder enn på Frøya, sier Ida Andersen.

Foto: Bjørn Lønnum Andreassen

Henriette Titlestad og Jørn Hilstad er fornøyde blant annet med turnusen de har i produksjonen ved fabrikken Nutrimar. Foto: Bjørn Lønnum Andreassen.

Trenger lærere

Mens foreldrene i den rike sjømat-kommunen er på jobb, trengs også lærere i barnehagene. En av de er avdelingsleder Marie Kristine Risvik. Hun har nylig startet jobben på en av kommunens oppvekstsenter.

- Vi sliter med å få dekket opp stillinger. Vi har et fint arbeidsmiljø, men særlig kvalifiserte med bachelor-grad i pedagogikk mangler. Flere vikarer må jobbe på dispensasjon som pedagogiske ledere på avdelingene her, forteller Risvik.

Det kommunale oppvekstsenteret føyer seg altså inn i rekken av arbeidsplasser som må bruke ansatte med lavere eller annen formell kompetanse.

Foto: Bjørn Lønnum Andreassen

Marie Kristine Risvik er nyutdannet pedagog, og avdelingsleder som av og til har vikarierende kolleger på dispensasjon fra formelle krav om utdanning. Foto: Bjørn Lønnum Andreassen.

Optimisme og mangel

NAV i Trøndelag har undersøk tilstanden til flere bedrifter i år. Funnet er at optimismen er tilbake i bedriftene i Midt-Norge etter to år med pandemi. Det forklarer direktør Torbjørn Aas i NAV Trøndelag.

- Optimismen er her, og det er også problemene med å rekruttere. De er tilbake og høyere enn noen gang. Vi har samtidig rekordlav ledighet. Antallet utlyste stillinger har også økt betraktelig og mangelen på kompetanse er stor, opplyser Aas om funnene i undersøkelsen.

- Tall fra i april i år viser at det i Trøndelag ikke har vært målt lavere ledighet. Hver tredje bedrift vil øke bemanningen, bekrefter undersøkelsen. Bare Oslo kan melde om høyere andel. Dette er en klar økning fra i fjor. Sammen med Oslo er bedriftene i Trøndelag de mest optimistiske i landet, opplyser Aas.

Foto: NAV

Nye løsninger må til for å få flere kvalifiserte i arbeidslivet, sier direktør Torbjørn Aas i NAV Trøndelag.  Foto: NAV

- Undersøkelsen viser at arbeidsmarkedet med andre ord går godt for de som vil ha jobb. Men problemene med rekruttering øker altså i mange bedrifter. De får ikke tak i kompetansen som rengs, meddeler han.

Ikke rett kompetanse


I undersøkelsen melder 27 prosent av bedriftene at de har hatt problemer med å få tak i riktig kompetanse i løpet av de siste tre månedene. Av de var det 18 prosent som ikke fikk ansatt noen, mens ni prosent har ansatt noen med lavere eller annen formell kompetanse.

På spørsmål om årsaken til at de ikke får rekruttert, svarer ni av ti bedrifter at dette skyldes få eller ingen kvalifiserte søkere, heter det i NAV sin undersøkelse. Det estimeres at 5.665 personer mangler i Trøndelag.

Allerede før pandemien slo inn i 2020 var det bekymring på grunn av mangel på kvalifisert arbeidskraft. I kjølvannet av pandemien er det også andre forhold som forsterker denne mangelen. Blant annet har arbeidsinnvandringen avtatt og mange av de som var her før pandemien har funnet seg jobb i hjemlandet, bekrefter undersøkelsen fra NAV.

Sykepleiere, tømrere og snekkere samt helsefagarbeidere topper listene.

Konsekvenser og mulige løsninger


NAV opplyser at mangelen på arbeidskraft kan føre til vesentlige konsekvenser. Mangelen får betydning for produksjon og tjenesteutvikling: lengere ventetider, økende priser og dårligere kvalitet på varer og tjenester.

- Vi har stor tro på at dagens situasjon kan være en gylden mulighet for at flere kan komme seg ut i jobb, sier Aas.

- Det krever nytenking fra alle aktører som kan påvirke situasjonen, hvilket haster. NAV Trøndelags bidrag er samarbeid med fylkeskommunene og arbeidsgivere. Vi jobber sammen for å skreddersy fagutdanning i bransjer som sliter med å finne kvalifisert arbeidskraft, opplyser Aas.

Frøya kommune

Frøya er en kommune i Trøndelag. Den ligger vest for innløpet til Trondeimsfjorden. Navnet kommer av gammelnorsk, der frøy betyr "den fremste øya".  Bildet ovenfor er tatt fra Titran, den øya i kommunen som ligger lengst vest.  Bølgene bryter mot den nakne og værharde kystlinja. Ingen ting gror i et 200 meter bredt belte langs strandsonen.

Det finnes også deler av kommunen som ikke er fullt så værharde, som Maursundvær:

Foto: Marius Rua/ trondelag.com

Foto: Marius Rua / trondelag.com

Kartlegger behovet for kompetanse i arbeidslivet

Regjeringen vil kartlegge kompetansebehovet i arbeidslivet fremover, og sørge for at innbyggerne i hele landet har tilgang til relevant utdanning. Resultatet av kartleggingen skal legges frem i en melding til Stortinget våren 2023. Meldingen har arbeidstittelen Utsynsmeldingen.

Les mer:
Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment