Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Debatt i Debatt 2019 i Handler ILOs konvensjon mot vold og trakassering på arbeidsplassen om anstendig arbeid?
Kommentar

Handler ILOs konvensjon mot vold og trakassering på arbeidsplassen om anstendig arbeid?

|

I en kronikk blir de åtte nordiske og baltiske landene oppfordret av Nordens faglige samorganisasjon og lederne av de baltiske faglige sentralorganisasjonene til så raskt som mulig å ratifisere den nyeste ILO-konvensjonen – også kalt Metoo-konvensjonen.

Den 7. 0ktober hvert år feirer vi Verdensdagen for anstendig arbeid. I år feirer vi også en ny ILO-konvensjon – en det har blitt ventet lenge på.

Etter mange års kamp fra de globale fagforeningene, vedtok ILO i juni en ny konvensjon og nye anbefalinger for kampen mot vold og trakassering i arbeidslivet.

Det betyr at vi nå har de internasjonale redskapene som tydeliggjør alles rett til arbeid uten frykt for vold og trakassering! Ikke bare det – brudd på konvensjonen kan tolkes som menneskerettighetsbrudd eller overgrep.

Definisjonen av vold og trakassering er bred, og fokuserer spesielt på kjønnsrelatert vold og trakassering. Seksuell trakassering og mobbing er også inkludert. Dette kan handle om det som foregår ansikt til ansikt, eller gjennom digitale media. Definisjonen sier også noe om hvordan vold i hjemme påvirker arbeidslivet.

Disse redskapene gjelder for arbeidslivet i alle typer industrier, både i privat og offentlig sektor og i den formelle og uformelle økonomien.

Arbeidere og andre er beskyttet, uansett hva slags kontrakt eller forhold de jobber under. Dette inkluderer de som er under opplæring, plattformarbeidere i gig-økonomien og arbeidssøkere. Konvensjonen dekker også rollen til tredje-parter (f.eks. klienter, kunder og pasienter), enten de er overgriper eller offer.

Disse redskapene er solide og praktiske og gir klare handlingsrammer. De viser også hvordan man hanskes med vold og trakassering på en solid og ansvarlige måte. De oppfordrer til bruk av risikoanalyse på arbeidsplassen, opplæring, holdningsendringer og tiltak for å øke folks bevissthet. Det er selvsagt best at slike tiltak planlegges i samarbeid mellom arbeidsgiver og fagforening på arbeidsplassnivå.

Konvensjonen er en historisk prestasjon. Redskapene er viktige, men det er også nødvendig å arbeide hardt for å implementere dem, også i Norden. Det er på tide å starte planleggingen sammen med nasjonale fagforeninger for å få konvensjonen ratifisert!

Konvensjonen trer i kraft 12 måneder etter at to medlemsstater har ratifisert den.

Vi håper virkelig at baltiske og nordiske regjeringer blir blant de første til å ratifisere!

 Sonja Ýr Þorbergsdóttir, Leder, Nordens Faglige Samorganisasjon (NFS) og Forbundet for ansatte i stat og kommune (BSRB), Island

Magnus Gissler, Generalsekretær, Nordens Faglige Samorganisasjon

Peep Peterson, Leder, The Estonian Trade Union Confederation (EAKL), Estonia

Irena Liepina, Nestleder, Free Trade Union Confederation of Latvia (LBAS)

Inga Ruginienė, Leder, Lithuanian Trade Union Confederation (LPSK)

Kristina Krupavičienė, Leder, Lithuanian Trade Union Solidarumas

arkivert under: ,
Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment