Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Debatt

Debatt

Var går gränsen mellan EU och Norden?

(29. April 2024) Det är en fascinerande tid i nordisk och europeisk politik just nu. Sällan har det skett så mycket som påverkar Norden och dess förhållande till Europa samtidigt. Det finns krafter som knyter de nordiska länderna tätare till varandra och EU, samtidigt som gränserna för samarbetet blivit tydligare.

Var finns arbetsgivarna som vill anställa unga kvinnor och män med två barn?

(25. Mars 2024) Mars är månaden när jämställdheten brukar vara i fokus. I år visar AIN:s jämställdhet ett bakslag för kvinnornas andel av 24 maktpositioner i Norden. Men vi ser också på barnafödande, artificiell intelligens, EU:s plattformsdirektiv och isländsk flyktingpolitik.

Ungdomars utanförskap viktig fråga i hela Norden

(28. Februar 2024) I hela Norden letas det intensivt efter åtgärder för att få de ungdomar som varken har jobb eller utbildar sig in på arbetsmarknaden. Forskarna är eniga om att det som hjälper bäst är att ungdomarna följs upp av personer som de kan ha ett tätt och långvarigt förhållande till. Men andelen som drabbas av utanförskap ligger på ungefär samma nivå.

Gränshinder: Ett Sisyfosarbete?

(02. Februar 2024) I både Norden och inom EU ökar antalet klagomål på att den fria arbetsmarknaden inte är så fri som vi tror. Är det ett varningstecken, eller är det i själva verket bara en konsekvens av att ländernas invånare flyttar mer och att företagen utvidgar sin verksamhet?

Trepartsförhandlingar som modell för den gröna omställningen

(06. Desember 2023) Kampen för en rättvis grön omställning förs just nu på flera och sinsemellan väldigt olika arenor. Medan strejkvakterna står i vinterkylan utanför Teslas verkstäder i Sverige och klimatförhandlarna möts i hettan i Dubai, samlades arbetsgivare, fackliga organisationer och ministrar från Norden i Reykjavik.

Hur ska vi spå rätt om framtidens arbetsmarknad?

(06. November 2023) Det går bra på de nordiska arbetsmarknaderna. I flera av länderna har sysselsättningen aldrig varit så hög. Samtidigt sker det stora ändringar hur och var jobben utförs. Globala trender som digitaliseringen och klimatändringar skapar behov av nya yrken och kompetenser. Hur säkrar vi oss att utbildningen är framtidsinriktad?

Den nordiska beredskapen sätts på prov

(25. September 2023) Sällan har scouternas valspråk varit så aktuellt som i dessa dagar. När ledaren säger: Var redo! svarar scouterna: Alltid redo! Men är vi det egentligen?

Mobiliteten i Norden måste underlättas

(21. August 2023) - Min ambition är att uppnå att arbetspendling inom Norden ska medföra så lite extra administration som möjligt både för arbetstagaren och arbetsgivaren. Och så ska gränspendlarna kunna distansarbeta utan att det får konsekvenser för skatten de betalar.

Norden ser mot Baltikum

(27. Juni 2023) Kriget i Ukraina har fört Norden och Baltikum tätare tillsammans. Mest tydligt blir det under Nato-toppmötet i Vilnius den 11 – 12 juli, då Finland och kanske även Sverige, deltar som medlemmar för första gången i försvarsalliansen. Vi ser närmare på samarbetet med de baltiska länderna, som blivit mer jämbördigt.

När kommer ministerrådet för transport?

(27. April 2023) Om statsministrarna verkligen vill att i Norden ska bli världens mest integrerade region bör det upprättas ett eget nordiskt ministerråd för transport och infrastruktur.

I EU:s utkanter

(23. Mars 2023) Norden har ett förhållande till EU som sträcker sig från att Danmark i år firar 50 år som medlem av unionen, till att diskussionen på Island så vitt börjar handla om att återuppta medlemskapsförhandlingar som aldrig slutfördes.

Dags att räkna med kvinnorna igen

(26. Februar 2023) Det har blivit färre kvinnliga statsledare. Kort efter varandra meddelade både statsminister Jacinda Ardern i Nya Zeeland och försteminister Nicola Sturgeon i Skottland att de avgår.

När hållbarheten blir mode

(19. Januar 2023) Cirkulär ekonomi är bara en del av arbetet med att göra våra samhällen grönare. Men det är något som är konkret och där det är lätt att se resultat. I det här numret har vi begreppet som tema och hur det påverkar handeln, modet och textilindustrin.

Norden, Nato och närmiljön

(29. November 2022) Nordiska rådet fyller 70 år, vilket förstås markerades under årets session i Helsingfors. Som Erkki Tuomioja, presidenten för rådet påpekade, samarbetade parlamentarikerna i tjugo år innan ministrarna kom på banan. I det här numret ser vi närmare på det nordiska samarbetet.

Tema: Nya sätt att rekrytera kompetent arbetskraft

(28. Oktober 2022) 2023 ska vara Europaåret för kompetens, har EU-kommissionen bestämt. Kompetens handlar om att man inte bara har kunskaper, men också förmågan att använda dem till att utföra uppgifter och lösa problem.

Side-alternativer

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
This is themeComment