Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Debatt i Debatt 2022 i Blir de vänsterhänta diskriminerade?
Blir de vänsterhänta diskriminerade?
Kommentar

Blir de vänsterhänta diskriminerade?

| Text: Björn Lindahl, foto: Tomas Bertelsen

Den 13 augusti är det de vänsterhäntas dag. Det är i år 46 år sedan dagen som ska fira det unika och annorlunda som vänsterhänta står för, lanserades. Men dagen har aldrig riktigt slagit igenom och det är något av ett mysterium varför de vänsterhänta aldrig organiserat sig bättre.

Screenshot av logoDet enda landet med en stor organisation som representerar de vänsterhänta verkar vara Storbritannien. Left-Handers Club bildades 1990 och har idag 140 000 medlemmar från hela världen.

I de nordiska parlamenten är det ytterst sällan att vänsterhänthet har debatterats. Det har inte heller spelat någon roll i fackföreningarnas arbete.

Detta trots att det finns många områden som de vänsterhänta riskerar att ha en nackdel och tjäna mindre än högerhänta:

- Vänsterhänta personer kan vara mindre produktiva i de yrken som använder verktyg, maskiner och system som är designade för högerhänta. Exempel som har noterats inkluderar skärmaskiner, tangentbord, borrpressar, bandsågar och hur vägar är konstruerade, skriver Kevin Denny och Vincent O’Sullivan på the Institute for the Study of Social Change i Dublin, Irland i en studie.

Men det finns också yrken som vänsterhänta verkar passa bättre för.

- Vissa studier har funnit att det är oproportionerligt många vänsterhänta bland arkitektur- och matematikstudenter, samt bland konstnärer och musiker, påpekar de.

En av de få aspekter som tagits upp i ett nordiskt parlament är om poliser som är vänsterhänta får öva tillräckligt med vapen som är anpassade till dem, vilket diskuterades 1998 i det norska Stortinget.

Samma år hölls det en debatt i det brittiska parlamentet, där den konservative ledamoten Peter Luff utmanade undervisningsministern Estelle Morris på vad regeringen gjorde för att vänsterhänta inte ska diskrimineras, speciellt i skolan.

-  Det här är en kampanj som jag hoppades att jag aldrig skulle behöva utkämpa, men som de stora medborgarrättsförkämparna från det förflutna har jag lärt mig den hårda vägen hur diskriminering fungerar, sa Peter Luff.

- En arrogant eller ointresserad majoritet – i detta fall högerhänta, snarare än män eller vita – vägrar att förstå problemet eller ens acceptera att det existerar. Först när den förtryckta minoriteten – i det här fallet vänsterhänta – gör sin närvaro märkbar börjar det hända saker. Idag hoppas jag att nationens vänsterhänta gör sig gällande.

Som så ofta I det brittiska parlamentet var både frågor och svar fyllda av ironi. Efter att Luff nämnt en mängd kända vänsterhänta genom historien; från Leonardo da Vinci till Napoleon Bonaparte, från Jimi Hendrix till Marilyn Monroe, sa Estelle Morris:

- Listan över kända personer som den ärade parlamentsledamoten presenterar, undergräver delvis hans argument, eftersom han därmed inte kan hävda att de vänsterhänta människorna inte har strävat mot de högsta nivåerna, eller att de inte intagit sin plats bland de främsta.

En spegelvänd värld

Som Peter Luff påpekade, ser de flesta högerhänta – och jag räknar mig själv till den kategorin – inte att det finns något problem. Men tänk för en stund att världen plötsligt en dag är spegelvänd när du vaknar upp. När du ska läsa morgontidningen går skriften från höger till vänster, ska du klippa ut en notis känns saxen helt märklig. När du vill dokumentera det hela och tar fram kameran, sitter alla knapparna på vänster i stället för höger sida.

Foto: Björn Lindahl

I den högerstyrda världen blir det ofta fel när man använder den vänstra handen. Varför har formgivaren i det här fallet inte måtten på bägge sidor? Foto: Björn Lindahl.

Du inser att världen blivit mer komplicerad än den borde vara. På köket ska du mäta upp mjöl för en rätt och du upptäcker då att nivåerna markeras på baksidan när du håller den i höger hand.

Bara smått irriterande eller ett verkligt problem?

Vänsterhänta riskerar att diskrimineras på tre områden:

  • När de utbildas
  • I jobbet
  • Som konsumenter

Många har hört historier om äldre generationers vänsterhänta, som tvingades att lära sig att skriva med höger hand. I den pedagogiska diskursen på 30-talet fanns vänsterhänta med bland kategorier som psykopater, omogna, nervösa, svåruppfostrade, hysteriker, skolkare och svagbegåvade, enligt en artikel som Inger Tinglev skrivit för det svenska Skolverket.

Faksimil av bokenMen det var inte för att lärarna och skolorna saknade empati för de vänsterhänta, tvärtom handlade det oftast om att man trodde det skulle vara bättre i längden för barnet om det inte fick använda vänsterhanden.

- I allmänhet kommer föräldrar och lärare i långa loppet vinna barnets tacksamhet om de gör vad de kan för att få barnet att bli högerhänt redan från början, var rekommendationen från en av de mest respekterade forskarna barns utbildning, engelsmannen Cyril Burt.

Detta kunde i den nordiska debatten mildras något och varningar ges mot all form av tvång.

-  En frisk vänsterhänt klarar sig mycket bättre än en nervös högerhänt, skrev till exempel Tore Vassdal i den andra upplagan av ”Venstrehendte barn i skolen” som gavs ut 1974.

För den vänsterhänte finns det ofta bara två alternativ – antingen att träna upp högerhanden för den uppgift som ska göras, eller att hitta ett sätt hantera de svårigheter som uppstår av att samhället byggts för högerhänta.

Att samhället skulle acceptera att handstilen lutade åt ”fel” håll fanns inte ens på bordet.

Foto: Illustration i Venstrehendte barn i skolen

På 70-talet gick skolorna över från att försöka locka eller tvinga vänsterhänta barn att använda höger hand när de skrev, till att koncentrera sig om hur vänsterhänta skulle skriva så att resultatet såg högerhänt ut. Men varför behövde skriften luta över huvud taget? Illustration från Venstrehendte barn i skolen av Tore Vassdal.

Men hur är det på tandläkarskolorna idag? Finns det möjlighet för studenterna att stå på vänster sida av patienten, som är den naturliga för en vänsterhänt som ska arbeta i din mun?

Vad sker på sjukhusen när kirurgen är vänsterhänt? Riggas operationssalen upp så att ljuset kommer från rätt sida så att skuggan från handen därmed inte gör det svårare att se vad som sker?

Medan det finns högröstade minoriteter på de flesta områden är de vänsterhänta förvånansvärt tystlåtna. Kanske de låter sig tröstas med att vänsterhänta anses vara mer kreativa än högerhänta, vilket tros hänga ihop med vilken hjärnhalva som stimuleras mest.

Men det förhindrar inte att alla vänsterhänta diskrimineras som konsumenter.

För varför finns det så få produkter som är gjorda för vänsterhänta? Finska Fiskars var en pionjär med sina vänsterhänta saxar och det finns några få butiker med produkter för vänsterhänta. Men idag, när 3D-kopiatorer finns – hade det inte varit möjligt att spegelvända fler verktyg utan stora kostnader? Kanske det rent av borde vara en lag som kräver att det ska finnas bägge alternativ?

Ett problem uppfattas inte som reellt förrän det syns, antingen i form av att människor organiserar sig eller i form av statistik. Men det görs inga systematiska mätningar hur många som är vänsterhänta – annat än inom idrotten, där det inom vissa sporter, som tennis, finns oproportionerligt många vänsterhänta bland eliten.

10,6 procent vänsterhänta

Den hittills största studien av hur stor andel av befolkningen som är vänsterhänt gjordes för ett par år sedan av en forskargrupp från universitet i Grekland, Storbritannien och Tyskland

Forskarna gick igenom många olika studier, så att beräkningarna omfattade 2,4 miljoner personer, de flesta av europeiskt ursprung.

Forskarna fann att med den mest strikta definitionen för vänsterhänthet är 10,6 procent av befolkningen det. Tar man också med de som är delvis vänsterhänta kommer andelen upp i 18,1 procent.

Någon allmänt accepterad förklaring på varför några människor blir vänsterhänta finns det inte, men till en fjärdedel beror det på genetiska faktorer. Andelen av befolkningen som är vänsterhänta varierar både över tid och mellan olika länder.

Antalet vänsterhänta personer i USA minskade från 6 procent av de som var födda 1887 till mindre än 4 procent av de som föddes i början av 1900-talet, för att så öka till omkring 12 procent för de som föddes 1976, enligt National Geographic "Luktundersökning". Som det beskrivs i en studie från det tyska Institute of Labor Economics:

- Syftet var att studera sambandet mellan hjärnans lateralisering och luktförmåga. Undersökningen gjordes genom att skicka ut ett frågeformulär åtföljt av ett skrapkort med lukter. Mer än 1,4 miljoner svar samlades in från läsare födda mellan 1887 och 1975.

Undersökningen innehöll även frågor om vänsterhänthet. Nedan visas andelen svar från varje åldersgrupp som ansåg sig vara det.

Källa: Left-Handedness and Economic DevelopmentFabio Mariani, Marion Mercier, Luca Pensieroso

Källa: Left-Handedness and Economic Development, IZA.

Färre vänsterhänta i Kina?

I Kina är andelen barn som är vänsterhänta mellan 0,7 procent och 3,5 procent enligt de mätningar som gjorts. Andra faktorer, som hur socialt acceptera det är att vara vänsterhänt, spelar också in. Bland barn med asiatisk härkomst i USA är andelen vänsterhänta 6,5 procent.

Handlar det bara om att det blivit kulturellt mer accepterat att vara vänsterhänt, eller har verkligen antalet vänsterhänta ökat? En grupp forskare på det tyska Institute of Labor Economics, som leddes av Fabio Mariani, har lanserat en teori om att vänsterhänta män missgynnades så kraftigt på arbetsmarknaden eftersom maskinerna var byggda för högerhänta att de därmed hade svårare att gifta sig. I takt med att de kreativa yrkena får en större plats i ekonomin får emellertid de vänsterhänta en fördel som gör att de blir mer attraktiva.

Det kan låta som osannolikt, men slutsatsen i rapporten som nämndes inledningsvis är, i alla fall för männen, att:

Vänsterhänta får mer betalt, allt annat lika; premien är högre för manuella arbetare och det finns inga bevis för yrkessortering efter lateralitet. Detta tyder på att klagomålen från (manliga) vänsterhänta över deras vedermödor i livet, om de är korrekta, verkar kompenseras generöst och folkloren om begåvade vänsterhänta kan ha viss substans.

 - Märkligt nog, för kvinnor, finns det en betydande ekonomisk nackdel av att vara vänsterhänt men med mindre skillnader för manuella arbetare än andra, skriver Kevin Denny och Vincent O’Sullivan.

Oavsett, gratulerar med dagen alla vänsterhänta!

Vad anser du själv? Är vänsterhänta diskriminerade eller inte? Vilka yrken påverkas mest av om man är höger-, eller vänsterhänt?

Fortsätt diskussionen på vår Facebooksida!

Vinka till fotografen!

Uppmaningen visar att tre av de åtta redaktionsmedlemmarna i Arbeidsliv i Norden som möttes i sommar är vänsterhänta. Det ger en högre andel än den hittills största undersökniongen som gjorts. Den kommer fram till att 10,6 procent av befolkningen (i alla fall i Europa och USA) är det. Från vänster: Marie Preisler, Hallgrímur Indridasson, Fayme Alm, Björn Lindahl, Gunhild Wallin, Bengt Östling, Kerstin Ahlberg och Rólant Waag Dam. Läs mer om AIN:s redaktion här: 

Nedanför berättar en av våra vänsterhänta medarbetare oim sina erfarenheter.

Venstrehåndet journalist

Foto: Tomas Bertelsen

At være venstrehåndet har ikke fyldt ret meget i mit arbejdsliv som journalist. Men dog lidt:  Når jeg under interviews laver håndskrevne noter på en blok, holder jeg om kuglepennen på en lidt akavet måde for at undgå at hånden udtværer det, jeg lige har skrevet. Og 25 år med den arbejdsstilling er måske en del af forklaringen på en stivhed, jeg har i venstre skulder. Det har jeg aldrig overvejet, før redaktøren gav mig til opgave at skrive nogle linjer om at være venstrehåndet. En form for arbejdsskade…

Mit eneste egentlige venstrehånds-redskab er en Fiskars universalsaks med håndtag og blade til venstrehåndende brugere. Sådan én fik jeg af mine forældre, fordi jeg tit lavede papirklip, og jeg har saksen endnu.

Jeg har ikke mødt diskrimination eller følt mig forkert over at være venstrehåndet. Jeg blev ikke tvunget til at skrive med højre hånd, da jeg startede i skole i 1970erne, men min særhed blev tit påtalt af klassekammerater, og jeg blev ofte spurgt, ”om jeg var kejthåndet” – et udtryk som var ret almindeligt. Jeg havde lært derhjemme at svare, at ”vi venstrehåndede er ikke kejtede men derimod mere kreative end jer andre.” I dag er der meget sjældent nogen, der kommentarer, at jeg er venstrehåndet.

 Vi venstrehåndede har også fordele, har jeg erfaret: jeg er begyndt at spille tennis, og har ikke de kvaler med at få skik på min baghånd, som mange af de andre nybegyndere på mit hold.

Marie Preisler

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment