Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Kommentar i Kommentar 2001 i Bok i fokus: Snabb eller styckad tid
Kommentar

Bok i fokus: Snabb eller styckad tid

| Text: Björn Lindahl

Efter att millennieskiftet kommit på avstånd, har intresset för tid börjat handla om den privata tiden, i stället för de stora linjerna i historien. Uppfattningen är att vi får allt mindre tid till oss själva och att stressen bara ökar.

I Norge har Thomas Hylland Eriksen i år gett ut boken "Øyeblikkets tyranni". Han är professor i socialantropologi och har sedan 1993 varit redaktör för kulturtidskriften Samtiden. Han målar upp en bild av en värld där allting bara accelererar: "Det enda som till sist återstår, är ett frenetiskt ögonblick som står stilla i rasande fart.", skriver han.

Samtidigt har den svenska fysikern Bodil Jönssons bok "Tio tankar om tid" som kom ut 1999 i Sverige, nu översatts och publicerats även i Danmark, Finland och Norge. Hon skriver i det första kapitlet att hon hör till en generation och en kultur som inbillar sig att den har ont om tid när det i själva verket är det enda vi har. 

"Ett människoliv i Sverige varar i genomsnitt 30 000 dygn. Det är de som är vårt kapital, vår individuella förmögenhet. Därför är det inte rimligt, inte ens riktigt människovärdigt, att tiden gjorts till en upplevd bristvara", skriver Bodil Jönsson. 

Medan Thomas Hylland Eriksen skriver om snabb tid och långsam tid, använder Bodil Jönsson uttrycken styckad och ostyckad tid. Men de menar samma sak. Ibland styrs vi av tiden, andra gånger är det vi som har kontrollen och kan njuta av tiden. 

Den som själv känner sig stressad bör läsa "Tio tankar om tid". Där ges det konkreta råd om hur man kan förändra sin stressade vardag. Men det ges inga illusioner om att detta är en lätt uppgift. Det tar tid att ändra sitt förhållande till tiden. Den som har en fullskriven almanacka måste prioritera. Men även den som vill uppleva tidsfrihet måste välja bort. 

Thomas Hylland Eriksens bok är skriven i ett rasande tempo som bara ökar ångesten över att allt går för fort. Det är framförallt den enorma ökningen av mängden information som produceras och hur snabbt denna görs tillgänglig genom ny informationsteknologi, som gör utvecklingen idag annorlunda från tidigare skeden i historien. När allt mer information ska konkurrera om samma tid sjunker kvaliteten, samtidigt som längden på varje meddelande krymper. Den korta texten slår ut den långa.Till sist lever vi i ett samhälle där det nästan är omöjligt att tänka en tanke som är längre än fem centimeter, hävdar Hylland Eriksen.

Han avslutar sin bok med några konkreta förslag om hur facket böra göra tid till en av sina viktigaste kampfrågor. Det handlar om att kunna få utföra sin arbetsuppgifter i ett tempo som det går att leva med, att vara ledig även i praktiken och inte bara i teorin. Enligt Hylland Eriksen bör fackföreningarna också bland annat kräva: 

- Att de anställda får rätt att vara fri från e-post en månad om året, utöver semestern.

- Att alla byggnader som används av offentligheten, som restauranger, banker, hissar och bussar ska göras mobilfria. Svaga störningssändare ska placeras ut som gör det omöjligt att använda mobiltelefoner. Bara vid nödfall slås sändarna av. 

- Företagen inför arenor för långsamhet i arbetstiden, som långa luncher och ostrukturerade gruppsamtal. 

Det kan diskuteras hur realistiska en del av kraven är, men i en tid där antalet löntagare som blir utbrända, får muskelskador eller plågas av stress och depressioner ökar snabbt, är det viktigt att det blir en debatt. Då får man tåla att den norske professorn i ena ögonblicket uppmanar bokförlagen att belöna skribenter som skriver mindre, och i det andra själv respektlöst överöser läsarna med ovidkommande detaljer om allt ifrån varför det är acceptabelt att dricka Nescafé i flygplan, men inte på marken, till utläggningar om proggrock och hur TV-såpan Dynasty togs emot på Mauritius. 

Øyeblikkets tyranni: Rask og langsom tid i informasjonssamfunnet Thomas Hylland Eriksen, Oslo Aschehoug, 2001 217 s. Tio tankar om tid: Bodil Jönsson, Stockholm, Bromberg 1999 132 s.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment