Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Leder i Leder 2013 i Leder: Useriøse arbeidsforhold under press
Leder

Leder: Useriøse arbeidsforhold under press

| Berit Kvam

Hva gjør du hvis sidemannen din jobber dobbelt så lenge, men har halve lønnen av din egen? Det finnes bransjer og enkeltpersoner som rått utnytter billig arbeidskraft, og i krisetider vil mange takke ja til det meste, for å få jobb. Hva gjøres i Norden for å sikre at reglene på arbeidsmarkedet følges? Innsatsen mot sosial dumping er månedens tema i Arbeidsliv i Norden.

Sammenlignet med mange andre land i Europa har nordiske land lav ledighet og behov for flere folk i visse bransjer. Arbeidskraft utenfra har bidratt til positivt til vekst, men har også ført til økt press på lønninger og arbeidsforhold. For å hindre at tilstrømming av arbeidskraft skal underminere reglene på arbeidsmarkedene i Norden, skjerpes innsatsen mot sosial dumping, skjønt her har landene valgt ulike strategier og begreper. 

I Norge er allmenngjøring av tariffavtaler et viktig verktøy for å sikre arbeidstakernes rettigheter og hindre sosial dumping. Nylig avsa Høyesterett en banebrytende dom mot arbeidsgivernes søksmål. Den slår fast at den norske praksisen ikke er i strid med EØS retten, og kan opprettholdes fullt ut. 

I Danmark har den sosialdemokratiske regjeringen gjort det til en merkesak å bekjempe sosial dumping og skjerper nå kursen ved å innføre en rekke nye tiltak som skal hindre at utenlandske arbeidstakere får dårligere lønns- og arbeidsforhold enn dansker. De nye reglene hjelper godt, selv om de ikke får helt bukt med problemet, hevder Søren Kaj Andersen som forsker på feltet.

I Sverige beskyldes regjeringen for å ha overlatt til arbeidsgiverne å styre behovet for og dermed kontrollen med utenlandsk arbeidskraft. En svensk arbeidstillatelse sies nå å være den enkleste måten å komme seg inn i Schengen. Fagforeningen som organiserer arbeidstakere innen hotell- og restaurantnæringen, klager på en utvikling mot slavelignende forhold med lave lønninger og lange arbeidstider som ødelegger for dem det gjelder, kollektivavtalen og forholdene i bransjen. De etterlyser regler som kan stoppe useriøse arbeidsgivere.

At mobilitet på tvers av grenser har sine positive sider er ikke minst estere i Finland et eksempel på. Arbeidere fra Estland har bidratt til at byggebransjen i Finland blomstrer. Men hva fører utvandringen til i avsenderlandet? Tappes landene for verdifull arbeidskraft, er spørsmålet som skal utredes i nordisk regi. 

Nordiske arbeidsmarkedsmodeller med parts- og trepartssamarbeid, skulle i seg selv virke som buffer mot sosial dumping. Så enkelt er det likevel ikke. Utnytting av enkeltpersoner og useriøse arbeidsforhold krever en ekstra innsats.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment