Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Leder i Leder 2013

Leder 2013

Ledare: Det gäller att tänka nytt
På Employment Forum i Bryssel, en arbetslivskonferens med deltagare från hela Europa, var det ett budskap som hamrades in: Det hjälper inte hur mycket arbetslösa än tränas om det inte skapas jobb. Men hur? Det gäller att tänka nytt.
Ledare: Debatten om deltid behöver breddas
Deltidsarbete är en av de viktigaste frågorna i den nordiska jämställdhetsdebatten. Även om skillnaderna minskar, jobbar kvinnorna fortfarande deltid i högre grad än männen. Det är en fråga om pengar, kultur och moral, men där pekpinnen kanske inte är det bästa redskapet om man vill genomföra ändringar.
Ledare: En nollvision för arbetsolyckor
Låt oss få en nollvision för arbetsolyckor! Så avslutas rapporten ”Unga arbetstagares arbetsmiljö i de nordiska länderna”. Vi måste tänka djärvt om samma mål som inom trafikpolitiken ska nås - att ingen ska dödas eller skadas allvarligt på jobbet.
Leder: Har vi råd til å sløse bort kreftene?
Hva er det som kan få flere unge i jobb? Hvor finnes de gode erfaringene? Alle har jo samme mål: Det må være effektiv anvendelse av skattebetalernes penger som skal gjøre at mennesker kommer i arbeid, sier Sveriges Hillevi Engström i månedens tema.
Leder: Arbeidsglede gull verdt
Hva er det som gir arbeidsglede og engasjement i jobben? I sommerutgaven av Arbeidsliv i Norden ytrer medarbeidere, eksperter og forskere seg om spørsmålene: Hva skjer med arbeidsgleden når arbeidspresset øker? Er det glassklart at arbeidsglede gir økt produktivitet? Er arbeidsglede gull verdt?
Hva skal vi gjøre med ungdommen?
Ingen skal tro at Nordens politikere ikke er opptatt av spørsmålet. Særlig gjelder det gruppen NEET, de som verken er i utdanning eller i arbeid, not in education, employment or training. Det gjelder mellom 5 og 10 prosent av ungdommen i Norden. Men hva vil politikerne gjøre for dem?
Leder: Useriøse arbeidsforhold under press
Hva gjør du hvis sidemannen din jobber dobbelt så lenge, men har halve lønnen av din egen? Det finnes bransjer og enkeltpersoner som rått utnytter billig arbeidskraft, og i krisetider vil mange takke ja til det meste, for å få jobb. Hva gjøres i Norden for å sikre at reglene på arbeidsmarkedet følges? Innsatsen mot sosial dumping er månedens tema i Arbeidsliv i Norden.
Leder: Tallrike grunner for likestilling
Arbeidsliv i Nordens likestillingsbarometer, det tredje i rekken, viser en fremgang når det gjelder kvinners representasjon i de nordiske samfunnenes maktposisjoner på én prosentenhet i 2012 i forhold til en 50/50 kjønnsfordeling.
Leder: Arbeidsvandrere mot nord
Først kom Iro. Hun kom fra Hellas til Norge for å studere. Så kom krisen og Iro fikk jobb og ble værende. Nå har broren Dimitris kommet etter for å søke jobb i Norge. Er Iro og Dimitris representanter for en bølge av arbeidssøkere fra et kriserammet Sør-Europa til Norden, er spørsmålet vi stiller i månedens tema.

Side-alternativer

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
This is themeComment