Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Leder i Leder 2013 i Leder: Arbeidsglede gull verdt
Leder

Leder: Arbeidsglede gull verdt

| Av Berit Kvam

Hva er det som gir arbeidsglede og engasjement i jobben? I sommerutgaven av Arbeidsliv i Norden ytrer medarbeidere, eksperter og forskere seg om spørsmålene: Hva skjer med arbeidsgleden når arbeidspresset øker? Er det glassklart at arbeidsglede gir økt produktivitet? Er arbeidsglede gull verdt?

I annen akt av Henrik Ibsens Gengangere sammenlikner Ibsen arbeidsgleden med selve livsgleden. Med Ibsens ord i bakhodet er det tankevekkende å sette arbeidsglede og jobbengasjement i fokus når arbeidsløsheten rammer rundt 25 millioner i EU, og nesten en million mennesker i Norden. Mer eller mindre arbeidsglede kan da fortone seg som luksusproblem. Men nedskjæringer kan også ramme dem som er igjen i virksomhetene, og nedbemanninger fører ofte til et hardere arbeidsmiljø. Derfor er det viktig å være på vakt så ikke arbeidsgleden forsvinner med dem som mister jobben. 

I utredningen “Nordic Growth Sectors –How can working life policies contribute to improving the framework conditions?” fra Nordisk Ministerråd er arbeidsmiljøet en av fem viktige dimensjoner. Utrederne foreslår at nordiske virksomheder systematisk bør måle og offentliggjøre data om det psykososiale arbeidsmiljøet, og at man på nordisk plan samler inn gode eksempler på virksomheter som har forbedret det psykososiale arbeidsmiljøet. Vel og bra sier de danske ekspertene vi har intervjuet i ”Dårligt psykosocialt arbejdsmiljø kræver handling”. Målinger uten handling kan gjøre problemene verre, advarer de.

”Kul på jobbet nästan jämnt” handler om hvordan den finske bedriften Fondia har lykkes med å skape arbeidsglede. Fondia er kåret til beste arbeidsgiver for jurister i Europa av Great Place to Work Institute. Arbeidslivsforskeren Jari Hakanen sier i samme artikkel at han ser det som en selvfølge at arbeidsglede leder til økt vekst og gir flere positive ringvirkninger. 

Arbeidslivsforskeren Benedicte Brøgger er skeptisk til at sammenhengen mellom arbeidsglede og vekst er entydig, ifølge artikkelen ”Kan mer arbetsglädje ge högre tillväxt? Kanskje er det motsatt, at arbeidsmiljøet i vekstbedrifter blir bedre fordi det da er lettere å finne passende arbeidsoppgaver. Selv om ikke arbeidsglede gir klingene mynt, kan arbeidsglede føre til mer innovative virksomheter og bedre kunderelasjoner når ansatte bryr seg, sier Benedicte Brøgger.

Asbjørn Grimsmo har gjort systematiske arbeidsmiljøundersøkelser i norske mediebedrifter gjennom flere tiår. Journalistundersøkelsen 2012 viser at kravet til å være online utfordrer arbeidsgleden. Grimsmo ser det som nødvendig at arbeidsgiverne gir journalistene mulighet til å medvirke i beslutningsprosessene; at de har sosial støtte; tillit i organisasjonen; læringsmuligheter; meningsfylt arbeid og organisatorisk rettferdighet. En god balanse mellom arbeidsmiljøresurser som gjør det mulig å mestre, og de økte kravene som stilles i jobben, kan både gi arbeidsglede, engasjement og bedre helse, sier Grimsmo. Gull verdt?

 
Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment