Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Leder i Leder 2013 i Ledare: Debatten om deltid behöver breddas
Leder

Ledare: Debatten om deltid behöver breddas

| Av Björn Lindahl, tf chefredaktör

Deltidsarbete är en av de viktigaste frågorna i den nordiska jämställdhetsdebatten. Även om skillnaderna minskar, jobbar kvinnorna fortfarande deltid i högre grad än männen. Det är en fråga om pengar, kultur och moral, men där pekpinnen kanske inte är det bästa redskapet om man vill genomföra ändringar.

Under Sveriges ordförandeskap av Nordiska Ministerrådet har frågan om deltidsarbete prioriterats. Det är en tvåstegsraket, där den första delen var en jämförande studie av hur pensionssystemen fungerar i Norden. Den skulle se vad konsekvenserna blir för de kvinnor som väljer att arbeta deltid under en viss del av sina liv.

När rapporten presenterades på en konferens i Stockholm, arrangerad av NIKK, gav den ett överraskande resultat: I Danmark och Norge blir effekten liten, eftersom pensionssystemen ändrats så att barnlösa löntagare subventionerar deltidsarbetande kvinnors pensioner. De får 98-99 procent av den pension som de skulle ha fått om de istället arbetat heltid. Även i de andra nordiska länderna, utan samma subventioner, blev effekten inte mer än som mest sex procent lägre pension.

Slutsatsen som bör dras är inte att deltidsfrågan därmed är löst. Allt utredningen säger är att det inte är pensionssystemet som behöver förändras – i alla fall inte i Danmark och Norge. Det finns många andra konsekvenser av deltidsarbete, till exempel att de som arbetar deltid inte vidareutbildar sig i samma grad som de som arbetar heltid. Det gör att de sackar efter lönemässigt och därmed också får sämre pension. 

År 2013 får kvinnorna i Sverige i genomsnitt bara 65 procent av den pension som männen får. Förhållandet är ungefär detsamma i andra nordiska länder.

I nästa steg ställs frågan varför kvinnor deltidsarbetar. Uppdraget har gått till Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo, som presenterar sitt resultat den 5 november i Reykjavik nästa år, då Island övertagit ordförandeskapet i Ministerrådet. 

Några av de dilemman som kvinnorna står inför skildras i vårt reportage om en deltidsarbetande förskolelärare i Danmark, Dorte Nielsen. Hon valde att gå ned från 37 timmar i veckan till 30 timmar för att orka med jobbet. Men den pressade ekonomi det ledde till gjorde att hon och mannen under en tid istället tog ett städjobb på söndagar.

Det kan verka som en paradox att man tar ett extra jobb för att slippa arbeta heltid. Men det var ett jobb som hon utförde tillsammans med sin man och i en annan miljö än förskolan.

Det är ett exempel på att verkligheten alltid är mer komplicerad än de exempel som forskarna är tvungna att använda för att kunna göra sina jämförelser.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment