Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Leder i Leder 2015 i Leder: Ikke bare rosa - det handler om makt
Leder

Leder: Ikke bare rosa - det handler om makt

| Berit Kvam

For femte år på rad publiserer Arbeidsliv i Norden vårt eget likestillingsbarometer. Det viser at maktfordelingen i Norden er bedre enn noensinne. Dog ikke på alle områder. Vi har satt religiøse trossamfunn i fokus. I den verden er det stort sett menn som rår. Kirkene i Norden lyser som et unntak, med en kvinne som ledende biskop i Island, Norge og Sverige. Men henger makt og autoritet sammen?

I Island har Agnes M. Sigurðardóttir inntatt bispestolen. Hun sammenligner jobben med det å være statsminister og president på samme tid. Island har hatt kvinner i begge de rollene. Island er også fremst i verden når det gjelder kvinners sysselsetting. De var først med å innføre todelt foreldrepermisjon, de har innført kvotering til styrerommet og de er de første til å utvikle en sertifiseringsordning der myndigheter som betaler lik lønn for likt arbeid, får et «fair pay sertifikat».

Langt fremme, og likevel opplever biskop Agnes M. Sigurðardóttir som er intervjuet i portrett, at holdningene henger etter. «Man stoler ikke på kvinners ord på samme måte som menns». Her er det kamp om makt, og autoritet, til å definere den rette tro.

Når kvinner erobrer nye arenaer blir kjønn viktig i nye sammenhenger. Kjønn og innovasjon er et nytt forskningsområde der Sverige har gått i spissen. Det handler om å utfordre det vi tar for gitt. Den svenske forskningsinstitusjonen Vinnova kaller det normkritisk innovasjon der kjønn og etnisitet er blant elementene som skal gi bedre og mer innovative løsninger og bedre konkurransekraft.

Her ligger det også et marked og venter, ikke på en rosa bil, men på nyvinninger som tilfredsstiller kvinners behov og kjøpekraft.

Det er spennende tider. Det skjer ting. Selv i etternøleren Danmark. Menn har fått økt sin foreldrepermisjon, og likestillingsminister Manu Sareen er strålende fornøyd fordi det danske alternativ til lovbestemt kjønnskvotering til styrerommene, den danske modell, viser at kvinnene har tallmessig fremgang.

Når vi ser på kurven som Björn Lindahl har tegnet over utviklingen i Norden, peker pilen for likestillingen i Norden stadig oppover. Likevel går det for sakte. Viktige arenaer henger etter. Ifølge det scenariet Likestillingsbarometeret tegner, vil det først være etter 2030 at vi vil kunne oppnå et likestilt Norden.

Hva blir det? Ikke rosa, men en ubeskrevet nyskaping med en bedre fordeling av makt, og autoritet.

Se alle artiklene i tema

 

arkivert under:
Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment