Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
tema

Dialog för en attraktiv arbetsplats

| Text: Gunhild Wallin

Kommunikation är ett av de ord som efterlyses i många arbetslivsundersökningar. En av de arbetsgivare om arbetar för att förbättra kommunikationen ledare emellan och mellan ledare och medarbetare är Mora kommun i Sverige.

Mora är en av 33 kommuner som, i samarbete mellan Arbetslivsinstitutet och Kommunförbundet, ingår i ett program för att öka attraktionskraften i kommunala verksamheter. 

I Mora Kommun har fokus bland annat satts på att förbättra och utveckla ledarskapet. Arbetet startades med att ta reda på vad de anställda själva tyckte var viktigt. Grundtanken är att det är medarbetarna själva som är experter på verksamheten. 

Detta skedde genom sex framtidsverkstäder, där fem av dem riktade sig till medarbetare och en till politiker. Sammanlagt har knappa 200 personer deltagit i dessa framtidsverkstäder. Där fick medarbetare och politiker tillfälle att formulera vad de inte tyckte om och samtidigt försöka förstå varför. Därefter fick deltagarna formulera egna visioner om hur framtiden istället skulle kunna se ut.

- Vi utgick inte från ledarskapet, men ledarskapet kom att hamna mycket i fokus. Hur kommunicerar man och under vilka samtalsformer, framstod som viktiga frågor, säger Mona Sandberg, processledare på personalavdelningen. 

Programmet är treårigt men ska i fortsättningen ses som en ständigt pågående process. Det handlar om att försöka underlätta kommunikationer både horisontellt och vertikalt och att finna mötesplatser som fungerar för det goda och utvecklande samtalet. 

Flera inspirationsdagar har hållits och senast med rubriken: ”nu är det dags att vi pratar med varann igen”. Ett annat konkret initiativ är att regelbundet bjuda in alla kommunens chefer, som är ett sextiotal, till ett ledarcafé. Där ska man kunna byta erfarenheter, diskutera sitt sätt att leda, men också möta kunskap inom olika områden. 

- Vi har fått bra reaktioner på detta. Tanken är att låta chefernas egna behov styra caféverksamheten, säger Mona Sandberg. 

Ett 20-tal utvecklingsgrupper har också kommit igång efter framtidsverkstäderna. Grupperna grundar sig på en gemensam sak man vill utveckla i varje grupp. Det kan röra sig om goda medarbetarsamtal, om att söka pengar till kompetensutveckling, att stötta barn och ungdomar ur olika perspektiv med mera. 

- Det här handlar om långsiktigt arbete. Vi vill verkligen hitta en arbetsgivarstrategi i kommunen som gör det möjligt att bo, leva och verka här. Vi ska kunna arbeta och utvecklas i ett gott klimat och samtidigt vara attraktiva som arbetsgivare för nya medarbetare, säger Mona Sandberg.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment