Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2001 i Tema: Ledarskap när kunskap är den viktigaste produktionsfaktorn

Tema: Ledarskap när kunskap är den viktigaste produktionsfaktorn

Det är ledarna som ska motivera utveckling och kreativitet, och de måste våga lämna utrymme för detta. Samtidigt skärps konkurrensen om arbetskraften och ledaren får en viktig roll för att attrahera och behålla anställda. Det handlar om att kunna möta både de åldrandes behov och yngre med starka krav på platta organisationer och egen utveckling. I Danmark har politikerna tagit fasta på ledarnas betydelse och lyft upp frågan på högsta politiska nivå

Ledarskap för tillväxt

När den danske näringslivsministern Ole Staved motiverar varför de danska finans- och näringslivsministerierna sätter ledarskap på dagordningen, säger han att revolution i ett samhälle, inte skapas av lagar och regler, utan just mellan öronen på folk. Därför bedömer han debatten om ledarskap helt avgörande för att säkra en utveckling som skapar välstånd för alla.

Ledarskap för tillväxt - Les mer…

Samarbete för kunskap

Ledarskapet måste förändras i ett kunskapssamhälle. I dag är traditionella utbildningar inriktade på materiella ting och det krävs stora utmaningar att lära bort det gamla för att kunna ta in det nya, säger Guy Ahonen, nyutnämnd professor i ”knowledge management” vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

Samarbete för kunskap - Les mer…

Dialog för en attraktiv arbetsplats

Kommunikation är ett av de ord som efterlyses i många arbetslivsundersökningar. En av de arbetsgivare om arbetar för att förbättra kommunikationen ledare emellan och mellan ledare och medarbetare är Mora kommun i Sverige.

Dialog för en attraktiv arbetsplats - Les mer…

Side-alternativer

This is themeComment