Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
tema

Samarbete för kunskap

| Text: Gunhild Wallin

Ledarskapet måste förändras i ett kunskapssamhälle. I dag är traditionella utbildningar inriktade på materiella ting och det krävs stora utmaningar att lära bort det gamla för att kunna ta in det nya, säger Guy Ahonen, nyutnämnd professor i ”knowledge management” vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

 - Det är mycket bra att sätta ledarskap på den offentliga dagsordningen och det är ett bra initiativ som de danska politikerna har tagit, säger Guy Ahonen. 

I Finland har det blivit allt vanligare med personalekonomiska bokslut, både i näringslivet och i offentliga sektorn. Visserligen väljer ännu många börsnoterade företag att inte publicera dem, men uppgifterna som rör personalomsättning, trivsel, sjukskrivningar, personalutveckling, personalens utbildningsnivå med mera, har ändå kommit att bli en del i företagens strategi. Ännu sker detta helt på frivillig basis. Guy Ahonen ser ett ökat fokus på ledarskap i allt fler sammanhang. 

- Just nu har vi i Finland en stor diskussion om den äldre arbetskraften, men det finska ledarskapet har inte beaktat det faktum att arbetskraften åldras och att detta kräver nya ledaregenskaper. De är mer inriktade på de yngre, säger han. 

Utan tvekan är ledarskapet mycket viktigt för en god arbetsmiljö. I alla moderna arbetslivsundersökningar kommer arbetsgemenskap fram som en central fråga. Och fungerar gemenskapen väl på en arbetsplats, så är det den allra viktigaste komponenten för utveckling, menar Guy Ahonen. 

Men fortfarande återstår mycket att göra. En undersökning av 300 arbetsplatser, utförd av Institutet för Arbetshygien, visar att många arbetstagare anser att just arbetsgemenskapen brister. 

- Hur man uppfattar ledaren, kommunikation och stöd är mycket viktigt för arbetsgemenskapen. Samtidigt är det ett område som går att förbättra med relativt små insatser. Han fortsätter. 

- Tiden har gått ifrån det gamla ledarskapet och vi befinner oss i en brytningspunkt. Ännu tillämpas det gamla industrisamhällets ledningsprinciper. Om man bara börjar tänka utifrån att det är humankapitalet som är viktigt och att det kommer bäst fram genom samarbete. Då har man kommit långt, säger Guy Ahonen. 

Hans grundinställning är att ny kunskap endast vinns genom samarbete. Men individerna är inte bara bärare av kunskap, de är också individer. Han efterlyser en helhetssyn på människan. I dag beaktas människans välbefinnande alldeles för sällan.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment