Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2004 i Tema: Farväl solidaritet? i Här har alla ansvar för det gemensamma bästa
Här har alla ansvar för det gemensamma bästa
tema

Här har alla ansvar för det gemensamma bästa

| Text och foto: Gunhild Wallin

Arvidsjaurs vårdcentral i svenska Norrbotten tog hjälp av etiken för att skapa en arbetsmiljö präglad av tillit och medarbetaransvar. Efter tre år finns en medvetenhet om att alla har ansvar för den gemensamma miljön och det finns heller ingen arbetsplatsrelaterad sjukskrivning. Vårdcentralen är ett exempel på hur det går att påverka en arbetsplats till ett mera uthålligt arbetsliv - ett högaktuellt tema i debatten om framtidens välfärd.

När Kristina Norgren tillträdde som chef för vårdcentralen för åtta åt sedan, hade hon en tydlig vision för sitt arbete som ledare. Hon ville betydligt mer än Norrbottens Läns Landstings officiella mål – budget i balans. Att förbättra tillgängligheten för patienterna stod högst på dagordningen och vägen dit gick över medarbetarnas välbefinnande.

- Min ambition är att verka för att medarbetarna mår bra. Om de mår bra så fungerar det bra och de kommer att göra ett bra jobb för patienterna. Därför är det viktigaste att jag finns till för personalen och medarbetarna, säger Kristina Norgren, vårdcentralchef i Arvidsjaur.

I ett förändringsarbete upptäckte hon att det fanns ett revirtänkande och en misstänksamhet mellan yrkesgrupperna, som hindrade utveckling av verksamheten. Man var rädd för att delegera ansvar över professionsgränserna och det kom också i dagen olika myter om varandra, till exempel om läkarnas orättvisa fördelar eller en misstänksamhet mot andra professioners arbetsvilja. Kristina

Norgrens slutsats var att det varken var kompetens eller bristen på resurser som var bromsklossen för utveckling. Det var brist på tillit och förmåga att släppa taget om sitt eget område.

Genom ett lyckat sparbeting av städningen, lyckades hon frigöra pengar och startade ett etikprojekt för att finna en gemensam värdegrund och en etisk policy. Bland annat fokuserades på bemötande enligt synen: ”bemötande är halva arbetet”. Hur skulle man bemöta varandra och hur skulle man bemöta patienterna? Efter tålmodigt arbete börjar man nu se resultatet.

Efter många och grundläggande diskussioner om vilken människosyn som styr synen på varandra och patienterna och om hur etik kan omformas till något närliggande och i vardagen angeläget, har det skapats en stämning där det är högt i tak och där det finns tillit mellan medarbetarna, såväl som till ledningen. En av effekterna är att det inte längre finns någon anställd som är sjukskriven av orsaker som kan anses arbetsrelaterade. Det finns också en annan öppenhet för förändringar, även negativa. En kommande rekordstor besparing bemöts med ett lugnt som flera av de anställda bedömer inte hade varit möjligt innan förändringsarbetet.

- Att förändra attityder tar flera år. Men att se folk växa, värmer mitt hjärta, säger Kristina Norgren.

 

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment